ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง : ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไข.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9576.ท92 ส36 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9576.ท92 ส36 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9576.ท92 ส36 (2).

ห้องสมุด:
สารคดีพลังงาน. ชุดโลกหาร 2 [วีดิทัศน์].

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ รวมพลังหาร 2.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ "รวมพลังหาร 2" สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ, [2541?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ส6423 (2). :

ประสานใจ-- ไทยหาร 2 [วัสดุบันทึกเสียง] : รวมเพลงสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน.

by สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล | มานิดา ผลานุสนธิ | คนึงนิจ สุหทัยกุล | ฤทธิพร อินสว่าง | เชน เมืองครุฑ | ปิติ ลิ้มเจริญ | สนั่น มั่นใจตรง | จันทร์จวง ดวงจันทร์ | สดใส ร่มโพธิ์ทอง | ประยงค์ บัวงาม | ฝน ธนสุนทร | ศุ บุญเลี้ยง | ชิน ฝ้ายเทศ, 2489-2560 | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ รวมพลังหาร 2 | กลุ่มทีนทอล์ก | บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประชาสัมพันธ์รวมพลังหาร 2 สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ, [2541?]Availability: Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TS .ป453 (7). :

การศึกษาสถานภาพการวิจัยของประเทศไทย ระหว่างปี 2525-2527 : เน้นการวิจัยทางการพัฒนาสังคม : รายงานผลการวิจัย / โดย จันทนา ตันติวัฒน์.

by ฉันทนา ตันติวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการศึกษาสถานภาพการวิจัยเพื่อการวางนโยบาย และแผนการวิจัยของชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .ฉ63 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ patibatkān khō̜ng Nūai ʻAnurak Singwǣtlō̜m Sinlapakam thō̜ngthin. คู่มือปฏิบัติการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt. Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam by สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Bangkok] : Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam, Kō̜ng Nayōbāi læ Phǣn Singwǣtlō̜m, Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt, Krasūang Witthayāsāt Theknōlōyī læ Kānphalangngān, 2530 [1987] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2530 [1987]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1987 670285 (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānʻanurak thammachāt / แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ / [คณะอนุกรรมการจัดทำแผนอนุรักษ์ธรรมชาติ].

Thailand. Khana ʻAnukammakān Čhattham Phǣn ʻAnurak Thammachāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt. Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. by คณะอนุกรรมการจัดทำแผนอนุรักษ์ธรรมชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam Kǭng Nayōbāi læ Phǣn Singwǣtlō̜m Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt Krasūang Witthayāsāt Theknōlōyī læ Kānphalangngān, 2529 [1986] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2529 [1986]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1986 670255 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544