ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 17 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คือผู้อภิวัฒน์ 2475 : บทละครรำลึกนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส / คำรณ คุณะดิลก และ พระจันทร์เสี้ยวการละคร.

by คำรณ คุณะดิลก | พระจันทร์เสี้ยวการละคร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.2.ค6 บ3 2542 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.2.ค6 บ3 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.2.ค6 บ3 2542 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PL4209.2.ค6 บ3 2542 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PL4209.2.ค6 บ3 2542 (1).

ห้องสมุด:
ปรีดีทัศน์ / สันติสุข โสภณสิริ บรรณาธิการ.

by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 | สันติสุข โสภณสิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสภาคเอกชน, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ป454 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.6.ป46 ป454 (1).

ห้องสมุด:
ปรีดีปริทัศน์ : รวมทัศนะนักวิชาการต่อปรีดี พนมยงค์ / บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ.

by สันติสุข โสภณสิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ป485 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป46 ป485 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.6.ป46 ป485 (1).

ห้องสมุด:
คนดีศรีแผ่นดิน : ชีวประวัติ ปรีดี พนมยงค์ ฉบับการ์ตูน / เรื่อง ว.ณ. พนมยงค์ ; สร้างสรรค์ภาพ ธนิต สุวรรณพฤกษ์.

by วาณี สายประดิษฐ์, 2484-2561 | ธนิต สุวรรณพฤกษ์, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2544Availability: Available for loan (7)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.6.ป46 ว626 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป46 ว626 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ว626 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.6.ป46 ว626 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) กับปฏิบัติการเสรีไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

by วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ว634 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป46 ว634 (4). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.6.ป46 ว634 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนทัศน์สันติวิธีของปรีดี พนมยงค์? : กรณีศึกษาเรื่อง พระเจ้าช้างเผือก / สุรัยยา (เบ็ญโส๊ะ) สุไลมาน.

by สุรัยยา สุไลมาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2544Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ5581 .ส74 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JZ5581 .ส74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JZ5581 .ส74 (5). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JZ5581 .ส74 (1).

ห้องสมุด:
วิถีสังคมไท : สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ / บรรณาธิการ สันติสุข โสภณศิริ.

by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | ประเวศ วะสี, 2474- | เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ | เจตนา นาควัชระ, 2480- | เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มารค ตามไท | สุธี ประศาสน์เศรษฐ | พระไพศาล วิสาโล, 2500- | ผาสุก พงษ์ไพจิตร | อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490- | สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475- | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | สมพงษ์ จิตระดับ, 2496- | พิภพ ธงไชย | สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2499-2560 | พีรยา มหากิตติคุณ | จรัญ โฆษณานันท์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2544Availability: Available for loan (50)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN5 .ว636 2544 (24), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN5 .ว636 2544 (16), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN5 .ว636 2544 (10).

ห้องสมุด:
นโยบายต่างประเทศที่พึงปรารถนา และแนวความคิดของท่านปรีดี พนมยงค์ / วงศ์ พลนิกร.

by วงศ์ พลนิกร, 2462-2544.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ว25 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.6.ป46 ว25 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป46 ว25 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.6.ป46 ว25 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปฐมทรรศน์ทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์ : ฉบับสมบูรณ์ / ทิพวรรณ (บุญทวี) เจียมธีรสกุล.

by ทิพวรรณ เจียมธีรสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ท6 2544 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ป46 ท6 2544 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.6.ป46 ท6 2544 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป46 ท6 2544 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.6.ป46 ท6 2544 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Prīti tham : rūam thammathat khō̜ng phra mahā thēra tō̜ Prīdī Phanomyong / ปรีติธรรม : รวมธรรมทัศน์ของพระมหาเถระต่อปรีดี พนมยงค์ / สันติสุข โสภณสิริ บรรณาธิการ.

