ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 18 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos theory) กับทางแพร่งของสังคมสยาม / โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์.

by ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2538Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM101 .ช64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM101 .ช64 (2).

ห้องสมุด:
ฮีต-คองอีสานและปกิณกะคดี / บัวศรี ศรีสูง.

by บัวศรี ศรีสูง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต5 บ65 (1).

ห้องสมุด:
มองอนาคต : บทวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางสังคมไทย / นิธิ เอียวศรีวงศ์, ศรีศักร วัลลิโภดม, เอกวิทย์ ณ ถลาง.

by นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483- | ศรีศักร วัลลิโภดม | เอกวิทย์ ณ ถลาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2536Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .น634 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.565 .น634 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.565 .น634 (4).

ห้องสมุด:
บทเรียนจาก 18 พฤษภามหาวิปโยคกับการฟื้นฟูบูรณะชาติบ้านเมือง / โดย ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2535Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก5 2535 ป45 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก5 2535 ป45 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก5 2535 ป45 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก5 2535 ป45 (2).

ห้องสมุด:
ป่าเจ็ดชั้น : ปัญญาปราชญ์ / กรรณิการ์ พรมเสาร์, เบญจา ศิลารักษ์.

by กรรณิการ์ พรมเสาร์ | นันทา เบญจศิลารักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ก6 ก44 (2).

ห้องสมุด:
ธรรมวิทยาศาสตร์ : เรื่องของมนุษย์ โลกและจักรวาล / ประสาน ต่างใจ.

by ประสาน ต่างใจ, 2471-2561.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GN60 .ป46 (1).

ห้องสมุด:
บุพนิมิต กระบวนทัศน์ใหม่ / โดย ประสาน ต่างใจ.

by ประสาน ต่างใจ, 2471-2561.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BD225 .ป465 (3).

ห้องสมุด:
ถล่มศูนย์ทุนนิยมโลก / โดย ยุค ศรีอาริยะ.

by เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: D443 .ท83 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D443 .ท83 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D443 .ท83 (1).

ห้องสมุด:
วิถีไทย : การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS522.6 .ช62 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS522.6 .ช62 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สื่อส่องวัฒนธรรม / กาญจนา แก้วเทพ.

by กาญจนา แก้วเทพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ก613 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .ก613 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
มนุษย์กับความคิด : เพื่อเข้าถึงความรู้ ความจริงของชีวิต โลกและจักรวาล / ประสาน ต่างใจ.

by ประสาน ต่างใจ, 2471-2561.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2538Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BD450 .ป465 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD450 .ป465 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BD450 .ป465 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BD450 .ป465 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์ระบบโลกในสหัสวรรษใหม่ / โดย ยุค ศรีอาริยะ.

by เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2544Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM831 .ท83 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM831 .ท83 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM831 .ท83 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM831 .ท83 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM831 .ท83 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HM831 .ท83 (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวของชาวบ้านไทย / ค้นคว้าและเรียบเรียงโดย เอกวิทย์ ณ ถลาง.

by เอกวิทย์ ณ ถลาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2540Availability: Available for loan (26)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .อ715 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS568 .อ715 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .อ715 (15). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (chaos theory) กับทางแพร่งของสังคมสยาม / โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์.

by ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM101 .ช64 2542 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM101 .ช64 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM101 .ช64 2542 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค / อภิชัย พันธเสน.

by อภิชัย พันธเสน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2539Availability: Available for loan (24)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 อ365 (8), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HN700.592.พ6 อ365 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.พ6 อ365 (9), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.592.พ6 อ365 ล. 1 (6). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แม่น้ำเปลี่ยนสี / ศิริ คำพร.

by ศิริ คำพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิภูมิปัญญา, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.58.อ7 ศ64 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.58.อ7 ศ64 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Thritsadī rai rabīap (chaos theory) kap thāng phrǣng khō̜ng sangkhom Sayām / ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos theory) กับทางแพร่งของสังคมสยาม / โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์.

Chaiyawat Thiraphan. by ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp… : Mūnnithi Phūmpanyā, 2537 [1994] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2537 [1994]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM891 .ช64 2537 (1).

ห้องสมุด:
Prāt hǣng khao khao lūang : Trīwut Phāraphat. ปราชญ์แห่งเขาเขาหลวง : ตรีวุธ พาระพัฒน์.

Wirat Trīchōt. Wichit Nanthasuwan. by วิรัตน์ ตรีโชติ | วิชิต นันทสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrư̄akhāi Phūmpanyā Thai Mūnnithi Mūbān, 2542 [1999] Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายภูมิปัญญาไทย มูลนิธิหมู่บ้าน, 2542 [1999]Other title: 'Ālai Trīwut Phāraphat Other title: Prāt hǣng khao lūang : Trīwut Phāraphat Other title: อาลัย ตรีวุธ พาระพัฒน์ | ปราชญ์แห่งเขาหลวง : ตรีวุธ พาระพัฒน์.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1999 637729 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544