ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 49601 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การซักประวัติและการตรวจร่างกายระบบหัวใจและหลอดเลือด : หนังสือคู่มือ / โดย ดิลก ภิยโยทัย.

by ดิลก ภิยโยทัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , [2544?]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB205 .ด64 (1).

ห้องสมุด:
พระนิพนธ์คำนำสวดมนต์แบบมคธ / สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ).

by ชินวราลงกรณ, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2440-2531.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์คณะธรรมยุต, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5345 .ส4 2532 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1989 97417 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาต้องมาจากประชาชน / จัดทำโดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกับ คณะทำงานติดตามเงินกู้เอดีบี ; บรรณาธิการ อนุสรณ์ ไชยพาน.

by เวทีประชาชน 2000 : การพัฒนาต้องมาจากประชาชน (2543 : เชียงใหม่) | อนุสรณ์ ไชยพาน | คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน | คณะทำงานติดตามผลกระทบโครงการเงินกู้เอดีบี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการร่วมกับคณะทำงาน, 2543Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3881.5.อ7 ว73 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG3881.5.อ7 ว73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3881.5.อ7 ว73 (2).

ห้องสมุด:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 6 / โดย ประเวศ วะสี ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by ประเวศ วะสี, 2474- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2541Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM35 .ป46 (5), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HM35 .ป46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM35 .ป46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HM35 .ป46 (3).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมสัมมนามหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและอุบัติภัยในประเทศไทย / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นิเวศวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย.

by การประชุมสัมมนามหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและอุบัติในประเทศไทย (2536 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | นิเวศวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : คณะ, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF669.3 .ก66 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการสถิติประยุกต์ / จัดโดย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

by การประชุมทางวิชาการสถิติประยุกต์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะสถิติประยุกต์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2525-Other title: สถิติและสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม | การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร | การวัดผลและการกำกับการดำเนินงานขององค์การ | การประชุมทางวิชาการสถิติประยุกต์.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HA29.5 .ก64 2526 (1).

ห้องสมุด:
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตใหม่ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : คณะ, 2544Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ธ4432ท63 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [วีดิทัศน์] : การสัมมนา วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2542 ณ อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า / [จัดโดย] คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... [และอื่นๆ].

by การสัมมนากฏหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2542 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2542Availability: Available for reference (12)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ก6445234ก25 (12). :

เศรษฐกิจไทย : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : การประชุมทางวิชาการ (symposium) ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12-13 กันยายน 2538 / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การประชุมทางวิชาการเรื่องเศรษฐกิจไทย : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (2538 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2538Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ก5455 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ก5455 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
แผนการรับวินาศภัย ภายในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2525 / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ; กองบรรณาธิการ สุนทร ตัณฑนันทน์ ... [และคนอื่นๆ].

by สุนทร ตัณฑนันทน์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2525Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX185 .ผ832 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลผลงานวิชาการด้านการเกษตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ / จัดทำโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; บรรณาธิการ เกศิณี ระมิงค์วงศ์, ไสว บูรณพานิชพันธ์, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร.

by เกศิณี ระมิงค์วงศ์ | ไสว บูรณพานิชพันธ์ | ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะ, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z5071 .ป464 (1).

ห้องสมุด:
สาระน่ารู้เพื่อผู้สูงวัย / โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

by คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WT120 .ส646 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT120 .ส646 (2).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะ, 2541-Availability: Available for loan (14)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LG395.ก232 ธ4265 2541 (13), Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก232 ธ4265 2558 (1).

ห้องสมุด:
รพี / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

by มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2537-Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K18 .พ67 2537 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544