ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānkamkap phāpphayonsan rư̄ang Relive / การกำกับภาพยนตร์สั้นเรื่อง Relive / เชราวี ชื่นจิตรผอง.

Chērāwī Chư̄nčhitphō̜ng. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by เชราวี ชื่นจิตรผอง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631588 (3).

ห้องสมุด:
Kānkamkap phāp nai phāpphayon san rư̄ang Weary Road / การกำกับภาพในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Weary Road / ธนากร พูนดี.

Thanakorn Phūndī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ธนากร พูนดี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PHOTO TR 2014 631889 (3).

ห้องสมุด:
Kānsưksā kāntham nāthī nai tamnǣng phū kamkap phāp nai phāpphayon san rư̄ang Thā thœ̄ pen nok chan čha pen thō̜ng fā (If you're a bird, I'll be your sky) / การศึกษาการทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้กำกับภาพในภาพยนตร์สั้นเรื่อง ถ้าเธอเป็นนก ฉันจะเป็นท้องฟ้า (If you're a bird, I'll be your sky) / องอาจ วิเศษโชติกุล.

'Ong'āt Wisētchōtkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by องอาจ วิเศษโชติกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PHOTO TR 2015 654131 (1).

ห้องสมุด:
Kānkamkap phāpphayon san rư̄ang mēk nāt (The cloud theatre) / การกำกับภาพยนตร์สั้น เรื่อง เมฆนาฏ (The cloud theatre) / อุกฤษฎ์ มาลัย.

'Ukrit Mālai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by อุกฤษฎ์ มาลัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 630710 (3).

ห้องสมุด:
Kānsưksā chapho̜ kō̜ranī kānʻō̜kbǣp ngān sāng nai phāpphayon san 'Trauma' / การศึกษาเฉพาะกรณี การออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์สั้นเรื่อง 'Trauma' / ณพล วรรณโชติ.

Naphon Wannachot. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ณพล วรรณโชติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631627 (1).

ห้องสมุด:
Kānkamkap phāpphayon san rư̄ang Revolve (khōčhō̜n) / การกำกับภาพยนตร์สั้น เรื่อง Revolve (โคจร) / ณัฏฐ์ดนัย จิตต์สกูล.

Natdanai Čhitsakūn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ณัฏฐ์ดนัย จิตต์สกูล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 630565 (3).

ห้องสมุด:
Kānkamkap phāpphayonsan rư̄ang Weary Road / การกำกับภาพยนตร์สั้นเรื่อง Weary Road / ปัณณทัต จงวิลาส.

Pannathat Čhongwilāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ปัณณทัต จงวิลาส | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 630731 (3).

ห้องสมุด:
Kānkamkap phāpphayon khanāt san rư̄ang Bicycle path (thāng songčham) / การกำกับภาพยนตร์ขนาดสั้น เรื่อง Bicycle path (ทางทรงจำ) / ศิลปากร ฤทธิรงค์.

Sinlapākō̜n Ritthirong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ศิลปากร ฤทธิรงค์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631595 (3).

ห้องสมุด:
Kānkamkap phāpphayon khanāt san rư̄ang Trauma / การกำกับภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Trauma / ชัยยศพล เหลืองทองคำ.

Chaiyotphon Lư̄angthō̜ngkham. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ชัยยศพล เหลืองทองคำ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 630732 (3).

ห้องสมุด:
Kānbō̜rihānngān læ 'amnūai kānsāng phāpphayon san rư̄ang Phāk Sō̜ng (Part Two) / การบริหารงานและอำนวยการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง ภาคสอง (Part Two) / บุณยนุช บุณยรัตพันธุ์.

Bunyanut Bunyarattaphan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by บุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Botbāt læ nāthī khō̜ng phūkamkap nai krabūankān phalit phāpphayon san rư̄ng Lifetime / บทบาทและหน้าที่ของผู้กำกับในกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง Lifetime / ปัญญดา เอกสมุทรชัย.

Panyadā 'Ēksamutchai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ปัญญดา เอกสมุทรชัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMMD PN 2014 631086 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544