Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Prasitthiphon khō̜ng mō̜ phư̄nbān nai kānraksā phūpūai kradūk hak : rāingān kānsưksā / ประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก : รายงานการศึกษา / คณะผู้วิจัย เรือตรีหญิง ธนิดา ขุนบุญจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thanidā Khunbunčhan. Thailand. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai. by ธนิดา ขุนบุญจันทร์ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE180 .ป46 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WE180 .ป46 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ mō̜ phư̄nbān nai kānraksā phūpūai kradūk hak læ kānfư̄nfū saphāp phūpūai lang kānraksā / คู่มือหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังการรักษา / คณะบรรณาธิการ เรือตรีหญิงธนิดา ขุนบุญจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thanidā Khunbunčhan. Thailand. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai. by ธนิดา ขุนบุญจันทร์ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE180 .ค74 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WE180 .ค74 2557 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544