Your search returned 12 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
100 pī Sathānī Krung Thēp / 100 ปีสถานีกรุงเทพ / ปริญญา ชูแก้ว, รักพล สาระนาค ; บรรณาธิการ สุรจิต จามรมาน.

Parinyā Chūkǣo. Rakphon Sāranāk. Suračhit Čhāmō̜nmān. Kānrotfai hǣng Prathēt Thai. by ปริญญา ชูแก้ว | รักพล สาระนาค | สุรจิต จามรมาน | การรถไฟแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kānrotfai hǣng Prathēt Thai, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : การรถไฟแห่งประเทศไทย, [2560] [2017]Other title: Nưngrō̜i pī Sathānī Krung Thēp Other title: หนึ่งร้อยปีสถานีกรุงเทพ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: NA6315.ท9 ป46 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NA6315.ท9 ป46 2560] (1).

Open Library:
khūmư̄ kānbō̜rihān khwāmsīang dān kānbō̜rihān čhatkān læ kānngœ̄n khō̜ng Kānrotfai hǣng Prathēt Thai / คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย / [การรถไฟแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Kānrotfai hǣng Prathēt Thai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt. by การรถไฟแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kānrotfai hǣng Prathēt Thai ; Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2555?] [2012?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : การรถไฟแห่งประเทศไทย ; ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555?] [2012?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2012 699158] (1).

Open Library:
Khūmư̄ kānplǣng phǣn wisāhakit Phō̜.Sō̜. 2555-2559 pai sū phǣn patibatkān pračham pī / คู่มือการแปลงแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2555-2559 ไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปี / [การรถไฟแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Kānrotfai hǣng Prathēt Thai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt. by การรถไฟแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kānrotfai hǣng Prathēt Thai ; Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2555?] [2012?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : การรถไฟแห่งประเทศไทย ; ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555?] [2012?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2012 698386] (1).

Open Library:
ฐานันดรไพร่ สภาพของราษฎรไทยในระยะ 574 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 1884 และมายุบเลิกใน พ.ศ. 2448... = The free-man status, discribing the Freeman-Patro relationship in Siam with economic and cultural implication during 1341-1905 A.D.

by ขจร สุขพานิช, 2456-2521.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขและปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2510Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HT815 .ข2 2510] (1).

Open Library:
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2545-2549 / [จัดทำโดย] มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : การรถไฟแห่งประเทศไทย , 2545Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HE3320.5 .ผ83] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HE3320.5 .ผ83] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HE3320.5 .ผ83] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HE3320.5 .ผ83] (2).

Open Library:
Phǣn wisāhakit Kānrotfai hǣng Prathēt Thai Phō̜.Sō̜. 2555-2559 : bot sarup phūbō̜rihān / แผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 : บทสรุปผู้บริหาร / [การรถไฟแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Kānrotfai hǣng Prathēt Thai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt. by การรถไฟแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Kānrotfai hǣng Prathēt Thai ; Sūn Bō̜rikān Wichākān Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2555?] [2012?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : การรถไฟแห่งประเทศไทย ; ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555?] [2012?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2012 699157] (1).

Open Library:
มหาราชของการรถไฟ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 / คณะผู้จัดทำ สิรันธร สัจพันธ์โรจน์, ชยันต์ ชิตานุวัตร, พรทิพย์ มีสัตย์ ; บรรณาธิการ อรัญ วงศ์อนันต์.

by สิรันธร สัจพันธ์โรจน์ | ชยันต์ ชิตานุวัตร | พรทิพย์ มีสัตย์, 2504- | อรัญ วงศ์อนันต์ | การรถไฟแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ส654 2543] (1).

Open Library:
รถจักรและรถพ่วง พัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ จากอดีตสู่ปัจจุบัน / นักเขียน รักพล สาระนาค, วิศรุต พลสิทธิ์.

by รักพล สาระนาค | วิศรุต พลสิทธิ์ | การรถไฟแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
รายงานประจำปีการรถไฟแห่งประเทศไทย, งบดุลบัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุน.

by การรถไฟแห่งประเทศไทย.

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: พระนคร, การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2496-Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2008-10 189708] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2008-10 189708] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HE3309.ท9 ก3 2559] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: TRAN HE 2008-10 189708] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2008-10 189708] (12), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: TRAN HE 2008-10 189708] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)