ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1377 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
สรุปผลการดำเนินงานแผนงานภาคความร่วมมือในช่วงปี 2538-2542 ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน / กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน.

by กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2543?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TJ163.4.ท9 พ83 (1).

ห้องสมุด:
การทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทย / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การประชุมทางวิชาการเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทย (2545 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2546Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก634 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก634 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก634 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก634 (2).

ห้องสมุด:
การให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังตายอย่างสงบ = Euthanasia / จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ แพทยสภา.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังตายอย่างสงบ (2540 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ | แพทยสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2541Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W85.5 .ก641 (4), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W85.5 .ก641 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: W85.5 .ก641 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W85.5 .ก641 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED W 1998 273323 (1).

ห้องสมุด:
รวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง / จัดทำโดย กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย.

by สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง | กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กองทุน, 2549Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD893.5.ท9 ร54 (2).

ห้องสมุด:
12 ปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 15 มีนาคม 2553.

by กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2553]Other title: สิบสองปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | 12 years Student Loans Fund.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2340.4.ท9 ง732 2553 (1).

ห้องสมุด:
คำถาม-คำตอบในการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2552 / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

by กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : กองทุน], 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 285/2552 (1).

ห้องสมุด:
กรณีศึกษา: นมโรงเรียน : แฉเหลือบนรกนมโรงเรียน แทะกินมันสมองชาติ สิบปีสูญพันล้าน / จัดทำโดย กองทุนสื่อประชาสังคมต้านคอร์รัปชัน.

by กองทุนสื่อประชาสังคมต้านคอร์รัปชัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2545Other title: นมโรงเรียน.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก438 2545 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลนั้นสำคัญเพียงไหน [วีดิทัศน์] / ผลิตโดย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

by กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2543?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ข547 (1). :

ประชากรและสิ่งแวดล้อม : นิทรรศการประกวดภาพโปสเตอร์เด็กและเยาวชน นานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2544 22-31 สิงหาคม 2544 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร = Population and environment : the 10th National Poster Contest, 22-31 August 2001 at Silpakorn University Art Gallery, Wang Tha Phra, Na Phra Lan Road, Bangkok / กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และมหาวิทยาลัยศิลปากร.

by นิทรรศการประกวดภาพโปสเตอร์เด็กและเยาวชนนานาชาติ (ครั้งที่ 10 : 2544 : มหาวิทยาลัยศิลปากร) | กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ | มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น645654ป46 (1).

ห้องสมุด:
บุคคลหลายหลากวิพากษ์นักกฎหมาย / [จัดโดย] กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องบุคคลหลายหลากวิพากษ์นักกฎหมาย (2549 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2549Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1600.ก67 ก64 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT1600.ก67 ก64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT1600.ก67 ก64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1600.ก67 ก64 (3).

ห้องสมุด:
จดหมายข่าวกองทุนจิตร ภูมิศักดิ์ = Jit Phumisak Fund newsletter.

by กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2549-Other title: Jit Phumisak Fund newsletter.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200.ก3 ก52 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PL4200.ก3 ก52 (2).

ห้องสมุด:
รายงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมทักษิณ / กองทุน "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" เพื่อส่งเสริมการแสดงโนรา สถาบันราชภัฏสงขลา.

by สถาบันราชภัฏสงขลา. กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมการแสดงโนรา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : กองทุน, [2540?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร6475 (2).

ห้องสมุด:
ธุรกิจประกันวินาศภัย : ปัญหาอยู่ที่ไหน / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาทางวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ธุรกิจประกันวินาศภัย : ปัญหาอยู่ที่ไหน (2543 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, [2543]Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG8704.655 .ก66 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG8704.655 .ก66 (5), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG8704.655 .ก66 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG8704.655 .ก66 (3).

ห้องสมุด:
[งานรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร] / จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

by กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2543-Other title: หนึ่งร้อยปีชาตะกาลอาจารย์จิ๊ด เศรษฐบุตร | ไทยกับการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : มุมมองทางด้านกฎหมายและการทูต : การสัมมนา | 100 ปีชาตะกาลอาจารย์จิ๊ด เศรษฐบุตร.Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.จ63 ก82 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.จ63 ก82 (6), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT110.จ63 ก82 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.จ63 ก82 (3).

ห้องสมุด:
คำมั่นสัญญาจากการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา ครบรอบ 10 ปี : การประกวดภาพโปสเตอร์นานาชาติของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2547 5-15 มกราคม 2548 ณ อาคารพรรณราย หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ = Keeping the promise : ICPD at Ten : 13th UNFPA National Poster Contest 2004, 5-15 January 2005 at Phannaria Building Silpakorn University Art Gallery, Wang Tha Phra, na Phra Lan Raad, Bangkok / กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

by การประกวดภาพโปสเตอร์นานาชาติของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (ครั้งที่ 13 : 2547 : มหาวิทยาลัยศิลปากร) | กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ | มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: NC1849.ป46 ก643 (1).

ห้องสมุด:
โลกแห่งโอกาส : นิทรรศการประกวดภาพโปสเตอร์เด็กและเยาวชน นานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2543, 28-31 สิงหาคม 2543 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร = A world of opportunities : the 9th National Poster Contest, 28-31 August 2000 at Silpakorn University Art Gallery, Wang Tha Phra, Nah Phra Lan Road, Bangkok / จัดโดย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; คณะทำงาน วิโชค มุกดามณี ... [และคนอื่นๆ].

by นิทรรศการประกวดภาพโปสเตอร์เด็กและเยาวชนนานาชาติ (ครั้งที่ 9 : 2543 : มหาวิทยาลัยศิลปากร) | วิโชค มุกดามณี | กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ | มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2543Other title: World of opportunities : the 9th National Poster Contest, 28-31 August 2000 at Silpakorn University Art Gallery, Wang Tha Phra, Nah Phra Lan Road, Bangkok.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น6456539ล92 (1).

ห้องสมุด:
พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ส่งเสริมหรือขัดขวางการเติบโตของธุรกิจไทย / [จัดโดย] กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ พิศวาท สุคนธพันธุ์.

by การสัมมนาเรื่องพ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ส่งเสริมหรือขัดขวางการเติบโตของธุรกิจไทย (2546 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | พิศวาท สุคนธพันธุ์ | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, 2547Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB238 .ก645 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HB238 .ก645 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB238 .ก645 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544