ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 59 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สถานภาพและศักยภาพของคณะรัฐศาสตร์ และบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2514-2520 โดย ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ และ บวร ประพฤติดี.

by ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ | บวร ประพฤติดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก289 ท6 (1).

ห้องสมุด:
3 ทศวรรษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

by มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2550]Other title: สามทศวรรษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JA69 .ก123 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA69 .ก123 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā prīapthīap nayōbāi tō̜ chon phư̄nmư̄ang khō̜ng Prathēt ʻŌ̜ttrēlīa læ Prathēt Niusīlǣn = [Comparative study on the indigenous policies of Australia and New Zealand] / การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายต่อชนพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ = [Comparative study on the indigenous policies of Australia and New Zealand] / พัด ลวางกูร.

Pad Lavankura. Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng. Khana Ratthasāt. by พัด ลวางกูร | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, [2553?] [2010?] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2553?] [2010?]Other title: Comparative study on the indigenous policies of Australia and New Zealand.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rabop sangkhom kānthamngān kānmư̄ang læ kānbō̜rihān nai yuk lōkāphiwat / ระบบสังคม การทำงานการเมือง และการบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ / โดย วิษณุ เครืองาม.

Wissanu Krea-ngam, Ramkhamhaeng University. Faculty of Political Science. by วิษณุ เครืองาม, 2494- | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng], 2544 [2001] Publication: [กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง], 2544 [2001]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2001 690589 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān sư̄pnư̄ang kānprachum wichākān radap chāt khrang thī 2 : Phonlawat Prachākhom ʻĀsīan kap Phonlawat Lōk / รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 : พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก / ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Kān Prachum Wichākān Radap Chāt "Phonlawat Prachākhom ʻĀsīan kap Phonlawat Lōk" Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng) Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng. Khana Ratthasāt. Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng. Sūn Sưksā ʻĒchīa. Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng. Kō̜ngthun ʻĀsīan. by การประชุมวิชาการระดับชาติ "พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก" (ครั้งที่ 2 : 2560 : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ศูนย์ศึกษาเอเชีย | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กองทุนอาเซียน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560 [2017]Other title: Phonlawat Prachākhom ʻĀsīan kap Phonlawat Lōk Other title: พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก.Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN690.8.ก8 ก64 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN690.8.ก8 ก64 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN690.8.ก8 ก64 2560 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān sư̄pnư̄ang kān prachum wichākān radap chāt : ʻĀsīan bon sēnthāng khō̜ng prachākhom = ASEAN on the path of community / รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ : อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม = ASEAN on the path of community / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Kān prachum wichākān radap chāt 2561 : Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng. Khana Ratthasāt. by การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2561 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง) | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561 [2018]Other title: ʻĀsīan bon sēnthāng khō̜ng prachākhom Other title: ASEAN on the path of community | อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS521 .ก642 2561 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān sư̄pnư̄ang kān prachum wichākān radap chāt : 1 pī prachākhom ʻĀsīan = 1 year of the ASEAN community) / รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ : 1 ปี ประชาคมอาเซียน = 1 year of the ASEAN community / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Kān prachum wichākān radap chāt 2559 : Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng. Khana Ratthasāt. by การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1 : 2559 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง) | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559 [2016]Other title: 1 ปี ประชาคมอาเซียน | 1 year of the ASEAN community.Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS521 .ก64 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS521 .ก64 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS521 .ก64 2559 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ (Public enterprise adminstration).

by เฉลิมพล ศรีหงษ์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3850 .ฉ7 2527 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān rattakit bư̄angton = Introduction to public administration / การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น = Introduction to public administration / คณาจารย์กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ.

Rawiphā Thammachōt. Chalœ̄mpol Srīhong. Piyanut Ngœ̄nkhlāi, ʻAnongthip ʻĒksǣngsrī. Phongsan Srīsomsap. Damrongsak Jantotai. Vitthaya Čhitanuphong. Wiphō̜n Kētkǣw. Saowalak Sukkhavirat. Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng. Khana Ratthasāt. Klum Wichākān Bō̜rihān Rattakit. by รวิภา ธรรมโชติ | เฉลิมพล ศรีหงษ์ | ปิยะนุช เงินคล้าย, 2502- | อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี | พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ | ดำรงศักดิ์ จันโททัย, 2504- | วิทยา จิตนุพงศ์ | วิพร เกตุแก้ว | เสาวลักษณ์ สุขวิรัช | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์. กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)Edition: Phim khrang thī 1 (chabap prapprung mai) Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Wichākān Bō̜rihān Rattakit Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557 [2014]Other title: Introduction to public administration.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ข้าราชการกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกและการพัฒนาภาคใต้ตอนบน (Bureaucratic rdsponses to social and economic change : comparative study of eastern seaboard and upper south development), รายงานการวิจัย โดย ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ และ บวร ประพฤติดี.

by ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ | บวร ประพฤติดี | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ7 ต4 (2).

ห้องสมุด:
การป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / ดาบตำรวจสะอ้าน อรรคสูรย์.

by สะอ้าน อรรคสูรย์, 2507- | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547 [2004]Other title: Suppression of automobile and motorcycle theft : a case study of Metropolitan Police Bureau, Royal Thai Police.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6665.ท9 ส656 2547 (1).

ห้องสมุด:
การให้บริการประชาชน : ศึกษากรณีงานทะเบียน สำนักงานเขตจตุจักร = public service delivery : a case study of registration services of Chatuchak district / เนตรชนก จิระเกียรติ.

by เนตรชนก จิระเกียรติ, 2509-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7415.ก4 น73 (1).

ห้องสมุด:
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (Human relations in organization).

by เสถียร เหลืองอร่าม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM132 .ส67 2526 (2).

ห้องสมุด:
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทรัพยากรทางทะเลกับอนาคตเศรษฐกิจไทย.

by อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4408 .อ25 (2).

ห้องสมุด:
สรุปผลการประชุมทางวิชาการเรื่องรัฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ.

by พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA88.ท9 พ2 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง และ ความคิดเชิงทฤษฎีการเมืองในพุทธศาสนา / โดย บรรพต วีระสัย.

by สุขุม นวลสกุล, 2486- | บรรพต วีระสัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA82 .ส7 2520 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA82 .ส7 2520 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA82 .ส7 2520 (1).

ห้องสมุด:
หลักการจัดองค์การและการจัดการ (Principles of organization and management) พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และชลิดา ศรมณี.

by พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ | ชลิดา ศรมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .พ23 2526 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .พ23 2526 (1).

ห้องสมุด:
หลักการจัดองค์การและการบริหาร (หลักสูตรเก่า) การวิเคราะห์องค์การ (หลักสูตรใหม่) โดย สนธิ์ บางยี่ขัน และ จุฑารัตน์ บางยี่ขัน.

by สนธิ์ บางยี่ขัน | จุฑารัตน์ บางยี่ขัน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ส33 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ส33 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544