ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 213 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพยากรสุขภาพ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า / คณะทำงานพัฒนาความพร้อมด้านบริหารทรัพยากรของสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข. คณะทำงานพัฒนาความพร้อมด้านบริหารทรัพยากรของสถานพยาบาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : คณะทำงาน, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.JT3 น853 (1).

ห้องสมุด:
บทเรียนของกองทัพไทยในภารกิจการปฏิบัิติการเพื่อสันติภาพในติมอร์ตะวันออก : กองกำลังเฉพาะกิจร่วม 972 ไทย/ติมอร์ตะวันออก ตุลาคม 2542 - กุมภาพันธ์ 2543 / [จัดทำโดย] คณะทำงานจัดทำหลักนิยมการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและบทเรียนจากการปฏิบัติการของกำลังกองทัพไทยในติมอร์ ตอ.

by คณะทำงานจัดทำหลักนิยมการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและบทเรียนจากการปฏิบัติการของกำลังกองทัพไทยในติมอร์ตะวันออก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JZ6377.ท9 บ348 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ6377.ท9 บ348 (1).

ห้องสมุด:
พลเอกวิมล วงศ์วานิช ผู้บัญชาการทหารบก 2535-2538 / คณะทำงานจัดทำหนังสือเทิดเกียรติ ผบ.ทบ. ในโอกาสอำลาชีวิตราชการทหาร.

by กองทัพบก. คณะทำงานจัดทำหนังสือเทิดเกียรติ ผบ.ทบ. ในโอกาสอำลาชีวิตราชการทหาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2538Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: U55.ว68 พ45 (1).

ห้องสมุด:
แนะนำศาลยุติธรรม / จัดทำโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สำนักงานศาลยุติธรรม. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2545Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ศ647น86 (1).

ห้องสมุด:
รายงานระดับชาติเรื่อง ประชากรและการพัฒนาในประเทศไทย / จัดทำโดย คณะทำงานเตรียมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประชากรและการพัฒนาในปี 2537 กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by คณะทำงานเตรียมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยประชากรและการพัฒนาในปี 2537.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB3644.55.ก3 ร64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB3644.55.ก3 ร64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB3644.55.ก3 ร64 (1).

ห้องสมุด:
คำภาษาอังกฤษที่ใช้กำกับหัวเรื่องภาษาไทย / จัดทำโดย คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

by คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z695 .ค63 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์เมืองนครนายก / คณะทำงานศึกษาประวัติศาสตร์เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก.

by นครนายก. คณะทำงานศึกษาประวัติศาสตร์เมืองนครนายก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครนายก : คณะทำงาน, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.น1 น24 (1).

ห้องสมุด:
สมุดปกขาวชี้แจงเบื้องหน้าเบื้องหลังโครงการก่อสร้างสนามบินหนองงูเห่า / จัดทำโดย คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม.

by คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE9797.5.ท92ส4 ส47 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE9797.5.ท92ส4 ส47 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HE9797.5.ท92ส4 ส47 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE9797.5.ท92ส4 ส47 (1).

ห้องสมุด:
วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ 25 กุมภาพันธ์ 2542 = National Broadcasting Day, 25 February 1999 / คณะทำงานจัดทำหนังสือ ที่ระลึกวันวิทยุกระจายเสียง 25 กุมภาพันธ์ 2542.

by คณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกวันวิทยุกระจายเสียง 25 กุมภาพันธ์ 2542.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : คณะทำงาน, [2542]Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN1991.3.ท9 ว635 (1).

ห้องสมุด:
บทศึกษาปัญหาการเงินของภาคธุรกิจเอกชน / โดย คณะทำงานศึกษาปัญหาการเงินของภาคธุรกิจเอกชน กระทรวงการคลัง.

by กระทรวงการคลัง. คณะทำงานศึกษาปัญหาการเงินของภาคธุรกิจเอกชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2541Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ก64475บ34 (1).

ห้องสมุด:
เวทีสตรีไทย:พิชิตวิกฤตสู่สังคมอนาคต วันที่ 12-13 ตุลาคม 2541 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ณ เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร / คณะจัดประชุม คณะทำงานติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ภาวดี ทองอุไทย.

by เวทีสตรีไทย:พิชิตวิกฤตสู่สังคมอนาคต (ครั้งที่ 2 : 2541 : กรุงเทพฯ) | ภาวดี ทองอุไทย | คณะทำงานติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ว75 (2).

ห้องสมุด:
โครงการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology roadmap) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะทำงานโครงการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คณะทำงานโครงการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: T27.ท9 ค94 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T27.ท9 ค94 2548 (1).

ห้องสมุด:
ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดน : จากวันนั้น-- ถึงวันนี้ : เปิดประเด็นจากหนังสือ ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดน ครั้งที่ 1 : แฟ้มข้อมูล / จัดทำโดย คณะทำงานวาระทางสังคม [สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย].

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม. คณะทำงานวาระทางสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค56253 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ค56253 (1).

ห้องสมุด:
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวแพร่ / คณะทำงานสืบค้นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

by แพร่. คณะทำงานสืบค้นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: แพร่ : คณะทำงาน, 2549Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 พ447715 (1).

ห้องสมุด:
ความเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. -- / โดย คณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1430 .ค56 (1).

ห้องสมุด:
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง : พร้อมคำปรารภโดย พิสิฐ ลี้อาธรรม / คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by ทำนอง ดาศรี | มันทนา สามารถ | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2549-Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ1360.55 .ท65 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ1360.55 .ท65 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HJ1360.55 .ท65 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ1360.55 .ท65 ล. 1 (8). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คู่มือการลงรายการดรรชนีวารสารภาษาไทยที่เครื่องอ่านได้ / โดย คณะทำงานโครงการจัดทำคู่มือการลงรายการดรรชนีวารสารภาษาไทยที่เครื่องอ่านได้ ใน คณะทำงานเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายวารสารและเอกสาร.

by คณะทำงานโครงการจัดทำคู่มือการลงรายการดรรชนีวารสารภาษาไทยที่เครื่องอ่านได้ | การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลงรายการดรรชนีวารสารภาษาไทยที่เครื่องอ่านได้ (2541 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z699.35.ข54 ค36 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทกองทัพไทยในสภาวะปัจจุบัน / คณะทำงานปฏิบัตินโยบายเพื่อ การพัฒนากองทัพ พลโท สมศักดิ์ ศัลยกำธร ... [และคนอื่นๆ].

by สมศักดิ์ ศัลยกำธร, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .บ3336 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544