ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 72 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การถ่ายภาพเด็ก / โดย ชุลีพร เกษโกวิท.

by ชุลีพร เกษโกวิท | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาภาพยนตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TR681.ด7 ช73 (1).

ห้องสมุด:
การผลิตภาพยนตร์สารคดีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) / วริศรา ปรีชาวนิช.

by วริศรา ปรีชาวนิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995.9.ส6 ว45 (1).

ห้องสมุด:
ผลงานภาพเอกรงค์ / ธนารัช วังศิริไพศาล.

by ธนารัช วังศิริไพศาล, 2513-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TR590 .ธ35 (1).

ห้องสมุด:
คำถามถึงบทบาทของนักวิจารณ์ภาพยนตร์ต่อพัฒนาการภาพยนตร์ไทย / โดย วราภรณ์ เติมวารี.

by วราภรณ์ เติมวารี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995 .ว45 (1).

ห้องสมุด:
การผลิตภาพยนตร์สารคดี : การศึกษาเฉพาะเรื่อง / ศิริพร ศศิบุตร.

by ศิริพร ศศิบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995.9.ส6 ศ64 (1).

ห้องสมุด:
เครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ / โดย สุพร เพียรชูพัฒน์.

by สุพร เพียรชูพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995.9.ค7 ส74 (1).

ห้องสมุด:
บทภาพยนตร์ดั้งเดิมเรื่อง "เพียงลมหายใจยังไม่สิ้น" และบันทึกระหว่างการเขียน / จรูญพร ปรปักษ์ประลัย.

by จรูญพร ปรปักษ์ประลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1996 .จ47 (1).

ห้องสมุด:
การผลิตภาพยนตร์เพลง : การศึกษาเฉพาะเรื่อง / โดย วีรยา วงศาโรจน์.

by วีรยา วงศาโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995.9.พ7 ว64 (1).

ห้องสมุด:
ภาพยนตร์ฟิล์์มนัวร์ / โดย วราภรณ์ วรกิจสวัสดิ์.

by วราภรณ์ วรกิจสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995.9.ฟ6 ว45 (1).

ห้องสมุด:
ความเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร์สู่วีดีโอ ศึกษาเฉพาะกรณี : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / เมฆงาม พัฒนพิสุทธิ์.

by เมฆงาม พัฒนพิสุทธิ์, 2510-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1992.95 .ม74 (1).

ห้องสมุด:
การถ่ายภาพใต้น้ำ / โดย นัท สุมนเตมีย์.

by นัท สุมนเตมีย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TR800 .น63 (1).

ห้องสมุด:
การผลิตภาพยนตร์ animation เรื่อง "Animation" / เกษมสันต์ พรหมสุภา.

by เกษมสันต์ พรหมสุภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1997.5 .ก74 (1).

ห้องสมุด:
ภาพยนตร์เรื่อง "ความทรงจำ " : การศึกษาเฉพาะเรื่อง / ของ ประทีป โลจนาทร.

by ประทีป โลจนาทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1996 .ป43 (1).

ห้องสมุด:
ความต่อเนื่องในภาพยนตร์ / นาฎฤดี อุเทนรัตน์.

by นาฏฤดี อุเทนรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995 .น64 (1).

ห้องสมุด:
แสง-เสียง-ตัดต่อ-ในภาพยนตร์การ์ตูน / โดย วาสินี บุณยนิตย์.

by วาสินี บุณยนิตย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1997.5 .ว65 (1).

ห้องสมุด:
บทภาพยนตร์ดัดแปลง เรื่อง กระแสน้ำ / อรุณนรัท ศิริหาญยากร.

by อรุณนรัท ศิริหาญยากร, 2508-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1996 .อ44 (1).

ห้องสมุด:
บทภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่อง บ่ฮักบ่ต้องสงสาร / รัชนีวรรณ พันธุ์พิพัฒน์.

by รัชนีวรรณ พันธุ์พิพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1996 .ร65 (1).

ห้องสมุด:
การผลิตภาพยนตร์โฆษณาด้วยเทคนิคแอนิเมชั่น / ชื่นสุมล อุกฤษฏ์วิริยะ.

by ชื่นสุมล อุกฤษฏ์วิริยะ, 2514-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TR897.5 .ช735 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544