ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 730 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่อง "บทบาท กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เหมาะสมในอนาคต" / โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์มหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.

by สถาบันดำรงราชานุภาพ. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์มหาดไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7404.ก15ก6 ร64 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ศักยภาพการบริหารและการจัดการของกรมคุมประพฤติ : รายงานการวิจัย / โดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบ กองวิชาการและแผนงาน กรมคุมประพฤติ ; คณะผู้วิจัย กนกพรรณ กัลยาณสุต, รัชดา ไชยโยธา.

by กนกพรรณ กัลยาณสุต, 2504- | รัชดา ไชยโยธา, 2514- | กรมคุมประพฤติ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงาน, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9402.56 .ก32 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9402.56 .ก32 (1).

ห้องสมุด:
รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายไอที / กลุ่มงานนิติการ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

by กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กลุ่มงานนิติการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, [2549?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3485 .ร545 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการความรู้งานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง / โดย กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ; คณะผู้จัดทำ นุชนาถ ศรีเผด็จ ... [และคนอื่นๆ].

by นุชนาถ ศรีเผด็จ | สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์. กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กลุ่มงาน, 2549Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9800.55 .ก632 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9800.55 .ก632 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หนังสือที่ระลึกเนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของวุฒิสภาประจำปี 2547 : ณ วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2547 / จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สุชน ชาลีเครือ, 2475- | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, 2547Other title: กฐินพระราชทานของวุฒิสภา พุทธศักราช 2547.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.7 .ห363 (1).

ห้องสมุด:
งานราชทัณฑ์เปรียบเทียบ : มาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ ; คณะผู้วิจัย สุทัสสา สุขสว่าง หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; สิริชัย เมืองมูลชัย นักวิจัย ... [และคนอื่น ๆ].

by สุทัสสา สุขสว่าง | สิริชัย เมืองมูลชัย | สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์. กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงาน, 2551Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9276 .ส736 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV9276 .ส736 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Pediatrics : เอกสารประกอบการสอน / กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลชลบุรี.

by โรงพยาบาลชลบุรี. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ชลบุรี : กลุ่มงาน, 2541Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS100 .พ678 (2).

ห้องสมุด:
หนังสือที่ระลึกเนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของวุฒิสภา ประจำปี 2545 ณ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2545 / จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, 2545Other title: กฐินพระราชทานของวุฒิสภา พุทธศักราช 2545.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ห362 2545 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่างชาติตามข้อเสนอแนะพื้นฐานระหว่างประเทศในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังต่างชาติ : กรณีศึกษา : เรือนจำกลางคลองเปรม และทัณฑสถานหญิงกลาง = [The survey of the treatment of foreign prisoners according to the basic international recommendations on treatment of foreign prisoners : a case study of Klongprem Central Prison and Central Women Correctional Institution] / [โดย กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์] ; อายุตม์ สินธพพันธุ์ หัวหน้าคณะทำงาน.

by อายุตม์ สินธพพันธุ์ | สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์. กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กลุ่มงาน, 2552Other title: Survey of the treatment of foreign prisoners according to the basic international recommendations on treatment of foreign prisoners : a case study of Klongprem Central Prison and Central Women Correctional Institution.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9800.55.ฮ8ก4 อ642 2552 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
แบบแผนการดำเนินชีวิตผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำ : กรณีศึกษาพวกงัดแงะย่องเบา : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สำนักวิจัยและำัพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์.

by สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์. กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : กลุ่มงาน, 2549Other title: โครงการศึกษาวิจัยแบบแผนการดำเนินชีวิตผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำ : กรณีศึกษาพวกงัดแงะย่องเบา.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6049 .บ83 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการขอทำงานบริการสังคมของผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับ : รายงานการวิจัย / โดย กลุ่มงานบริการสังคม กองกิจการชุมชนและบริการสังคม กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม.

by กรมคุมประพฤติ. กลุ่มงานบริการสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงาน, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9277.5 .ป623 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: SOCY HV 2007 503052 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานคาราวานแก้จน : ด้านแรงงาน / กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล สำนักตรวจและประเมินผล สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน.

by กระทรวงแรงงาน. กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงาน, 2549Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5822.55.ก6 ร642 2549 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา / กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ; ผู้จัดทำ เพลินจิตต์ อุ่นเสรี.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏุอุบลราชธานี. กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา | เพลินจิตต์ อุ่นเสรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: อุบลราชธานี : กลุ่มงาน, 2551Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.อ841 อ73 (1).

ห้องสมุด:
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 1. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, 2551Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1342 (1). :

การนำหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานราชทัณฑ์ : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์.

by สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์. กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : กลุ่มงาน, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9800.55 .ก6323 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544