ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 17 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเปลี่ยนแปลงในโลกคอมมิวนิสต์และผลกระทบต่อไทย / บรรณาธิการ[โดย] วัชรินทร์ ยงศิริ.

by วัชรินทร์ ยงศิริ, 2495- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HX694.ก3 ก64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HX694.ก3 ก64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HX694.ก3 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ลู่ทางการลงทุนร่วมระหว่างไทยกับจีน.

by ภูวดล ทรงประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเซียศึกษา. โครงการจีนศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.57.จ6 ภ7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.57.จ6 ภ7 (1).

ห้องสมุด:
คนจีนในยูนนาน / เขียน ธีระวิทย์.

by เขียน ธีระวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS721 .ข83 (1).

ห้องสมุด:
บทนำแห่งตะวันออกกลาง / จรัญ มะลุลีม [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ [โดย] อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์.

by จรัญ มะลูลีม | อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS62.8 .บ23 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS62.8 .บ23 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่องบทบาทและสถานภาพของหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย โดย วิภา อุตมฉันท์ นฤมิตร สอดศุข และ ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ.

by วิภา อุตมฉันท์, 2489- | นฤมิตร สอดศุข | ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4837.จ6 ว6 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4837.จ6 ว6 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทย-อินโดจีน / รวบรวมโดย พิพัฒน์ เรืองงาม ธัญญาทิพท์ ศรีพนา มานะ มาลาเพชร.

by พิพัฒน์ เรืองงาม | ธัญญาทิพย์ ศรีพนา | มานะ มาลาเพชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1003.ก1 ป46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K1003.ก1 ป46 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ผลการสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในประเทศไทย = A survey of the Japanese residing in Thailand / โดย ขุนทอง อินทร์ไทย.

by ขุนทอง อินทร์ไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ญ6 ข75 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.ญ6 ข75 (1).

ห้องสมุด:
อินโดจีนภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่ ค.ศ. 1975-1991 / โดย ธีระ นุชเปี่ยม.

by ธีระ นุชเปี่ยม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ801 .ธ65 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ801 .ธ65 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ801 .ธ65 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: PLSC JQ 1991 88779 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายและการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและไทย : รวมตัวอย่างภาคนิพนธ์ที่ดีระดับบัณฑิตศึกษา / เขียน ธีรวิทย์ ... [และคนอื่น ๆ] ; เขียน ธีรวิทย์ บรรณาธิการ.

by เขียน ธีระวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: E183.7 .น45 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: E183.7 .น45 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: E183.7 .น45 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลำเนาเดิมที่เฉาซ่าน : สมัยที่หนี่ง ท่าเรือวางหลิน (2310-2393) / คณะบรรณาธิการ สุภางค์ จันทวานิช ... [และคนอื่นๆ] ; คณะวิจัย สุภางค์ จันทวานิช ... [และคนอื่นๆ].

by สุภางค์ จันทวานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.จ6 ร65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.จ6 ร65 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเสด็จประพาสประเทศเบลเยี่ยมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ปีแอร์ เอ. บูชาร์ด ... [และคนอื่น ๆ] = King Chulalongkorn's journeys to Belgium / Pierre A. Boussard ... [et al.].

by Boussard, Pierre A | บูชาร์ด, ปีแอร์ เอ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2544?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.จ7 ก64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.จ7 ก64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.จ7 ก64 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.3.จ7 ก64 (1).

ห้องสมุด:
โพยก๊วน : การส่งเงินกลับประเทศโดยชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย / โดย สุชาดา ตันตสุรฤกษ์.

by สุชาดา ตันตสุรฤกษ์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.จ6 ส68 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.จ6 ส68 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS570.จ6 ส68 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รายงานผลการวิจัยเรื่องธุรกิจก่อสร้างญี่ปุ่นในไทย : ศึกษาผลกระทบที่มีต่อ การพัฒนาประเทศและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น = The Japanese construction business in Thailand : a study of its impacts on thailand 's national development and Thai-Japanese relations / โดย เขียน ธีระวิทย์ ... [และคนอื่นๆ].

by เขียน ธีระวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการสิ่งพิมพ์ สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9715.ท92 ร6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9715.ท92 ร6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9715.ท92 ร6 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā saphāp kānčhāngngān læ kānthamngān nai phāk kānpramong thalē khō̜ng Thai / การศึกษาสภาพการจ้างงานและการทำงานในภาคการประมงทะเลของไทย / คณะผู้เขียนรายงาน สุภางค์ จันทวานิช ... [และคนอื่น ๆ]

Suphāng Čhanthawānit. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Wic̆hai Kānyāithin hǣng ʻĒchīa. by สุภางค์ จันทวานิช | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Chabap phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thāp... : Sūn Wic̆hai Kānyāithin hǣng ʻĒchīa Sathāban ʻĒchīa Sưksā Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเซีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Kānsưksā saphāp kānčhāngngān læ kānthamngān nai phāk kānpramong thalē khō̜ng Thai : kānkratham trai phākhī phư̄a pokpō̜ng sitthi khō̜ng rǣngngān khām chāt thang phāinai læ čhāk ʻanuphūmiphāk Lumnam Khōng (GMS khrōngkān sāmlīam) Other title: การศึกษาสภาพการจ้างงานและการทำงานในภาคการประมงทะเลของไทย : การกระทำไตรภาคีเพื่อปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติทั้งภายในและจากอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS โครงการสามเหลี่ยม).Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ป42ท9 ก64 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8039.ป42ท9 ก64 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8039.ป42ท9 ก64 2559 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจทัศนคติเยาวชนไทยต่อประเทศญี่ปุ่นและประเทศในประชาคมอาเซียน โดย สุภางค์ จันทวานิช และคนอื่นๆ.

by สุภางค์ จันทวานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทย, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ799.ท9 ส7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ799.ท9 ส7 (1).

ห้องสมุด:
Fưk thaksa phāsā Lāo Wīangčhan = Fưk taksa pāsā Lāo Vīangčhan / ฝึกทักษะภาษาลาวเวียงจันทร์ / วริษา โอสถานนท์.

Warisā ʻŌ̜sathānon, by วริษา โอสถานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขปรับปรุง.Edition: Phapprung khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4236.2 .ว46 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4236.2 .ว46 2559 (1).

ห้องสมุด:
การกลับถิ่นฐานเดิมโดยสมัครใจของชาวม้ง : ศึกษากรณีบ้านวินัย = Voluntary repatriation : the case of Hmong in Ban Vinai / พอล ราเบ้.

by ราเบ้, พอล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลผู้ลี้ภัยอินโดจีน สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ม8 ร63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.ม8 ร63 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544