Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khūmư̄ theknōlōyī phalit kǣt chư̄aphlœ̄ng čhāk chīwamūan samrap phāk ʻutsāhakam / คู่มือเทคโนโลยีผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล สำหรับภาคอุตสาหกรรม / ทีมบรรณาธิการ สุนีรัตน์ ฟูกุดะ, ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน, สุภชิตา เกริกไกวัล.

Sunīrat Fūkuda. Sīchattrā Chaiwongwilān. Sīchattrā Chaiwongwilān. Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Bandit Witthayālai rūam Dān Phalangngān læ Singwǣtlō̜m. by สุนีรัตน์ ฟูกุดะ | ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน | สุภชิตา เกริกไกวัล | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt læ Bandit Witthayālai rūam Dān Phalangngān læ Singwǣtlō̜m Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENGIN TP 2015 661591 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ theknōlōyī phao mai chīwamūan : samrap phāk ʻutsāhakam / คู่มือเทคโนโลยีเผาไหม้ชีวมวล : สำหรับภาคอุตสาหกรรม / ทีมบรรณาธิการ สุนีรัตน์ ฟูกุดะ, ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน, สุภชิตา เกริกไกวัล.

Sunīrat Fūkuda. Sīchattrā Chaiwongwilān. Sīchattrā Chaiwongwilān. Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt. Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī. Bandit Witthayālai rūam Dān Phalangngān læ Singwǣtlō̜m. by สุนีรัตน์ ฟูกุดะ | ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน | สุภชิตา เกริกไกวัล | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān nayōbāi Witthayāsāt Theknōlōyī læ Nawattakam Hǣng Chāt, Bandit Witthayālai rūam Dān Phalangngān læ Singwǣtlō̜m Mahāwitthayālai Thēknōlōyīphračhō̜mklao Thonburī, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP339 .ค74 2558 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544