Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khwāmmangkhang khō̜ng prachāchāt. Lemthī 1 = The wealth of nations / ความมั่งคั่งของประชาชาติ. เล่มที่ 1 = The wealth of nations / อดัม สมิธ ; กฤตณัฐ ธรรมมาภิบาลจิต แปล ; สิริลักษณ์ จังรุ่งสกุล เรียบเรียง.

Smith, Adam, Kittanut Thammapibaljit. Sirilak Čhangrungsakun. by สมิท, อดัม, ค.ศ. 1723-1790 | กฤตณัฐ ธรรมมาภิบาลจิต | สิริลักษณ์ จังรุ่งสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด, 2559 [2016]Other title: Wealth of nations.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB171 .ส46 2559 ล. 1 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB171 .ส46 2559 ล. 1 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Khwāmmangkhang khō̜ng prachāchāt. Lemthī 2-3 = The wealth of nations / ความมั่งคั่งของประชาชาติ. เล่มที่ 2-3 = The wealth of nations / อดัม สมิธ ; กฤตณัฐ ธรรมมาภิบาลจิต แปล ; สิริลักษณ์ จังรุ่งสกุล เรียบเรียง.

Smith, Adam, Kittanut Thammapibaljit. Sirilak Čhangrungsakun. by สมิท, อดัม, ค.ศ. 1723-1790 | กฤตณัฐ ธรรมมาภิบาลจิต | สิริลักษณ์ จังรุ่งสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻǢkthīp Prin Čhamkat, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Wealth of nations.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB171 .ส46 2560 ล. 2-3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB171 .ส46 2560 ล. 2-3 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ʻAtthakathā bālī ʻaksō̜n tham lānnā chabap khana song čhangwat Chīang Mai / อรรถกถาบาลีอักษรธรรมล้านนา ฉบับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ / โครงการปริวรรตและจัดพิมพ์โดย พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.

Phra Thammangkhlāčhān (Thō̜ng Sirimangkhalō), Khrōngkān Pariwat Khamphī ʻAtthakathā Phāsā Bālī Lānnā. by พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล), 2466- | โครงการปริวรรตคัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีล้านนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thanā Phrēt-ʻǢkthīp Phrin Čhamkat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส-แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด, 2557 [2014]Availability: Available for loan (48)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1173.ท95 ค94 2557 ล. 1 (48).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544