ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 61 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประชาสังคมกับวิถีการพึ่งตนเอง : บทเรียนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ยโสธร / โดย ประชาธิป กะทา.

by ประชาธิป กะทา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: S605.5 .ป46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S605.5 .ป46 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: S605.5 .ป46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S605.5 .ป46 (2).

ห้องสมุด:
เกษตรกรรมทางเลือก : เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน / ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และคณะ.

by ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ป633 (2).

ห้องสมุด:
สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทย / ผู้เขียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB50.JT3 ก943 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมาภิบาลและการเมืองแบบมีส่วนร่วมของผู้บริโภค : ศึกษากรณีกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคสี่แยกสวนป่า อ. บางขัน จ. นครศรีธรรมราช / โดย ชาติชาย มุกสง ; กองบรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชาติชาย มุกสง | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ช643 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ช643 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ช643 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ค72 ช643 (2).

ห้องสมุด:
มองอนาคตการเมืองไทยกับทิศทางประชาธิปไตยโลก : บทวิเคราะห์ว่าด้วยประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชนผ่านวิธีคิดเชิงกระบวนระบบ / โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ; บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

by ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC337 .ช64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC337 .ช64 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC337 .ช64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC337 .ช64 (1).

ห้องสมุด:
เครือข่ายหมอพื้นบ้านกับการเปิดพื้นที่ทางสังคมในระบบสุขภาพไทย / ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

by ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ310 .ย256 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ310 .ย256 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WZ310 .ย256 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2547Availability: Available for loan (9)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 พ456 2547 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA546.JT3 พ456 2547 (5).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรม สุขภาพ กับการเยียวยา : แนวคิดทางสังคมและมานุษยวิทยาการแพทย์ / ผู้เขียน ทีมนักวิจัย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชาติชาย มุกสง ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

by ชาติชาย มุกสง | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2551Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA31 .ว633 2551 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
สันติ-สุขภาวะ : สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในระบบสุขภาพ / ผู้เขียน พระไพศาล วิสาโล ... [และคนอื่น ๆ].

by พระไพศาล วิสาโล, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .ส63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1126 .ส63 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HM1126 .ส63 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
วิทยุชุมชน : การเมืองภาคประชาชนกับการแย่งชิงพื้นที่สื่อสารสาธารณะ / มธุรส ศิริสถิตย์กุล.

by มธุรส ศิริสถิตย์กุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE8697.95.ท9 ม745 (2).

ห้องสมุด:
เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง : ชีวิตและงานของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว / ผู้เรียบเรียงและบรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ .

by สันติสุข โสภณสิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2537Other title: ชีวิตและงานของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว.Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ100.ส74 ส634 (3).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
เครือข่ายประชาคมคนพิการ : การสร้างอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ / โดย วรัญญา เพ็ชรคง.

by วรัญญา เพ็ชรคง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1559.ท9 ว46 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1559.ท9 ว46 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV1559.ท9 ว46 (2).

ห้องสมุด:
อาสาสมัครสาธารณสุข : จิตอาสากับสุขภาวะไทย / ผู้เขียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นิลุบล คุณวัฒน์, ปารณัฐ สุขสุทธิ์.

by นิลุบล คุณวัฒน์ | ปารณัฐ สุขสุทธิ์ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550Other title: จิตอาสากับสุขภาวะไทย.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W21.5 .น647 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W21.5 .น647 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สตรีนิยมและขบวนการผู้หญิง : ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาสังคมข้ามชาติและขบวนการสังคมแนวใหม่ / โดย อมรา พงศาพิชญ์.

by อมรา พงศาพิชญ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ1150 .อ44 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1150 .อ44 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HQ1150 .อ44 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1150 .อ44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1150 .อ44 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
อัตลักษณ์หมออนามัย : เสียงจากชายขอบระบบสุขภาพไทย / โดย ราตรี ปิ่นแก้ว ; กองบรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ราตรี ปิ่นแก้ว | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W21.5 .ร634 2548 (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรม ความตาย กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ : มอญ โซ่ง กะเหรี่ยง ม้ง เย้า / ผู้เขียน สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, สรินยา คำเมือง, อธิตา สุนทโรทก ; กองบรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ | สรินยา คำเมือง | อธิตา สุนทโรทก | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GT3276.5 .ส44 2550 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GT3276.5 .ส44 2550 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รวมเรื่องเล่า สุขภาพชุมชนของคนพิการ / ผู้เขียน ประยูรศรี เลือดสงคราม ... [และคนอื่น ๆ].

by ประยูรศรี เลือดสงคราม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1568 .ร44 2551 (1).

ห้องสมุด:
วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.5 .ว63 2551 (1).

ห้องสมุด:
จากธุลีสู่-- ดวงดาว : ประสบการณ์การเรียนรู้จากช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต / ผู้เขียน วรรณา จารุสมบูรณ์, วริสรา กริชไกรวรรณ.

by วรรณา จารุสมบูรณ์ | วริสรา กริชไกรวรรณ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB310 .ว443 2550 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB310 .ว443 2550 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544