ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2089 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
องค์ประกอบ มาตรฐาน คุณภาพและระบบการทำงานวงดุิริยางค์สากล กรมศิลปากร / กลุ่มดุริยางค์สากล ส่วนการแสดง สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร ; คณะทำงาน ประทักษ์ ประทีปะเสน ... [และคนอื่นๆ].

by สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์. กลุ่มดุริยางค์สากล | ประทักษ์ ประทีปะเสน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2541Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ML1251.ท9 น623 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ / [จัดทำโดย] กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

by กรมบัญชีกลาง. กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5668.25 .ก643 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5668.25 .ก643 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรสำหรับผู้ส่งออก / กรมศุลกากร กลุ่มส่งเสริมการส่งออกและสิทธิประโยชน์.

by กรมศุลกากร. กลุ่มส่งเสริมการส่งออกและสิทธิประโยชน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2542Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ7054.55.ก6 ค73 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ7054.55.ก6 ค73 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ7054.55.ก6 ค73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ7054.55.ก6 ค73 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ7054.55.ก6 ค73 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบัญชีเกษตรผสมผสาน / กลุ่มฝึกอบรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มฝึกอบรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5686.ก7 ต45 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการก่อหนี้ของสหกรณ์การเกษตรปี 2544 / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1440 .ว637 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี ... สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) สหกรณ์กองทุนสวนยาง / กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2544-Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1486.ท9 ร563 2545 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1486.ท9 ร563 2543 (4).

ห้องสมุด:
สืบสานความเป็นไทย จากใจเยาวชน / กลุ่มกอไผ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

by กลุ่มกอไผ่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : กลุ่ม, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD170.8.ท9 ส73 (1).

ห้องสมุด:
การผลิต การตลาดโคเนื้อ / กลุ่มงานวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 1 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. กลุ่มงานวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 1.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9433.ท92 ก64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9433.ท92 ก64 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ปีเพาะปลูก / กลุ่มพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ศูนย์สถิติการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by ศูนย์สถิติการเกษตร. กลุ่มพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2537-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9000.5 .ร64 2537-38 (1).

ห้องสมุด:
บันทึกความเคลื่อนไหว : กรณีโครงการท่อส่งก๊าซไทย-พม่า / โดย กลุ่มคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งแวดล้อม ; เรียบเรียง [และบรรณาธิการโดย] ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ.

by ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ | กลุ่มคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : กลุ่ม, 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TN880.5 .บ63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TN880.5 .บ63 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มหญิงวัยรุ่นใน ประเทศไทย / กลุ่มงานวิชาการ กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข.

by กองโรคเอดส์. กลุ่มงานวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : กลุ่ม, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: WC503.6 .ก642 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเมืองไทย-ญี่ปุ่น / โดย กลุ่มศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเมืองไทย-ญี่ปุ่น.

by กลุ่มศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเมืองไทย-ญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.565.ญ6 ร64 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 = The Land Development Act, B.E. 2543 (2000) / กลุ่มกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

by สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กลุ่มกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3057.ก292543ก6 ก47 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3057.ก292543ก6 ก47 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3057.ก292543ก6 ก47 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3057.ก292543ก6 ก47 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการใช้งานอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร = Manual of cooperatives and farmer associations' financial standard ratio / จัดทำโดย กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ต458ค74 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ต458ค74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ต458ค74 (1).

ห้องสมุด:
แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ / กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน สำนักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

by กรมบัญชีกลาง. สำนักบัญชีและตรวจสอบภายใน. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5668.25 .น854 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5668.25 .น854 (1).

ห้องสมุด:
สันติวิธี : เอกสารประกอบการอบรม / โดย กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม.

by กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, [2529?]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1281 .ส635 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการจัดเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี / จัดทำโดย กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2545-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4027.4 .ร64 2544 (2). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร63644 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ร63644 2550 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ร63644 2550 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544