ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānsưksā sathānakān kānchai phūmpanyā mō̜ phư̄nbān nai kānraksā phūpūai rōk mareng : rāingān kānwičhai / การศึกษาสถานการณ์การใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง : รายงานการวิจัย / [คณะบรรณาธิการ เรือตรีหญิงธนิดา ขุนบุญจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Thanidā Khunbunčhan. Thailand. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai. by ธนิดา ขุนบุญจันทร์ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ก642 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WB50.JT3 ก642 2557 (1).

ห้องสมุด:
Phūmpanyā phư̄nbān : sakkayaphāp chumchon Laoklāng nai kānkhumkhrō̜ng læ chai prayōt phư̄a kāndūlǣ sukkhaphāp / ภูมิปัญญาพื้นบ้าน : ศักยภาพชุมชนเหล่ากลางในการคุ้มครองและใช้ประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ / [บรรณาธิการบริหาร เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ ; บรรณาธิการวิชาการ สุพิน ภูสง่า, อาทิตย์ เลิศล้ำ, พจีกาญจน์ จิระเสถียรพงศ์].

Saowanī Kunsombūn. Suphin Phūsangā. Āthit Lœ̄tlam. Phačhīkān Čhirasathīanphong. Thailand. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai. by เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ | สุพิน ภูสง่า | อาทิตย์ เลิศล้ำ | พจีกาญจน์ จิระเสถียรพงศ์ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2552 [2009] Publication: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2552 [2009]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB50.JT3 ภ74 2552 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ภ74 2552 (1).

ห้องสมุด:
Prasitthiphon khō̜ng mō̜ phư̄nbān nai kānraksā phūpūai kradūk hak : rāingān kānsưksā / ประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก : รายงานการศึกษา / คณะผู้วิจัย เรือตรีหญิง ธนิดา ขุนบุญจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thanidā Khunbunčhan. Thailand. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai. by ธนิดา ขุนบุญจันทร์ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE180 .ป46 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WE180 .ป46 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ mō̜ phư̄nbān nai kānraksā phūpūai kradūk hak læ kānfư̄nfū saphāp phūpūai lang kānraksā / คู่มือหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังการรักษา / คณะบรรณาธิการ เรือตรีหญิงธนิดา ขุนบุญจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thanidā Khunbunčhan. Thailand. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai. by ธนิดา ขุนบุญจันทร์ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE180 .ค74 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WE180 .ค74 2557 (1).

ห้องสมุด:
Prasitthiphon khō̜ng mō̜ phư̄nbān nai kānraksā lai tit thāng khlinik : kō̜ranī sưksā mō̜ Sunthǭn Nimnō̜m : rāingān kānsưksā / ประสิทธิผลของหมอพื้นบ้านในการรักษาไหล่ติดทางคลินิก : กรณีศึกษาหมอสุนทร นิ่มน้อม : รายงานการศึกษา / คณะผู้วิจัย ฉันทนา กระภูฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Chanthanā Kraphūrit. Thailand. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai. by ฉันทนา กระภูฤทธิ์ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE810 .ป46 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WE810 .ป46 2557 (1).

ห้องสมุด:
Phǣn phatthanā kānphǣt phư̄nbān Phō̜.Sō̜. 2555-2559 / แผนพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน พ.ศ. 2555-2559 / โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Khana ʻAnukammakān Phatthanā Kānphǣt Phư̄nbān Thai. Thailand. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai. by คณะอนุกรรมการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านไทย | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2555 [2012]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2012 645634 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC 2012 645634 (4).

ห้องสมุด:
Phak phư̄nbān læ ʻāhān phư̄nbān : miti sukkhaphāp læ sētthakit chumchon / ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน : มิติสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน / ผู้เขียน รุจินาถ อรรถสิษฐ.

Ručhināt ʻAtthasit. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt thāng Lư̄ak. Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Phǣn Thai. by รุจินาถ อรรถสิษฐ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Phǣn Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt thāng Lư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2554 [2011] Publication: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านแผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HECON TX 2011 664469 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544