ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 21 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การตีความกฎหมาย / อักขราทร จุฬารัตน.

by อักขราทร จุฬารัตน, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กฎหมายไทย, 2542Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: K295 .อ62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K295 .อ62 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K295 .อ62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K295 .อ62 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K295 .อ62 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม / มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ.

by มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8688 .ม756 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8688 .ม756 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV8688 .ม756 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV8688 .ม756 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8688 .ม756 (6).

ห้องสมุด:
ยุติธรรมชุมชน : การเปิดพื้นที่ของชุมชนในการอำนวยความยุติธรรม = Community justice : widening the sphere of communities in doing justice / โดย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, สุทธิ สุขยิ่ง, มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ.

by จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | สุทธิ สุขยิ่ง | มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551Other title: Community justice : widening the sphere of communities in doing justice.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9960.ท9 จ736 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9960.ท9 จ736 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV9960.ท9 จ736 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ถาม-ตอบกับ มีชัย ฤชุพันธุ์.

by มีชัย ฤชุพันธุ์, 2481-.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด, 2548-Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT74 .ม62 2548 (7), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT74 .ม62 2556-57 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 2008-09 449404 (1).

ห้องสมุด:
การส่งเสริมการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมระหว่างธุรกิจของไทยด้วยกันเอง และระหว่างธุรกิจของคนไทยกับธุรกิจข้ามชาติ ส่วนที่ 2 'มาตรการที่เสนอให้รัฐไทยพึ่งมีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย' : รายงานผลการวิจัย / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการการศึกษาเพื่อปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจของไทย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3028 .พ63 (1).

ห้องสมุด:
ยุติธรรมชุมชน : บทบาทการอำนวยความยุติธรรมโดยชุมชนเพื่อชุมชน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ บรรณาธิการ.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในระบบคุมประพฤติ = [Restorative justice programs in Thai probation system] / โดย เดชา สังขวรรณ และคณะ.

by เดชา สังขวรรณ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550 [2007]Other title: Restorative justice programs in Thai probation system | ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในระบบงานคุมประพฤติ.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8688 .ด722 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8688 .ด722 2550 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV8688 .ด722 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8688 .ด722 2550 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การคุ้มครอง "เหยื่อ" ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / [โดย สุรพล ศุขอัจจะสกุล] ; บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.

by สุรพล ศุขอัจจะสกุล | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | กมลทิพย์ คติการ, 2496- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6250.3.ท9 ส748 2554 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV6250.3.ท9 ส748 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6250.3.ท9 ส748 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมกับกรณีอุ้มหาย ซ้อม ทรมาน และฆ่านอกระบบกฎหมาย / [โดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ] ; บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.

by พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | กมลทิพย์ คติการ, 2496- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .พ426 2554 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT1572 .พ426 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .พ426 2554 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
หลักนิติธรรมกับสังคมไทย : คุณค่า ความหมาย และการนำไปใช้ / [โดย สุนทรียา เหมือนพะวงศ์] ; บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.

by สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | กมลทิพย์ คติการ, 2496- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2020 .ส733 2554 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2020 .ส733 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2020 .ส733 2554 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2020 .ส733 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2020 .ส733 2554 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างและพัฒนา "ฅน" ยุติธรรม / [โดย อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์] ; บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.

by อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์, 2501- | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | กมลทิพย์ คติการ, 2496- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1600 .อ622 2554 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1600 .อ622 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1600 .อ622 2554 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT1600 .อ622 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1600 .อ622 2554 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทกระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ / [โดย ศราวุฒิ ประทุมราช] ; บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.

by ศราวุฒิ ประทุมราช | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | กมลทิพย์ คติการ, 2496- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ศ465 2554 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ศ465 2554 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2460 .ศ465 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ศ465 2554 (1).

ห้องสมุด:
คิด สร้าง สานต่อ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสู่สังคมนิติธรรม / [โดย จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย] ; บรรณาธิการ กมลทิพย์ คติการ, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย.

by จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | กมลทิพย์ คติการ, 2496- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .จ733 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .จ733 2554 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT1572 .จ733 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .จ733 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรม / [โดย พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ] ; บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.

by พงษ์ธร ธัญญสิริ | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | กมลทิพย์ คติการ, 2496- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .พ2526 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .พ2526 2554 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT1572 .พ2526 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .พ2526 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธินักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน / [โดย ไพโรจน์ พลเพชร] ; บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.

by ไพโรจน์ พลเพชร | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | กมลทิพย์ คติการ, 2496- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 165/2555 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 165/2555 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 165/2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 165/2555 (1).

ห้องสมุด:
การบูรณาการแนวคิดและวิธีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย / [โดย กมลทิพย์ คติการ, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย] ; บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.

by กมลทิพย์ คติการ, 2496- | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .ก916 2554 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ก916 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .ก916 2554 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT1572 .ก916 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .ก916 2554 (1).

ห้องสมุด:
ยุติธรรมทางเลือกกับการเข้าถึงความยุติธรรมในสังคมไทย / [โดย ดล บุนนาค] ; บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ.

by ดล บุนนาค | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | กมลทิพย์ คติการ, 2496- | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .ด43 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .ด43 2554 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT1572 .ด43 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .ด43 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Māttrakān Loplāng Thōt : lāng monthin / มาตรการลบล้างโทษ : ล้างมนทิน / [ผู้จัดทำ] พจนา โสภาเจริญวงศ์ ; กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรียบเรียง.

Photjanā Sopāčharoenwong. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Kō̜ng Kotmāi Thai. by พจนา โสภาเจริญวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ng Kotmāi Thai Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4034 .พ236 2557 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4034 .พ236 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 643078 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 643078 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi thīmā læ watthuprasong rāi māttrā Phrarātchabanyat Kānkhutdin læ Thom Din Phō̜.Sō̜. 2543 / คำอธิบายที่มาและวัตถุประสงค์รายมาตรา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 / พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย.

Phalatwat Wongphiriyachai. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Kō̜ng Kotmāi Thai. by พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ng Kotmāi Thai Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557 [2014]Other title: Phrarātchabanyat Kānkhutdin læ Thom Din Phō̜.Sō̜. 2543 Other title: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3056 .พ463 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 636098 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544