ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 356 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānkamkap phāpphayon rư̄ang Be with me dǣ botphlēng thī thamhai rao dai mā čhœ̄ kan / การกำกับภาพยนตร์เรื่อง Be with me แด่บทเพลงที่ทำให้เราได้มาเจอกัน / สุพิชญา ศรีทอง.

Suphitchayā Srithong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by สุพิชญา ศรีทอง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 654047 (3).

ห้องสมุด:
Kānsưksā kāntham nāthī nai tamnǣng phū kamkap phāp nai phāpphayon san rư̄ang Thā thœ̄ pen nok chan čha pen thō̜ng fā (If you're a bird, I'll be your sky) / การศึกษาการทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้กำกับภาพในภาพยนตร์สั้นเรื่อง ถ้าเธอเป็นนก ฉันจะเป็นท้องฟ้า (If you're a bird, I'll be your sky) / องอาจ วิเศษโชติกุล.

'Ong'āt Wisētchōtkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by องอาจ วิเศษโชติกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PHOTO TR 2015 654131 (1).

ห้องสมุด:
Kānkamkap phāpphayon khanāt san rư̄ang Bicycle path (thāng songčham) / การกำกับภาพยนตร์ขนาดสั้น เรื่อง Bicycle path (ทางทรงจำ) / ศิลปากร ฤทธิรงค์.

Sinlapākō̜n Ritthirong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ศิลปากร ฤทธิรงค์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631595 (3).

ห้องสมุด:
Kānkamkap phāpphayonsan rư̄ang Weary Road / การกำกับภาพยนตร์สั้นเรื่อง Weary Road / ปัณณทัต จงวิลาส.

Pannathat Čhongwilāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ปัณณทัต จงวิลาส | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 630731 (3).

ห้องสมุด:
Kānkamkap læ khīan bot phāpphayon khanāt san rư̄ang Some other place / การกำกับและเขียนบทภาพยนตร์ขนาดสั้น เรื่อง Some other place / สุขุมวุฒิ เทียมวงศ์.

Sukhumwut Thīamwong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by สุขุมวุฒิ เทียมวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Su'̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 633535 (3).

ห้องสมุด:
Wikhro̜ phāpphayon khat khō̜ng Thai rư̄ang Dưk Dam Dưya læ Mary is happy, Mary is happy / วิเคราะห์ภาพยนตร์คัลท์ของไทยเรื่อง ดึก ดำ ดึ๋ย และ Mary is happy, Mary is happy / วัชรนันท์ เรืองประสม.

Watnan Rư̄angprasom. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by วัชรนันท์ เรืองประสม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 630925 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt nāthī læ krabūankān thamngān khō̜ng phūkhīan bot phāpphayon / บทบาท หน้าที่และกระบวนการทำงานของผู้เขียนบทภาพยนตร์ / กุสุมาวดี ไชยศิริมงคล.

Kusumāwadī Chaisirimongkhon. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by กุสุมาวดี ไชยศิริมงคล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 632001 (1).

ห้องสมุด:
Phūchūai phūkamkap nai ngān phāpphayon khōtsanā tāngprathēt / ผู้ช่วยผู้กำกับในงานภาพยนตร์โฆษณาต่างประเทศ / ศิรวิชญ์ สงวนวงษ์.

Sirawit Sangūanwong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ศิรวิชญ์ สงวนวงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631099 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt læ nāthī khō̜ng phūchūai phūkamkap dān kānkhatlư̄ak naksadǣng nai phāpphayon rư̄ang Khwāmlap Nāngmānrāi / บทบาทและหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับด้านการคัดเลือกนักแสดงในภาพยนตร์เรื่อง ความลับนางมารร้าย / อติชาติ สวนิตจำเรียง.

ʻAtichāt Sawanitčhamrīang. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by อติชาติ สวนิตจำเรียง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631643 (1).

ห้องสมุด:
Phūčhatkān kō̜ngthāi nai krabūankān phalit phāpphayon khōtsanā : kō̜ranī sưksā phāpphayon khōtsanā chut Friends / ผู้จัดการกองถ่ายในกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา : กรณีศึกษาภาพยนตร์โฆษณาชุด Friends / วัชรพร รัตนธรรม.

