ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเปลี่ยนแปลงในโลกคอมมิวนิสต์และผลกระทบต่อไทย / บรรณาธิการ[โดย] วัชรินทร์ ยงศิริ.

by วัชรินทร์ ยงศิริ, 2495- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HX694.ก3 ก64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HX694.ก3 ก64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HX694.ก3 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ลู่ทางการลงทุนร่วมระหว่างไทยกับจีน.

by ภูวดล ทรงประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเซียศึกษา. โครงการจีนศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.57.จ6 ภ7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.57.จ6 ภ7 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทย-อินโดจีน / รวบรวมโดย พิพัฒน์ เรืองงาม ธัญญาทิพท์ ศรีพนา มานะ มาลาเพชร.

by พิพัฒน์ เรืองงาม | ธัญญาทิพย์ ศรีพนา | มานะ มาลาเพชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1003.ก1 ป46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K1003.ก1 ป46 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
คนจีนในยูนนาน / เขียน ธีระวิทย์.

by เขียน ธีระวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS721 .ข83 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายและการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและไทย : รวมตัวอย่างภาคนิพนธ์ที่ดีระดับบัณฑิตศึกษา / เขียน ธีรวิทย์ ... [และคนอื่น ๆ] ; เขียน ธีรวิทย์ บรรณาธิการ.

by เขียน ธีระวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: E183.7 .น45 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: E183.7 .น45 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: E183.7 .น45 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการวิจัยเรื่องธุรกิจก่อสร้างญี่ปุ่นในไทย : ศึกษาผลกระทบที่มีต่อ การพัฒนาประเทศและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น = The Japanese construction business in Thailand : a study of its impacts on thailand 's national development and Thai-Japanese relations / โดย เขียน ธีระวิทย์ ... [และคนอื่นๆ].

by เขียน ธีระวิทย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการสิ่งพิมพ์ สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9715.ท92 ร6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9715.ท92 ร6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9715.ท92 ร6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544