Santisuk Sōphonsiri, by สันติสุข โสภณสิริ, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... Khana Kammakān Damnœ̄n Ngān Chalō̜ng 100 Pī Chātakān Nāi Prīdī Phanomyong Ratthaburut ʻĀwusō, 2542 [1999] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2542 [1999]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4060 .ป463 2542 (1).

ห้องสมุด:
ปรีดีคิด ปรีดีเขียน / สุพจน์ ด่านตระกูล.

by สุพจน์ ด่านตระกูล, 2466-2552- | ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2543Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS583 .ส6815 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS583 .ส6815 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS583 .ส6815 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS583 .ส6815 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS583 .ส6815 (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Nǣo khwāmkhit thāng sētthakit khō̜ng ratthaburut ʻāwusō Prīdī Phanomyong / แนวความคิดทางเศรษฐกิจของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Vichitvong Na Pombhejara. by วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān Damnœ̄n Ngān Chalō̜ng 100 Pī Chātakān Nāi Prīdī Phanomyong Ratthaburut ʻĀwusō Phāk ʻĒkkachon, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสภาคเอกชน, 2543 [2000]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ว636 2543 (1).

ห้องสมุด:
บันทึกการสอบสวนกรณีสวรรคตรัชกาลที่ 8 (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล) : เอกสารประวัติศาสตร์ / บรรณาธิการ ทศสิริ พูลนวล.

by ทศสิริ พูลนวล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.อ6 บ633 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.อ6 บ633 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.อ6 บ633 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.3.อ6 บ633 (1).

ห้องสมุด:
เรือกับรั้ว / เรื่อง เทพศิริ สุขโสภา ; รูป เทพศิริ สุขโสภา, วัลลภ แม่นยำ ; แปล นพพร สุวรรณพานิช = A craft or a hedge / story by Tepsiri Sooksopa ; illustration by Tepsiri Sooksopa & Wallop Manyam ; translation by S. Nopporn.

by เทพศิริ สุขโสภา | วัลลภ แม่นยำ | นพพร สุวรรณพานิช, 2489-2553 | Tepsiri Sooksopa | Wallop Manyam | Nopporn Suwanpanich.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, [2542?]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ย .ท74ร82 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PZ90 .ท73 2542 (1).

ห้องสมุด:
คำให้การต่อศาลอาชญากรสงคราม : เอกสารประวัติศาสตร์ / บรรณาธิการ ทศสิริ พูลนวล ; ผู้ช่วยบรรณาธิการ กานต์ ธงไชย.

by ทศสิริ พูลนวล | กานต์ ธงไชย.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS584 .ค6 2545 (2).

ห้องสมุด:
ʻĒkkarāt dai mā dūai kāntō̜sū / เอกราชได้มาด้วยการต่อสู้ / สันติสุข โสภณสิริ บรรณาธิการ

Santisuk Sōphonsiri, Sathāban Prīdī Phanomyong. by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | สถาบันปรีดี พนมยงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publication: Bangkok : Khana Kammakān Damnœ̄n Ngān Chalō̜ng 100 Pī Chāttakān Nāi Prīdī Phanomyong Ratthaburut ʻĀwusō Phāk ʻĒkkachon, Sathāban Prīdī Phanomyong, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : bคณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน ; สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS584 .อ725 2543 (2).

ห้องสมุด:
Banthưk patibat ngān taidin khǭng 'adīt Sērī Thai / บันทึกปฏิบัติงานใต้ดินของอดีตเสรีไทย / สันติสุข โสภณสิริ, บรรณาธิการ.

Santisuk Sōphonsiri. Sathāban Prīdī Phanomyong. by สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | สถาบันปรีดี พนมยงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān Damnœ̄n Ngān Chalō̜ng 100 Pī Chātakān Nāi Prīdī Phanomyong Ratthaburut ʻĀwusō Phāk ʻĒkkachon : Sathāban Prīdī Phanomyong, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสภาคเอกชน : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 บ63 2543 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544