ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 356 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Bot phāpphayon datplǣng rư̄ang "Kharưhāt hǣng khwāmlūang" / บทภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่อง "คฤหาสน์แห่งความลวง" / จิลลดา หลีสกุล.

Čhinladā Līsakun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by จิลลดา หลีสกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 654134 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng phāpphayon sayō̜ngkhwan nai kānnamsanœ̄ mummō̜ng khō̜ng sattrīniyom sāi čhitwikhro̜ : sưksā kō̜ranī phāpphayon rư̄ang The babadook (2014) / บทบาทของภาพยนตร์สยองขวัญในการนำเสนอมุมมองของสตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์ : ศึกษากรณีภาพยนตร์เรื่อง The babadook (2014) / อริญชย์ วรรธนะตันติ.

'Arin Watthanatanti. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by อริญชย์ วรรธนะตันติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 653928 (1).

ห้องสมุด:
Kānthamngān tamnǣng phū chūai phū kamkap nai kānphalit phāpphayon rư̄ang Phāksō̜ng (Part two) / การทำงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง ภาคสอง (Part two) / วราลี วารีวิบูลย์.

Warālī Wārīwibūn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by วราลี วารีวิบูลย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 654036 (3).

ห้องสมุด:
Kānnam thritsadī talok mā prayuk chai nai phāpphayon sānniphon rư̄ang Phop kan mai ʻōkāt nā (See you tomorrow) / การนำทฤษฎีตลกมาประยุกต์ใช้ในภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง พบกันใหม่โอกาสหน้า (See you tomorrow) / ณัฐวุฒิ นิมิตชัยโกศล.

Nuttawut Nimitchaikōson. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ณัฐวุฒิ นิมิตชัยโกศล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 654064 (3).

ห้องสมุด:
Kānphalit phāpphayon ʻǣnimēchan khanāt san rư̄ang "Last Snow" / การผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้น เรื่อง "Last Snow" / ณิชกมล คงสัมมา.

Nitchakamon Khongsammā. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ณิชกมล คงสัมมา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Su'̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631575 (2).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān ngoppramān kō̜ranī sưksā phāpphayon ʻisa rư̄ang Vanishing Point / การจัดการงบประมาณ กรณีศึกษาภาพยนตร์อิสระเรื่อง Vanishing Point / ญารินดา ทองยั่งยืน.

Yārindā Thō̜ngyangyư̄n . Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ญารินดา ทองยั่งยืน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631702 (1).

ห้องสมุด:
Kānkamkap phāpphayonsan rư̄ang Relive / การกำกับภาพยนตร์สั้นเรื่อง Relive / เชราวี ชื่นจิตรผอง.

Chērāwī Chư̄nčhitphō̜ng. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by เชราวี ชื่นจิตรผอง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631588 (3).

ห้องสมุด:
Kānkamkap sin phư̄a kānthāitham nai phư̄nthī khanāt lek / การกำกับศิลป์เพื่อการถ่ายทำในพื้นที่ขนาดเล็ก / ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี.

Chanida Panyanēramitdī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 654098 (1).

ห้องสมุด:
Itthiphon khō̜ng phūčhatkān kō̜ngthāi tō̜ krabūankān phalit phāpphayon khōtsanā kō̜ranī sưksā : Bō̜risat Bikblū Prōdakchan Čhamkat / อิทธิพลของผู้จัดการกองถ่ายต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา กรณีศึกษา : บริษัท บิ๊กบลู โปรดักชั่น จำกัด / พิชญ์สินี วงศ์ทิพย์พันธ์.

Phitsinī Wongthipphan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by พิชญ์สินี วงศ์ทิพย์พันธ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Su'̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMM HF 2014 633417 (1).

ห้องสมุด:
Bot phāpphayon datplǣng rư̄ang Thalē ʻīk fāk thī mō̜ng mai hen / บทภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่อง ทะเลอีกฟากที่มองไม่เห็น / สิริพัชร จึงธีรพานิช.

Siriphat Čhưngthīraphānit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by สิริพัชร จึงธีรพานิช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Su'̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN1996 .ส64 2559 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt læ nāthī khō̜ng phūkamkap nai krabūankān phalit phāpphayon san rư̄ng Lifetime / บทบาทและหน้าที่ของผู้กำกับในกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง Lifetime / ปัญญดา เอกสมุทรชัย.

Panyadā 'Ēksamutchai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ปัญญดา เอกสมุทรชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631086 (3).

ห้องสมุด:
Kānsưksā dūangtā nai phāpthāi bukkhon phư̄a čhat sadǣng phonngān Dūangtā Pen Nātāng Khō̜ng Hūačhai? / การศึกษาดวงตาในภาพถ่ายบุคคลเพื่อจัดแสดงผลงาน ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ? / จินต์จุฑา ลีละศุภสกุล.

Čhinčhuthā Līlasuphasakun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by จินต์จุฑา ลีละศุภสกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PHOTO TR 2014 632010 (1).

ห้องสมุด:
Krabūankān kānthamngān khō̜ng bō̜risat prasānngān kānthāitham phāpphayon tāngprathēt nai prathēt Thai / กระบวนการการทำงานของบริษัทประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย / นวพร นนทกานันท์.

Nawaphō̜n Nontakānan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by นวพร นนทกานันท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631635 (1).

ห้องสมุด:
Kānsāng phāpphayon sārakhadī rư̄ang Khrang sutthāi (Last time) / การสร้างภาพยนตร์สารคดี เรื่อง ครั้งสุดท้าย (Last time) / ธีรโชติ จิรวเศรษฐ์กุล.

Thīrachote Čhirawasētkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ธีรโชติ จิรวเศรษฐ์กุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2015 654055 (3).

ห้องสมุด:
Kānkhīan bot phāpphayon datplǣng čhāk wannakam tāngprathēt rư̄ang rō̜ngthao rao yai mai thao kan / การเขียนบทภาพยนตร์ดัดแปลงจากวรรณกรรมต่างประเทศ เรื่อง รองเท้าเราใหญ่ไม่เท่ากัน / จันจิรา ยีมัสซา.

Čhančhirā Yīmatsā. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by จันจิรา ยีมัสซา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Su'̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1996 .จ632 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 630852 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt læ nāthī khō̜ng producer post production phāpphayon rư̄ang Tī Sām Khư̄n Sām 3D / บทบาทและหน้าที่ของ producer post production ภาพยนตร์เรื่อง ตีสาม คืนสาม 3D / ศุภวัฒน์ ทานะมัย.

Suphawat Thānamai, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ศุภวัฒน์ ทานะมัย, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631988 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544