ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ʻOngkō̜n mai chai khrư̄angčhak : kānbō̜rihān čhatkān krabūanthat mai = Living Organization / องค์กรไม่ใช่เครื่องจักร : การบริหารจัดการกระบวนทัศน์ใหม่ = Living Organization / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ

Kōmāt Čhưngsathīansap, Thailand. Krasūang Sāthāranasuk. Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp. by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp (Sō̜Wō̜Sō̜Sō̜.), 2551 [2008]. Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2551 [2008]Other title: Kānbō̜rihān čhatkān krabūanthat mai Other title: Living Organization. | การบริหารจัดการกระบวนทัศน์ใหม่.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .ก93 2551 (1).

ห้องสมุด:
Withī chumchon : khrư̄angmư̄ 7 chin thī thamhai ngān chumchon ngāi daiphon læ sanuk / วิถีชุมชน : เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / ผู้เขียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kōmāt Čhungsathīansap, Thailand. Krasūang Sāthāranasuk. Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp. by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9 (ฉบับปรับปรุง)Edition: Phim khrang thī 9 (chabap prapprung) Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp (Sō̜Wō̜Sō̜Sō̜.), 2554 [2011] Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2554 [2011]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.5 .ว63 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W84.5 .ว63 2554 (2).

ห้องสมุด:
Watthanatham khwāmtāi kap wāra sutthāi khō̜ng chīwit : khūmư̄ rīanrū miti sangkhom khō̜ng kāndūlǣ phūpūai raya sutthāi / วัฒนธรรม ความตายกับวาระสุดท้ายของชีวิต : คู่มือเรียนรู้มิติสังคมของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย / [ผู้เขียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ].

Kōmāt Čhưngsathīansap, by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp, 2550 [2007] Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550 [2007]Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: MED WB 2007 663314 (1). :

ห้องสมุด:
Khon thamngān bandān čhai / คนทำงาน บันดาลใจ / [บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, สุภาพร พรภคกุล, ประชาธิป กะทา].

Kōmāt Čhưngsathīansap, Suphāphōn Phō̜nphakhakun. Prachāthip Kathā. Thailand. Krasūang Sāthāranasuk. Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp. by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | สุภาพร พรภคกุล | ประชาธิป กะทา | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Suksālā Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp (Sō̜Wō̜Sō̜Sō̜.), 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: W21.5 .ค33 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W21.5 .ค33 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W21.5 .ค33 2558 (1).

ห้องสมุด:
Rō̜i wēlā : sēnthāng prawattisāt sukkhaphāp / รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ / นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ และคณะ ; วิชัย โชควิวัฒน์, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ บรรณาธิการ.

Noppanāt ʻAnuphongphat. Wichai Chōkwiwat. Kōmāt Čhưngsathīansap. Thailand. Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp. Hō̜čhotmāihēt læ Phiphitthaphan Sukkhaphāp Thai. by นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ | วิชัย โชควิวัฒน | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hō̜čhotmāihēt læ Phiphitthaphan Sukkhaphāp Thai Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556 [2013]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sư̄sān bandān čhai : khūmư̄ sāngsan ngānsư̄sān = Working with media : idea and inspiration / สื่อสาร บันดาลใจ : คู่มือสร้างสรรค์งานสื่อสาร = Working with media : idea and inspiration / [โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, บุษบงก์ วิเศษพลชัย, สุภาพร พรภคกุล].

Kōmāt Čhưngsathīansap, Butsabong Wisētphonchai Suphāphō̜n Phō̜nphakhakun. Thailand. Krasūang Sāthāranasuk. Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp. by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | สุภาพร พรภคกุล | บุษบงก์ วิเศษพลชัย, 2511- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Suksālā, Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp (Sō̜Wō̜Sō̜Sō̜.), [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), [2558] [2015]Other title: Working with media : idea and inspiration.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P90 .ก94 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544