ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
งานคือความดีที่หล่อเลี้ยงชีวิต / ผู้เขียน มนสา สมพันธ์...[และคนอื่น ๆ] ; กองบรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ...[และคนอื่น ๆ].

by มนสา สมพันธ์ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2549Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ง633 2549 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / ผู้เขียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA546.JT3 ค748 2550 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: WA546.JT3 ค748 2550 (1).

ห้องสมุด:
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ : เรื่องเล่าที่หล่อเลี้ยงคุณค่าและศรัทธาต่อบริการสุขภาพปฐมภูมิ / ผู้เขียน บุษบงก์ วิเศษพลชัย ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง.

by วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, 2517- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | บุษบงก์ วิเศษพลชัย, 2511-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ร842 2552 (1).

ห้องสมุด:
ฟ้าหลังฝน : สร้างคุณค่าใหม่ คืนหัวใจให้สุขภาพชุมชน / ผู้เขียน สมจิตร์ สมหวัง ... [และคนอื่น ๆ] ; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ.

by สมจิตร์ สมหวัง | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ฟ654 2550 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / ผู้เขียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2552 [2009]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
กำลังใจและความหวัง : ความทุกข์ยืดเยื้อของการเจ็บป่วยเรื้อรัง / ผู้เขียน อัจฉรา บุญสุข ... [และคนอื่น ๆ] ; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ.

by อัจฉรา บุญสุข | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ก662 2550 (1).

ห้องสมุด:
หุ้นส่วนความดี : ศักยภาพร่วมกันกับการทำงานสุขภาพ / ผู้เขียน อุบล หาญฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ.

by อุบล หาญฤทธิ์ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ห735 2550 (1).

ห้องสมุด:
มนุษย์เล็กๆ ในระบบที่ซับซ้อน : ทวงถามความเป็นมนุษย์ในระบบสุขภาพ / ผู้เขียน สมศรี จังโสพานิช ... [และคนอื่น ๆ] ; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ.

by สมศรี จังโสพานิช | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ม375 2550 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA546.JT3 ม375 2550 (1).

ห้องสมุด:
ก่อนโลกจะขานรับ : ความใฝ่ฝันกับคุณค่าและความจริงของชีวิต / ผู้เขียน เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ... [และคนอื่น ๆ] ; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ บรรณาธิการ.

by เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ก534 2550 (1).

ห้องสมุด:
หมอตระเวนชายแดนภารกิจสุขภาพเพื่อคนยาก / เรื่อง/ภาพ เริงฤทธิ์ คงเมือง.

by เริงฤทธิ์ คงเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทุบรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2552Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ร724 (1).

ห้องสมุด:
อาสาสมัครสาธารณสุข [วีดิทัศน์] : จิตอาสากับสุขภาวะไทย / อำนวยการผลิต มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.

by มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, [2550?]Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1812 (1), Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG1812 (2). :

อาสาสมัครสาธารณสุข : จิตอาสากับสุขภาวะไทย / ผู้เขียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นิลุบล คุณวัฒน์, ปารณัฐ สุขสุทธิ์.

by นิลุบล คุณวัฒน์ | ปารณัฐ สุขสุทธิ์ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550Other title: จิตอาสากับสุขภาวะไทย.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W21.5 .น647 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W21.5 .น647 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ : จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ประชาธิป กะทา.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502- | ประชาธิป กะทา | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2550 [2007]Other title: บริการปฐมภูมิ : จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.6.JT3 ก946 2550 (1).

ห้องสมุด:
อัตลักษณ์หมออนามัย : เสียงจากชายขอบระบบสุขภาพไทย / โดย ราตรี ปิ่นแก้ว ; กองบรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ราตรี ปิ่นแก้ว | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W21.5 .ร634 2548 (1).

ห้องสมุด:
สาธารณสุขชุมชน : ประวัติศาสตร์และความทรงจำ จากยุคบุกเบิกถึงสิ้นแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5 : รายงานการสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 เดือนกันยายน 2551 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข / ทวีศักดิ์ เผือกสม บรรณาธิการ.

by การสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ระบบสุขภาพไทย (ครั้งที่ 1 : 2551 : นนทบุรี) | ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2552Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ก656 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544