ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 18 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทย / ผู้เขียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB50.JT3 ก943 (1).

ห้องสมุด:
พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2547Availability: Available for loan (9)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 พ456 2547 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA546.JT3 พ456 2547 (5).

ห้องสมุด:
ประชาสังคมกับวิถีการพึ่งตนเอง : บทเรียนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ยโสธร / โดย ประชาธิป กะทา.

by ประชาธิป กะทา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: S605.5 .ป46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S605.5 .ป46 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: S605.5 .ป46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S605.5 .ป46 (2).

ห้องสมุด:
อัตลักษณ์หมออนามัย : เสียงจากชายขอบระบบสุขภาพไทย / โดย ราตรี ปิ่นแก้ว ; กองบรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ราตรี ปิ่นแก้ว | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W21.5 .ร634 2548 (1).

ห้องสมุด:
มองอนาคตการเมืองไทยกับทิศทางประชาธิปไตยโลก : บทวิเคราะห์ว่าด้วยประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชนผ่านวิธีคิดเชิงกระบวนระบบ / โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ; บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

by ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC337 .ช64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC337 .ช64 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC337 .ช64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC337 .ช64 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมาภิบาลและการเมืองแบบมีส่วนร่วมของผู้บริโภค : ศึกษากรณีกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคสี่แยกสวนป่า อ. บางขัน จ. นครศรีธรรมราช / โดย ชาติชาย มุกสง ; กองบรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชาติชาย มุกสง | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ช643 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ช643 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ช643 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ค72 ช643 (2).

ห้องสมุด:
เครือข่ายหมอพื้นบ้านกับการเปิดพื้นที่ทางสังคมในระบบสุขภาพไทย / ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

by ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ310 .ย256 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ310 .ย256 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WZ310 .ย256 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
วิทยุชุมชน : การเมืองภาคประชาชนกับการแย่งชิงพื้นที่สื่อสารสาธารณะ / มธุรส ศิริสถิตย์กุล.

by มธุรส ศิริสถิตย์กุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2).

ห้องสมุด:
สตรีนิยมและขบวนการผู้หญิง : ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาสังคมข้ามชาติและขบวนการสังคมแนวใหม่ / โดย อมรา พงศาพิชญ์.

by อมรา พงศาพิชญ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ1150 .อ44 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1150 .อ44 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HQ1150 .อ44 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1150 .อ44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1150 .อ44 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรม ความตาย กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ : มอญ โซ่ง กะเหรี่ยง ม้ง เย้า / ผู้เขียน สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, สรินยา คำเมือง, อธิตา สุนทโรทก ; กองบรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ | สรินยา คำเมือง | อธิตา สุนทโรทก | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GT3276.5 .ส44 2550 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GT3276.5 .ส44 2550 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / ผู้เขียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2552 [2009]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิถีชุมชน : เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2555 [2012]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W84.5 .ว63 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W84.5 .ว63 2555 (5). Checked out (2).

ห้องสมุด:
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [ฉบับปรับปรุงใหม่].Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2556 [2013]Other title: สิบขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
ประชาสังคมกับสุขภาพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : แผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA31 .ก946 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA31 .ก946 (1).

ห้องสมุด:
Watthanatham khwāmtāi kap wāra sutthāi khō̜ng chīwit : khūmư̄ rīanrū miti sangkhom khō̜ng kāndūlǣ phūpūai raya sutthāi / วัฒนธรรม ความตายกับวาระสุดท้ายของชีวิต : คู่มือเรียนรู้มิติสังคมของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย / [ผู้เขียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ].

Kōmāt Čhưngsathīansap, by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp, 2550 [2007] Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550 [2007]Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: MED WB 2007 663314 (1). :

ห้องสมุด:
Withī chumchon : khrư̄angmư̄ 7 chin thī thamhai ngān chumchon ngāi daiphon læ sanuk / วิถีชุมชน : เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / ผู้เขียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kōmāt Čhungsathīansap, Thailand. Krasūang Sāthāranasuk. Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp. by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9 (ฉบับปรับปรุง)Edition: Phim khrang thī 9 (chabap prapprung) Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp (Sō̜Wō̜Sō̜Sō̜.), 2554 [2011] Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2554 [2011]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.5 .ว63 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W84.5 .ว63 2554 (2).

ห้องสมุด:
Watthanatham sukkhaphāp nai sangkhom ʻĀsīan / วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน / [ผู้เขียน ทวีศักดิ์ เผือกสม ... [และคนอื่น ๆ]].

Thawīsak Phư̄aksom. Thailand. Krasūang Sāthāranasuk. Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp. by ทวีศักดิ์ เผือกสม | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Suksālā Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp (Sō̜Wō̜Sō̜Sō̜.), 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA100 .ว62 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA100 .ว62 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA100 .ว62 2558 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khon thamngān bandān čhai / คนทำงาน บันดาลใจ / [บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, สุภาพร พรภคกุล, ประชาธิป กะทา].

Kōmāt Čhưngsathīansap, Suphāphōn Phō̜nphakhakun. Prachāthip Kathā. Thailand. Krasūang Sāthāranasuk. Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp. by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | สุภาพร พรภคกุล | ประชาธิป กะทา | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Suksālā Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp (Sō̜Wō̜Sō̜Sō̜.), 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: W21.5 .ค33 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W21.5 .ค33 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W21.5 .ค33 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544