ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4328 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2536 / โดย คณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร.

by คณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก53ก4 ร63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก53ก4 ร63 (2).

ห้องสมุด:
สถานการณ์โรคข้อในประเทศไทย / โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญโรคข้อ โครงการควบคุมโรคปวดข้อปวดเมื่อย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

by กรมการแพทย์. โครงการควบคุมโรคปวดข้อปวดเมื่อย. คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญโรคข้อ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2533Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE344 .ส36 (3).

ห้องสมุด:
ผู้หญิงอีสานกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : บทสรุปจากเวทีสัมมนา / จัดโดย คณะกรรมการเครือข่ายหัตถกรรมและพัฒนาสตรีอีสาน ; จัดทำข้อมูล พัชรินทร์ ลาภานันท์ ... [และคนอื่นๆ].

by การสัมมนา[เรื่อง]ผู้หญิงอีสานกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (2538 : สุรินทร์) | พัชรินทร์ ลาภานันท์ | คณะกรรมการเครือข่ายหัตถกรรมและพัฒนาสตรีอีสาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : คณะกรรมการ , 2538Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ก66536ผ75 (1).

ห้องสมุด:
สมเด็จพระมหาธีรราช ปราชญ์สยาม / คณะกรรมการโครงการปาฐกถาและจัดนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยศิลปากร.

by นิทรรศการพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนพระบรมราชสมภพ พ.ศ. 2533 (2533 : พระตำหนักทับขวัญ นครปฐม) | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะกรรมการโครงการปาฐกถาและจัดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : คณะกรรมการ, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ม2 น65 (1).

ห้องสมุด:
ผลการศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิรูปองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น / คณะกรรมการพัฒนาระบบการกระจายอำนาจและการมอบอำนาจระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น.

by คณะกรรมการพัฒนาระบบการกระจายอำนาจและการมอบอำนาจระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ผ4265 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ผ4265 (2).

ห้องสมุด:
17 ปี กรอ. / คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ.

by คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร5345ก135 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ร5345ก135 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ร5345ก135 (2).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.-- : ฉบับได้รับอนุมัติ หลักการจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2541 / คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ท942ร65 (2).

ห้องสมุด:
100 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย / คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก 100 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย.

by คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก 100 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ภูเก็ต] : คณะกรรมการ, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ภ736 ก14 (1).

ห้องสมุด:
การจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล / คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน.

by คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2536Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ก64 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2460 .ก64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ก64 (3).

ห้องสมุด:
รายงานแผนกมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2530-2531 / คณะกรรมการมาตรฐานห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

by สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. แผนกมาตรฐานห้องสมุดคณะกรรมการมาตรฐานห้องสมุด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z678.85 .ห5 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาเรื่องการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 25 สิงหาคม 2533 / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานและคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาเรื่องการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (2533 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2533Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5452.ก55 ร64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5452.ก55 ร64 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 22 มีนาคม 2535 / จัดทำโดย คณะเลขานุการฝ่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้ง คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

by คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. คณะเลขานุการฝ่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2535Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก79 ค325 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก79 ค325 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก79 ค325 (2).

ห้องสมุด:
รายงานของคณะผู้แทนไทย การประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มเอเชีย สมัยที่ 5 ณ กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2525 / คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย การค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ และข้อตกลงทั่วไปว่าด้วย ภาษีศุลกากรและการค้า กรมเศรษฐกิจพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.

by การประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มเอเชีย (ครั้งที่ 5 : 2525 : แบกแดด) | คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติและข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2526?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC412 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการใช้ศัพท์ภาษาจีน / โดย คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการใช้ศัพท์ภาษาจีน ศูนย์จีนภาษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการใช้ศัพท์ภาษาจีน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL1181 .จ75 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการรับแจ้งเหตุ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 22 มีนาคม 2535 / จัดทำโดย ฝ่ายรับแจ้งเหตุ คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

by คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายรับแจ้งเหตุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2535Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก79 ค324 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก79 ค324 (4).

ห้องสมุด:
รวบรวมโครงการวิจัยเสริมหลักสูตรและวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ๆ ปี 2520-2540 ของ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดยคณะกรรมการวิจัยและตำรา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร534 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ร534 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ร534 (1).

ห้องสมุด:
สรุปการประชุมทางวิชาการ ของ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2537-2538 / โดย คณะกรรมการบริหารที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ; บรรณาธิการ ชวลิต อยู่ภักดี ; คณะทำงาน ยรรยง ศรีสม ... [และคนอื่นๆ].

by ชวลิต อยู่ภักดี | ยรรยง ศรีสม | ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. คณะกรรมการบริหาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2538?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2341.8 .ส46 (1).

ห้องสมุด:
จดหมายเหตุคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว / คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี.

by คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2539Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DS570.3.ภ7 จ35 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.3.ภ7 จ35 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 จ35 (2).

ห้องสมุด:
นิเทศศิลป์ ซีรีส์ 1 / คณะกรรมการนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ภาควิชาศิลป สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์สวนดุสิต.

by นิทรรศการโครงการพิเศษส่วนบุคคล สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์สวนดุสิต (2533 : กรุงเทพฯ) | คณะกรรมการนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ภาควิชาศิลป สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์สวนดุสิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2533Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P93.5 .น65 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544