ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ธรรมาภิบาลและการเมืองแบบมีส่วนร่วมของผู้บริโภค : ศึกษากรณีกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคสี่แยกสวนป่า อ. บางขัน จ. นครศรีธรรมราช / โดย ชาติชาย มุกสง ; กองบรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชาติชาย มุกสง | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ช643 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ช643 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9ค72 ช643 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ค72 ช643 (2).

ห้องสมุด:
ประชาสังคมกับวิถีการพึ่งตนเอง : บทเรียนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ยโสธร / โดย ประชาธิป กะทา.

by ประชาธิป กะทา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: S605.5 .ป46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S605.5 .ป46 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: S605.5 .ป46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S605.5 .ป46 (2).

ห้องสมุด:
เกษตรกรรมทางเลือก : เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน / ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และคณะ.

by ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ป633 (2).

ห้องสมุด:
เครือข่ายหมอพื้นบ้านกับการเปิดพื้นที่ทางสังคมในระบบสุขภาพไทย / ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

by ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ310 .ย256 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ310 .ย256 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WZ310 .ย256 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
เครือข่ายประชาคมคนพิการ : การสร้างอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ / โดย วรัญญา เพ็ชรคง.

by วรัญญา เพ็ชรคง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1559.ท9 ว46 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1559.ท9 ว46 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV1559.ท9 ว46 (2).

ห้องสมุด:
สตรีนิยมและขบวนการผู้หญิง : ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาสังคมข้ามชาติและขบวนการสังคมแนวใหม่ / โดย อมรา พงศาพิชญ์.

by อมรา พงศาพิชญ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ1150 .อ44 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1150 .อ44 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HQ1150 .อ44 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1150 .อ44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1150 .อ44 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544