ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Trīam sō̜p pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai khrō̜pkhrūa / เตรียมสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว : สรุปเนื้อหาสำคัญพร้อมแนวข้อสอบเรียบเรียงตามนัยคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน / เรียบเรียงโดย ปริญญา ศรีเกตุ, พิศาล พิริยะสถิต.

Parinyā Sīkēt. Pisan Phiriyasathit. by ปริญญา ศรีเกตุ | พิศาล พิริยะสถิต.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khanabukkhonpanaratcha, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : คณะบุคคลปณรัชช, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 638606 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .ป46 2557 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT540 .ป46 2557 (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā 2 : phrō̜m sarup yō̜ lakdīkā thī samkhan læ khō̜sangkēt mo̜ samrap chai nai kānsưksā radap parinyātrī nēti sō̜p 'aiyakān phūchūai læ phūchūaiphūphiphāksā / คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 : พร้อมสรุปย่อหลักฎีกาที่สำคัญและข้อสังเกต เหมาะสำหรับใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรี เนติ สอบอัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา / โดย วิเศษ อ่อนตา.

Wisēt ʻŌ̜ntā. by วิเศษ อ่อนตา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp...: Khana Bukkhon Panaratcha, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : คณะบุคคลปณรัชช, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ว696 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 639313 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ว696 2557 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānsưksā phāsī tām pramūan ratsadākō̜n : dai prapprung phāsī ngœ̄ndai bukkhon thammadā khō̜ng sāmī phariyā tām phrarātchakamnot kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan ratsadākō̜n (chabap thī 18) Phō̜.Sō̜. 2555 : samrap naksưksā khana bō̜rihān læ bukkhon thūapai / / คู่มือการศึกษาภาษีตามประมวลรัษฎากร : ได้ปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามี ภริยา ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2555 : สำหรับนักศึกษาคณะบริหารและบุคคลทั่วไป / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Bukkhon Panarat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : คณะบุคคลปณรัชช, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3550 .ท6345 2557 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 649748 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 649748 (2).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā khwāmphit kīeokap sap : lak wing ching plon kanchōk chō̜kōng yakyō̜k rap khō̜ngčhōn rīt ʻaosap thamhai sīasap bukruk phrō̜mdūai yō̜ lakdīkā thī samkhan læ praden khō̜sō̜pkao nēti phūchūai phūphiphāksā ʻaiyakān phūchūai / คำอธิบายกฎหมายอาญาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ : ลัก วิ่ง ชิง ปล้น กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร รีดเอาทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ บุกรุก พร้อมด้วยย่อหลักฎีกาที่สำคัญและประเด็นข้อสอบเก่า เนติ ผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย / โดย วิเศษ อ่อนตา.

Wisēt 'Ǭntā. by วิเศษ อ่อนตา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp...: Khana Bukkhon Panaratcha, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : คณะบุคคลปณรัชช, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4230 .ว65 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 633302 (3).

ห้องสมุด:
Trīam sō̜p wichā kotmāi hunsūan læ bō̜risat : sarup nư̄ahā samkhan phrō̜m nǣo khō̜sō̜p rīaprīang tām nai khamphiphāksā dīkā tangtǣ ton čhonthưng patčhuban / เตรียมสอบวิชากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท : สรุปเนื้อหาสำคัญ พร้อมแนวข้อสอบ เรียบเรียงตามนัยคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน / เรียบเรียงโดย ปริญญา ศรีเกตุ, พิศาล พิริยะสถิต.

Parinyā Sīkēt. by ปริญญา ศรีเกตุ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Bukkhon Pana Ratcha, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : คณะบุคคลปณรัชช, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 638091 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ป47 2557 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi DSI : FBI of ThaiIand : kotmāi wā dūai kān sō̜bsūan kadī phisēt læ Krom Sō̜psūan Kadī Phisēt (DSI) tām pharātchabanyat kān sō̜psūan khadī phisēt phō̜ sō̜ 2547 (læ thī kǣkhai phœ̄mtœ̄m) læ kotmāi thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายกฎหมาย DSI : FBI of ThaiIand : กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ญาดา รัตนอารักขา, ศุภชัย คำคุ้ม.

Yādā Rattanaʻārakkhā. Suphachai Khamkhum. by ญาดา รัตนอารักขา | ศุภชัย คำคุ้ม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krungthēp ...: Khana Bukkhon Panaratcha, [2556?] [2013?] Publication: กรุงเทพฯ : คณะบุคคลปณรัชช, [2556?] [2013?]Other title: Khamʻathibāi kotmāi wā dūai kān sō̜bsūan kadī phisēt læ Krom Sō̜psūan Kadī Phisēt (DSI) Other title: คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4636 .ญ63 2556 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4636 .ญ63 2556 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2013 639338 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544