ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 22 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
จริยธรรมนักกฎหมายกับเทศกาลบ้านเมือง / [อภิปรายโดย] ธานินทร์ กรัยวิเชียร ... [และคนอื่นๆ] ; [ดำเนินการอภิปรายโดย] ไพฤทธิ์ เศรษฐไกรกุล, ทิพย์ชนก รัตโนสถ.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | ไพฤทธิ์ เศรษฐไกรกุล | ทิพย์ชนก รัตโนสถ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2540Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: K123 .จ46 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K123 .จ46 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K123 .จ46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K123 .จ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K123 .จ46 (3). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญใหม่กับการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.

by กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ร63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ร63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ร63 (4).

ห้องสมุด:
บทบาทและความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องบทบาทและความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทย (2542 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3300.57 .ก616 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG3300.57 .ก616 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG3300.57 .ก616 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG3300.57 .ก616 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3300.57 .ก616 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย บรรพ 3 มาตรา 850-897 / เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ... [และคนอื่นๆ].

by เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2547Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT901 .ค753 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT901 .ค753 (7), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT901 .ค753 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT901 .ค753 (5). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 395-452 / จิตติ ติงศภัทิย์ ; ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร, ชวิน อุ่นภัทร, อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | เขมภูมิ ภูมิถาวร | ชวิน อุ่นภัทร | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT864.3 .จ63 2555 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT864.3 .จ63 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT864.3 .จ63 2555 (3). Checked out (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยสัญญา บรรพ 2 มาตรา 354-394 / จิตติ ติงศภัทิย์ ; ปรับปรุงโดย ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | จำปี โสตถิพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: สัญญา มาตรา 354-394.Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .จ63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .จ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .จ63 (4). Checked out (7).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ บรรพ 3 มาตรา 453-536 / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2548Availability: Available for loan (12)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .ผ925 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .ผ925 (4). Checked out (15).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย ตั๋วเงิน บรรพ 3 มาตรา 898-1011. เล่ม 1 / เสาวนีย์ อัศวโรจน์, สหธน รัตนไพจิตร.

by เสาวนีย์ อัศวโรจน์ | สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2555 [2012]Other title: ตั๋วเงิน มาตรา 898-1011.Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส753 2555 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส753 2555 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส753 2555 ล. 1 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย ตั๋วเงิน บรรพ 3 มาตรา 898-1011. เล่ม 2 / สหธน รัตนไพจิตร.

by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2555 [2012]Other title: ตั๋วเงิน มาตรา 898-1011.Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส753 2555 ล. 2 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส753 2555 ล. 2 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT938 .ส753 2555 ล. 2 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส753 2555 ล. 2 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย หุ้นส่วนและบริษัท บรรพ 3 มาตรา 1012-1273/4 / ภาสกร ชุณหอุไร.

by ภาสกร ชุณหอุไร | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: หุ้นส่วนและบริษัท บรรพ 3 มาตรา 1012-1273/4 | หุ้นส่วนและบริษัท มาตรา 1012-1273/4.Availability: Available for loan (11)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1045 .ภ65 2553 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ภ65 2553 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยหนี้ บรรพ 2 มาตรา 194-353 / พระยาเทพวิทุร (บุญช่วย วณิกกุล), ยล ธีรกุล ; ปรับปรุงโดย ดาราพร ถิระวัฒน์, ชวิน อุ่นภัทร.

by เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย), พระยา, 2432-2492 | ยล ธีรกุล | ดาราพร ถิระวัฒน์ | ชวิน อุ่นภัทร | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: หนี้ มาตรา 194-353.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT810 .ท73 2554 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT810 .ท73 2554 (1). Checked out (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย ครอบครัว บรรพ 5 มาตรา 1435-1598/41 / ไพโรจน์ กัมพูสิริ, รัศฎา เอกบุตร.

by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | รัศฎา เอกบุตร | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: ครอบครัว มาตรา 1435-1598/41.Availability: : Checked out (14).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ บรรพ 3 มาตรา 537-679 / สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร.

by สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ส737 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส737 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .ส737 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT920 .ส737 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ส737 (5). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย ทรัพย์สิน บรรพ 4 มาตรา 1298-1434 / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (18)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ว6455 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ว6455 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ว6455 (6). Checked out (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ บรรพ 1 มาตรา 149-193/35 / พระยาเทพวิทุร (บุญช่วย วณิกกุล).

by เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย), พระยา, 2432-2492 | กำชัย จงจักรพันธ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย กำชัย จงจักรพันธ์.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .ท73 2545 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .ท73 2545 (8). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ บรรพ 1 มาตรา 149-193/35 / พระยาเทพวิทุร (บุญช่วย วณิกกุล).

by เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย), พระยา, 2432-2492 | กำชัย จงจักรพันธ์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย กำชัย จงจักรพันธ์.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (12)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .ท73 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .ท73 2556 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .ท73 2556 (7). Checked out (12).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit rīang māttrā wādūai čhatkān ngān nō̜k sang lāp mikhūan dai lamœ̄t bap 2 māttrā 354-394 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 395-452 / จิตติ ติงศภัทิย์ ; ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร, ชวิน อุ่นภัทร, อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Čhitti Tingsaphat, Khēmaphūm Phūmthāwō̜n. Chawin ʻUnphatthra. ʻAmnāt Tangkhīrīphimān. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | เขมภูมิ ภูมิถาวร | ชวิน อุ่นภัทร | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun Sātsatrāčhān Čhitti Tingsaphat, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .จ644 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .จ644 2557 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .จ644 2557 (1). Checked out (9).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit rīang māttrā wādūai čhatkān ngān nō̜k sang lāp mikhūan dai lamœ̄t bap 2 māttrā 354-394 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 395-452 / จิตติ ติงศภัทิย์ ; ปรับปรุงโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร, ชวิน อุ่นภัทร, อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Čhitti Tingsaphat, Khēmaphūm Phūmthāwō̜n. Chawin ʻUnphatthra. ʻAmnāt Tangkhīrīphimān. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | เขมภูมิ ภูมิถาวร | ชวิน อุ่นภัทร | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Kō̜ngthun Sātsatrāčhān Čhitti Tingsaphat, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .จ644 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .จ644 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .จ644 2561 (2). Checked out (14).
  (2 คะแนน)
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit rīang māttrā wādūai pranīpranō̜m yō̜mkhwām kānphanan læ khantō̜ banchī dœ̄nsaphat prakanphai bap 3 māttrā 850-897 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย บรรพ 3 มาตรา 850-897 / เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Saowanī ʻAtsawarōt. Kō̜ngthun Sāttrāčhān Jitti Tingsaphat. by เสาวนีย์ อัศวโรจน์ | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp…] : Kō̜ngthun Sāttrāčhān Jitti Tingsabadh Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT901 .ค753 2560 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT901 .ค753 2560 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT901 .ค753 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT901 .ค753 2560 (2).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit rīang māttrā wādūai chaosap chaosư̄ čhāng rǣngngān čhāng tham khō̜ng rap khon yư̄m fāk sap bap 3 māttrā 537-679 / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ บรรพ 3 มาตรา 537-679 / สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม, ไผทชิต เอกจริยกร.

Suthī Suphanit, Wichittrā wichīanchom, Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | ไผทชิต เอกจริยกร, 2501- | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [ kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m ] . Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส737 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .ส737 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ส737 2560 (2). Checked out (6).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544