ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 23 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัตน์ / โภคิน พลกุล.

by โภคิน พลกุล, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ภ92 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ภ92 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ภ92 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ1 ภ92 (2).

ห้องสมุด:
TQM กับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ / สุวรรณี แสงมหาชัย.

by สุวรรณี แสงมหาชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส747ท67 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ส747ท67 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส747ท67 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส747ท67 (3).

ห้องสมุด:
การพัฒนานักกฎหมายมหาชนกับการพัฒนาประเทศไทย / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2000 .ช64 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2000 .ช64 (2).

ห้องสมุด:
บริการประชาชน-ทำได้ไม่ยาก (ถ้าอยากทำ) / ปรัชญา เวสารัชช์.

by ปรัชญา เวสารัชช์, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ป46 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ป46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ป46 (1).

ห้องสมุด:
การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ / ดำรงค์ วัฒนา.

by ดำรงค์ วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ท72 ด64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC79.ท72 ด64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC79.ท72 ด64 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HC79.ท72 ด64 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ISO 9000 กับการปรับปรุงบริการภาครัฐ / วรภัทร์ ภู่เจริญ.

by วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว455อ95 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ว455อ95 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ว455อ95 (3).

ห้องสมุด:
สรุปผลการสัมมนา "ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ" : วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2539 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 09.00-16.00 น.

by การสัมมนา "ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ" (2539 : ศูนยการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ก97 (2).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง : กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพบริการภาครัฐ / ศุภชัย ยาวะประภาษ.

by ศุภชัย ยาวะประภาษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS155 .ศ74 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TS155 .ศ74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS155 .ศ74 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาระบบราชการไทย = Development of the Thai bureaucratic system / วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ว435 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก1 ว435 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : หนทางสู่ราชการในระบบเปิด / โภคิน พลกุล.

by โภคิน พลกุล, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ภ93 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745 .ภ93 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ภ93 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: JQ1745 .ภ93 (1).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงองค์การภาครัฐ : การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .ช647 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ช647 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างจิตสำนึกการให้บริการกับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ / จินตนา บุญบงการ.

by จินตนา บุญบงการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .จ67 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745 .จ67 (1).

ห้องสมุด:
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน : กลยุทธ์ในการปรับปรุงบริการภาครัฐ / จรัส สุวรรณมาลา.

by จรัส สุวรรณมาลา, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38 .จ45 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD38 .จ45 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD38 .จ45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD38 .จ45 (1).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544) / ผู้เรียบเรียง วรเดช จันทรศร ... [และคนอื่นๆ].

by วรเดช จันทรศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ1 ผ88 (1).

ห้องสมุด:
การรับฟังความคิดเห็นสารธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน / โภคิน พลกุล.

by โภคิน พลกุล, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ภ92 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745 .ภ92 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ภ92 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ภ92 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2541 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2544.

by สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2544Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ป264ร638 (1).

ห้องสมุด:
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ / ทศพร ศิริสัมพันธ์.

by ทศพร ศิริสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ท53 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HD30.28 .ท53 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD30.28 .ท53 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.28 .ท53 (1).

ห้องสมุด:
แนวปฏิบัติตนของข้าราชการในยุคสมัยแห่งการปรับปรุงบริการภาครัฐ เพื่อประชาชน / ลิขิต ธีรเวคิน.

by ลิขิต ธีรเวคิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ล666น87 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ล666น87 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ล666น87 (3).

ห้องสมุด:
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ / ทิพาวดี เมฆสวรรค์.

by ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .ท67 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การบริการของรัฐในยุคโลกาภิวัตน์ / ธงชัย สันติวงษ์.

by ธงชัย สันติวงษ์, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ธ25 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก1 ธ25 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ธ25 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 ธ25 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก1 ธ25 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544