ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 141 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ที่ระลึก 30 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ช78 ท64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ช78 ท64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ช78 ท64 (1).

ห้องสมุด:
ʻĀnābō̜riwēn sưksā : nǣokhit withīwitthayā læ thitthāng kānphatthanā / อาณาบริเวณศึกษา : แนวคิด วิธีวิทยา และทิศทางการพัฒนา / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, สรัสวดี อ๋องสกุล บรรณาธิการ.

Kānprachum Wichākān rư̄ang ʻĀnābō̜riwēn Sưksā : Nǣokhit Withīwitthayā læ Thitthāng Kānphatthanā Mahāwitthayālai Chīang Mai) Songsak Prāngwatthanākun, Saratsawadī ʻŌ̜ngsakun. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Lānnā Khadī Sưksā. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khrōngkān Lānnā Khadī Sưksā. by การประชุมทางวิชาการเรื่องอาณาบริเวณศึกษา : แนวคิด วิธีวิทยา และทิศทางการพัฒนา (2558 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495- | สรัสวดี อ๋องสกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ล้านนาคดีศึกษา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการล้านนาคดีศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Sūn Lānnā Khadī Sưksā Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai rūam kap Khrōngkān Lānnā Khadī Sưksā Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016] Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์ล้านนาคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D16.25 .ก64 2559 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาชายแดนภาคใต้กับสังคมสมานฉันท์ [วีดิทัศน์] : มุมมองทางวิชาการไทยศึกษา / ปาฐกถานำโดย อานันท์ ปันยารชุน.

by อานันท์ ปันยารชุน, 2475-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [เชียงใหม่] : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549Availability: Available for reference (1)Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG1065 (1). :

ปริทัศน์วรรณคดีลานนาไทย.

by สิงฆะ วรรณสัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, โครงการตำรา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200 .ส63 2523 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Mō̜ng Lānnā lǣ Phamā : lao rư̄ang sangkhom watthanatham phān phāsit bōrān / มองล้านนาแลพม่า : เล่าเรื่องสังคมวัฒนธรรมผ่านภาษิตโบราณ / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.

Ubonrat Pantumin. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Mīanmā. by อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์เมียนมาร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Sūn Mīanmā Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2562 [2019] Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 [2019]Other title: Lao rư̄ang sangkhom watthanatham phān phāsit bōrān Other title: เล่าเรื่องสังคมวัฒนธรรมผ่านภาษิตโบราณ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN6519.ท9 อ7235 2562 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการใช้วรรณกรรมมนุษยศาสตร์ประกอบการสอนของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / โดย รัตนา เตชะวสัญญู.

by รัตนา ณ ลำพูน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z688.ม3 ร6 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (The role of newspapers on Chiang Mai University students)

by มนต์ชัย นินนาทนนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.ว63 ม3 (1).

ห้องสมุด:
กาลและกาลลักษณะในภาษาไทย / สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์.

by สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 180/31 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาบุคลากรด้วยกลุ่มสร้างสรรค์ความงอกงามทางจิตใจ = Personnel development through growth groups / ชูชัย สมิทธิไกร.

by ชูชัย สมิทธิไกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM134 .ช73 (1).

ห้องสมุด:
วรรณคดีนิราศ.

by เอมอร ชิตตะโสภณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.1 .อ7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.1 .อ7 (1).

ห้องสมุด:
วรรณกรรมซึ่งตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น : รายงานการวิจัย = Literature that meet the needs of adolescents : a research report / โดย ทัศนา สลัดยะนันท์ หัวหน้าโครงการ ; ลัดดา รุ่งวิสัย ผู้ร่วมวิจัย.

by ทัศนา สลัดยะนันท์ | ลัดดา รุ่งวิสัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1009.ท9 ท65 2537 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
อุสสาบารส วรรณกรรมลานนาไทยสมัยพระเจ้ากือนา / แปลโดย สิงฆะ วรรณสัย.

by ครูบาศรีวิชัย, 2421-2481 | สิงฆะ วรรณสัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209 .ค4 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544