Watcharaphō̜n Rattanatham. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by วัชรพร รัตนธรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMM HF 2014 631604 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā kānthāi phāp bǣp DIY light painting phư̄a phonngān phāp thāi chut "čhit" (The Mind) / การศึกษาการถ่ายภาพแบบ DIY light painting เพื่อผลงานภาพถ่ายชุด "จิต" (The Mind) / นาทย์ ปากสมุทร์.

Nāt Pāksamut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by นาทย์ ปากสมุทร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PHOTO TR 2014 631896 (1).

ห้องสมุด:
Kānbō̜rihānngān læ 'amnūai kānsāng phāpphayon san rư̄ang Phāk Sō̜ng (Part Two) / การบริหารงานและอำนวยการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง ภาคสอง (Part Two) / บุณยนุช บุณยรัตพันธุ์.

Bunyanut Bunyarattaphan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by บุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 653932 (1).

ห้องสมุด:
Kānkamkap phāpphayon khanāt san rư̄ang Trauma / การกำกับภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Trauma / ชัยยศพล เหลืองทองคำ.

Chaiyotphon Lư̄angthō̜ngkham. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ชัยยศพล เหลืองทองคำ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 630732 (3).

ห้องสมุด:
Bot phāpphayon rǣk rœ̄m (Original screenplay) rư̄ang "Phom Chư̄ Chatree (Happy A Little Bit)" / บทภาพยนตร์แรกเริ่ม (Original screenplay) เรื่อง "ผมชื่อชาตรี (Happy A Little Bit)" / ณัฐชยา หวังสร้างบุญ.

Natchaya Wangsāngbun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ณัฐชยา หวังสร้างบุญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631901 (1).

ห้องสมุด:
Phū chūai phū kamkap phāpphayon rư̄ang "Phop kanmai ʻōkāt nā" (See you tomorrow) / ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง "พบกันใหม่โอกาสหน้า" (See you tomorrow) / เบญญาภา เดชะวงศ์อนันต์.

Benyāphā Dēchawong'anan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by เบญญาภา เดชะวงศ์อนันต์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 654128 (1).

ห้องสมุด:
Bư̄anglang krabūankān phalit miosik widīʻō phư̄a chai nai kānprōmōt khō̜ng Bō̜risat Samō̜nrūm Čhamkat / เบื้องหลังกระบวนการผลิตมิวสิกวิดีโอเพื่อใช้ในการโปรโมทของบริษัท สมอลล์รูม จำกัด / วชิรนันท์ มาคะสิระ.

Wachiranan Mākhasira. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by วชิรนันท์ มาคะสิระ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 630704 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng phāpphayon sayō̜ngkhwan nai kānnamsanœ̄ mummō̜ng khō̜ng sattrīniyom sāi čhitwikhro̜ : sưksā kō̜ranī phāpphayon rư̄ang The babadook (2014) / บทบาทของภาพยนตร์สยองขวัญในการนำเสนอมุมมองของสตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์ : ศึกษากรณีภาพยนตร์เรื่อง The babadook (2014) / อริญชย์ วรรธนะตันติ.

'Arin Watthanatanti. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by อริญชย์ วรรธนะตันติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 653928 (1).

ห้องสมุด:
Bot phāpphayon datplǣng rư̄ang "Kharưhāt hǣng khwāmlūang" / บทภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่อง "คฤหาสน์แห่งความลวง" / จิลลดา หลีสกุล.

Čhinladā Līsakun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by จิลลดา หลีสกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 654134 (1).

ห้องสมุด:
Kānkamkap phāpphayon san kưng sārakhadī rư̄ang Mư̄a Wan Thī Khōčhō̜n Klap Mā (Welcome back, Pluto) / การกำกับภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดี เรื่อง เมื่อวันที่โคจรกลับมา (Welcome back, Pluto) / พิชญาภรณ์ ฤทธิเดช.

Phitchayāphō̜n Ritdēt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by พิชญาภรณ์ ฤทธิเดช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 654051 (3).

ห้องสมุด:
Kānsưksā chapho̜ kō̜ranī kānʻō̜kbǣp ngānsāng læ kāntǣngnā theknik phisēt nai phāpphayon san rư̄ang 'Night Shift ka dưk' / การศึกษาเฉพาะกรณี การออกแบบงานสร้างและการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์สั้นเรื่อง 'Night Shift กะดึก' / นิภาวรรณ วุฒิเมธีกุล.

Niphāwan Wuthimethīkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by นิภาวรรณ วุฒิเมธีกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 654183 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544