ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 356 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การผลิตภาพยนตร์เพลง : การศึกษาเฉพาะเรื่อง / โดย วีรยา วงศาโรจน์.

by วีรยา วงศาโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995.9.พ7 ว64 (1).

ห้องสมุด:
เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพฯกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย / สัณห์ชัย โชติรสเศรณี.

by สัณห์ชัย โชติรสเศรณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1993.4 .ส635 (1).

ห้องสมุด:
ฝ่ายจัดหาเครื่องแต่งกายในภาพยนตร์โฆษณา / สนิสรา รัตนาภิบาล.

by สนิสรา รัตนาภิบาล, 2527-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1995.9.ค7 ส36 (1).

ห้องสมุด:
ทางออก [วีดิทัศน์] = The way out / ศศมน คำนึงเนตร.

by ศศมน คำนึงเนตร, 2524-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDM .ศ543ท625 (1). :

ความคิด ชีวิต ความจริง [วีดิทัศน์] = Think about life / สุดารัตน์ ภักดีวรรณ.

by สุดารัตน์ ภักดีวรรณ, 2524-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2547]Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDM .ส736ค56 (1). :

ภาพยนตร์เพื่อเด็กเรื่อง หลังคาเป็นรู / เชิดพงษ์ เหล่ายนตร์.

by เชิดพงษ์ เหล่ายนตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995.9.ด7 ช76 (1).

ห้องสมุด:
บทภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่อง "ขอหมอนใบนั้น-- ที่เธอฝันยามหนุน" / อดุลย์ เพียรรุ่งโรจน์.

by อดุลย์ เพียรรุ่งโรจน์, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1996 .อ25 (1).

ห้องสมุด:
บทภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่อง "เก็บไว้ในความทรงจำ" จากวรรณกรรมเรื่อง "ต้นสมแสนรัก" / ศิริพรไฝศิริ.

by ศิริพร ไฝศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1996 .ศ65 (1).

ห้องสมุด:
ภาพยนตร์เพลงการศึกษาเฉพาะเรื่อง คนเขียนเพลง บรรเลง ชีวิต / โดย สาโรช เศียรสมาน.

by สาโรช เศียรสมาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995.9.ท3 ส65 (1).

ห้องสมุด:
กรณีศึกษาเฉพาะการผลิตภาพยนตร์เรื่อง "คนเรือ" / วัยวุฒิ เต็มเจริญสุข.

by วัยวุฒิ เต็มเจริญสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995.9.ท3 ว62 (1).

ห้องสมุด:
การตัดต่อภาพยนตร์เรื่อง Behind the Wall (บีไฮนด์ เดอะ วอลล์) / เพชรฟ้า เผ่าภคะ.

by เพชรฟ้า เผ่าภคะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1997.85 .พ73 (1).

ห้องสมุด:
การเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง New city : การศึกษาเฉพาะเรื่อง / มาลัยทิพย์ ปรักมะวงศ์.

by มาลัยทิพย์ ปรักมะวงศ์, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1996 .ม64 (1).

ห้องสมุด:
ภาพยนตร์ 3 มิติ / วรเทพ อัศวพงษ์โชติ.

by วรเทพ อัศวพงษ์โชติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995.9.ก6 ว43 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The love of my life / รจนา อัศววัฒนาพร.

by รจนา อัศววัฒนาพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995.9.ส6 ร22 (1).

ห้องสมุด:
การกำกับการแสดงในฐานะผู้กำกับละครเวทีเรื่อง "เวกรรมนักวางเพลิง" / ภัทรทิรา เกียรติวาณิชนนท์.

by ภัทรทิรา เกียรติวาณิชนนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1691 .ภ64 (1).

ห้องสมุด:
การผลิตภาพยนตร์สารคดี (ศึกษาเฉพาะกรณี) / พักตร์สุดา สุขกลัด.

by พักตร์สุดา สุขกลัด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1992.77.ส65 พ62 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544