ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6556 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดลำดับจังหวัดและอำเภอเพื่อการบริหารการศึกษา / มัณฑนา ศังขะกฤษณ์ ... [และคนอื่นๆ]

by มัณฑนา ศังขะกฤษณ์ | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2806 .ร63 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการจัดตั้งหอจดหมายเหตุท้องถิ่นและการจัดทำบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ / เรียบเรียงโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร.

by สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม, 2551Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CD965 .ค742 (1).

ห้องสมุด:
คนไทยอายุยืน / คณะบรรณาธิการ เบญจมาศ มัณยากาศ ... [และคนอื่นๆ].

by เบญจมาศ มัณยากาศ | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2529Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT116 .ค339 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแห่งชาติ : อดีต-ปัจจุบัน / ดิลก ดิลกานนท์... [และคนอื่นๆ].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ก6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1221 .ก6 (1).

ห้องสมุด:
นายกฯ ทักษิณมอบนโยบายและแนวทางการจดทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความยากจน / พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร.

by ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท, 2492-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย, 2546Other title: การมอบนโยบายและแนวทางการจดทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความยากจน.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ท72416น65 (2).

ห้องสมุด:
โครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : สรุปผลการประเมิน / โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ... [และอื่นๆ] ; คณะผู้จัดทำ สุดา กาเดอร์ ... [และคนอื่นๆ].

by สุดา กาเดอร์, 2488- | มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ค94 (3).

ห้องสมุด:
คำกล่าวมอบนโยบายของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในการประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ [วีดิทัศน์].

by ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท, 2492-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย, 2546Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG829 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG829 (1). :

รายงานการประเมินผล โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน (ผปม.) (ระยะสิ้นสุดโครงการ) / ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน ปรียา ปาลิโพธิ

by ปรียา ปาลิโพธิ | กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ป46 (2).

ห้องสมุด:
นายกฯ ทักษิณกับการแก้ปัญหาสังคมและความยากจน เชิงบูรณาการ / กองบรรณาํธิการ พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ... [และคนอื่นๆ].

by การประชุมเชิงปฏิิบัติการ "การแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ" (2546 : กระทรวงการต่างประเทศ) | พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ | กระทรวงมหาดไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ย6 ก633 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ก633 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลการพัฒนาสุขภาพในช่วงสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาิติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) / โดย กระทรวงสาธารณสุข ; ผู้จัดทำ นิศากร บุญอาจ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ นิศากร บุญอาจ, นิสา ประทุมมาศ.

by นิศากร บุญอาจ | นิสา ประทุมมาศ | กระทรวงสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2546Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 ก6415 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติและระบบงานกระทรวงการต่างประเทศ / กระทรวงการต่างประเทศ.

by กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2518Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1746.ฮ5 ก6 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติและวิวัฒนาการของกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2418-2541.

by กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : กระทรวง], 2542Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ5 ก43 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ5 ก43 (7). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1746.ฮ5 ก43 (1).

ห้องสมุด:
นวนิยายสำหรับเยาวชน ฉบับชนะการประกวด ประจำปี 2523.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ | สว่าง คงยก | พูลศรี เจริญพงษ์ | ถนอม ปินตา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กระทรวง, 2523Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ศ6น48 (2).

ห้องสมุด:
การประสานงานในกระบวนการยุติธรรม 23-24 กันยายน 2530 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ / กระทรวงยุติธรรม และ สภาทนายความ.

by การสัมมนาเกี่ยวกับการประสานงานในกระบวนการยุติธรรม (2530 : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ) | กระทรวงยุติธรรม | สภาทนายความ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2530Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1748 .ก5 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหอยนางรม / ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 2 (สัตว์น้ำ) กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9472.น63 ก745 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการชี้สองสถาน / กระทรวงยุติธรรม.

by กระทรวงยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2531Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K2250 .ย7 (1).

ห้องสมุด:
กระทรวงคมนาคม 1 เมษายน / กระทรวงคมนาคม

by กระทรวงคมนาคม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2530-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ6 ค45 2535 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544