ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 26 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เกษตรกรรมทางเลือก : เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน / ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และคณะ.

by ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ป633 (2).

ห้องสมุด:
ประชาสังคมกับวิถีการพึ่งตนเอง : บทเรียนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ยโสธร / โดย ประชาธิป กะทา.

by ประชาธิป กะทา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: S605.5 .ป46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S605.5 .ป46 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: S605.5 .ป46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S605.5 .ป46 (2).

ห้องสมุด:
อาสาสมัครสาธารณสุข [วีดิทัศน์] : จิตอาสากับสุขภาวะไทย / อำนวยการผลิต มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.

by มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, [2550?]Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1812 (1), Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG1812 (2). :

สันติ-สุขภาวะ : สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในระบบสุขภาพ / ผู้เขียน พระไพศาล วิสาโล ... [และคนอื่น ๆ].

by พระไพศาล วิสาโล, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .ส63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1126 .ส63 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HM1126 .ส63 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
มองอนาคตการเมืองไทยกับทิศทางประชาธิปไตยโลก : บทวิเคราะห์ว่าด้วยประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชนผ่านวิธีคิดเชิงกระบวนระบบ / โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ; บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

by ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC337 .ช64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC337 .ช64 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC337 .ช64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC337 .ช64 (1).

ห้องสมุด:
เครือข่ายประชาคมคนพิการ : การสร้างอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ / โดย วรัญญา เพ็ชรคง.

by วรัญญา เพ็ชรคง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1559.ท9 ว46 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1559.ท9 ว46 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV1559.ท9 ว46 (2).

ห้องสมุด:
อาสาสมัครสาธารณสุข : จิตอาสากับสุขภาวะไทย / ผู้เขียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นิลุบล คุณวัฒน์, ปารณัฐ สุขสุทธิ์.

by นิลุบล คุณวัฒน์ | ปารณัฐ สุขสุทธิ์ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550Other title: จิตอาสากับสุขภาวะไทย.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W21.5 .น647 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W21.5 .น647 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เครือข่ายหมอพื้นบ้านกับการเปิดพื้นที่ทางสังคมในระบบสุขภาพไทย / ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

by ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ310 .ย256 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ310 .ย256 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WZ310 .ย256 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
วิทยุชุมชน : การเมืองภาคประชาชนกับการแย่งชิงพื้นที่สื่อสารสาธารณะ / มธุรส ศิริสถิตย์กุล.

by มธุรส ศิริสถิตย์กุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2).

ห้องสมุด:
สตรีนิยมและขบวนการผู้หญิง : ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาสังคมข้ามชาติและขบวนการสังคมแนวใหม่ / โดย อมรา พงศาพิชญ์.

by อมรา พงศาพิชญ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ1150 .อ44 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1150 .อ44 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HQ1150 .อ44 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1150 .อ44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1150 .อ44 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
สิทธิสุขภาพ สิทธิมนุษยชน / ผู้เขียน สุรสม กฤษณะจูฑะ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สุรสม กฤษณะจูฑะ.

by สุรสม กฤษณะจูฑะ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W85 .ส633 2550 (3).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรม ความตาย กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ : มอญ โซ่ง กะเหรี่ยง ม้ง เย้า / ผู้เขียน สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, สรินยา คำเมือง, อธิตา สุนทโรทก ; กองบรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ | สรินยา คำเมือง | อธิตา สุนทโรทก | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GT3276.5 .ส44 2550 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GT3276.5 .ส44 2550 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2552Availability: Available for loan (3)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: W84.5 .ว63 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W84.5 .ว63 2552 (1).

ห้องสมุด:
10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ (เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ) / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2553 [2010]Other title: สิบขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ (เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ).Availability: : Checked out (2). In transit (1).

ห้องสมุด:
วิถีชุมชน : เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2555 [2012]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W84.5 .ว63 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W84.5 .ว63 2555 (5). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ภัยพิบัติ ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554 / ผู้เขียน/ช่างภาพ, บารมี เต็มบุญเกียรติ ... [และคนอื่น ๆ].

by บารมี เต็มบุญเกียรติ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: นนทบุรี : สุขศาลา, สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GB1399.5.ท9 ภ64 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HV 2012 633032 (1).

ห้องสมุด:
ประชาสังคมกับสุขภาพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : แผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA31 .ก946 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA31 .ก946 (1).

ห้องสมุด:
Sathāpattayakam rōngphayābān læ singwǣtlō̜m phư̄a kānyīeoyā = Healthcare architecture and healing environment / สถาปัตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา = Healthcare architecture and healing environment / ผู้เขียน โกศล จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kōson Čhưngsathīansap. Krasūang Sāthāranasuk. Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp by โกศล จึงเสถียรทรัพย์ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Suksālā Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp (Sō̜Wō̜Sō̜Sō̜), 2559 [2016] Publication: นนทบุรี : สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2559 [2016]Other title: Healthcare architecture and healing environment.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WX140 .ส363 2559 (2).

ห้องสมุด:
Phāp kap kānsưksā prawattisāt / ภาพกับการศึกษาประวัติศาสตร์ / นภนาท อนุพงศ์พัฒน์.

Nopphanāt ʻAnuphongphat. Thailand. Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp. Sathāban Wičhai Rabop Sāthāranasuk (Thailand) by นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ | กระทรวงสาธารณสุข สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakphim Suksālā, Samnak Wičhai Sangkhom læ Sukkhaphāp (Sō̜Wō̜Sō̜Sō̜.), 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) , 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TR147 .น43 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PHOTO TR 2014 659765 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544