Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การศึกษาและพัฒนาการรับรองสถานภาพทางกฎหมายของหมอพื้นบ้าน / ผู้เขียน เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์, รุจินาถ อรรถสิษฐ ; คณะบรรณาธิการ พันโทหญิง สุวิไล วงศ์ธีระสุต ... [และคนอื่น ๆ].

by เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ | รุจินาถ อรรถสิษฐ | สุวิไล วงศ์ธีระสุต | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2555 [2012]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phūmpanyā phư̄nbān : sakkayaphāp chumchon Laoklāng nai kānkhumkhrō̜ng læ chai prayōt phư̄a kāndūlǣ sukkhaphāp / ภูมิปัญญาพื้นบ้าน : ศักยภาพชุมชนเหล่ากลางในการคุ้มครองและใช้ประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ / [บรรณาธิการบริหาร เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ ; บรรณาธิการวิชาการ สุพิน ภูสง่า, อาทิตย์ เลิศล้ำ, พจีกาญจน์ จิระเสถียรพงศ์].

Saowanī Kunsombūn. Suphin Phūsangā. Āthit Lœ̄tlam. Phačhīkān Čhirasathīanphong. Thailand. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai. by เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ | สุพิน ภูสง่า | อาทิตย์ เลิศล้ำ | พจีกาญจน์ จิระเสถียรพงศ์ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2552 [2009] Publication: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552 [2009]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB50.JT3 ภ74 2552 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ภ74 2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544