ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2226 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การบริหารการคัดเลือกนักศึกษาด้วยวิธีพิเศษ : ศึกษากรณีโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย สมใจ กลับเพิ่มพูล.

by สมใจ กลับเพิ่มพูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2539]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LB2351.4 .ส42 (1).

ห้องสมุด:
การติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2534-2538 = Assessment of quality of graduate students, Faculty of Political Sciences, Thammasat University (1991-1995) / โดย เจษฎา ณ ระนอง.

by เจษฎา ณ ระนอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก239 จ75 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LG395.ก239 จ75 (1).

ห้องสมุด:
การเมือง.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. ชุมนุมสัมนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐศาสตร์, 2513Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA49 .ธ4 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JA49 .ธ4 (3).

ห้องสมุด:
ความสนใจการเลือกอันดับเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2539 / เจษฎา ณ ระนอง.

by เจษฎา ณ ระนอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก2326 จ74 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก2326 จ74 (1).

ห้องสมุด:
หลักสูตรระดับปริญญาโทกับการสนองตอบต่อวิชาชีพของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ.

by วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก233 ว43 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LG395.ก233 ว43 (1).

ห้องสมุด:
อนาคตบัณฑิตรัฐศาสตร์ [วีดิทัศน์] : วิธีการอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจวิปลาสและการเมืองผูกขาด / วิทยากร ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .อ363 (1). :

รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2526 / โดย สร้อยตระกูล อรรถมานะ ... [และคนอื่นๆ].

by สร้อยตระกูล อรรถมานะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก233 ร6 (1).

ห้องสมุด:
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532-Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก238 ร628 2532 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LG395.ก238 ร628 2532 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก238 ร628 2532 (9).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ปัญหาผู้นำกับกระบวนการกำหนดนโยบายแห่งชาติ / วิสุทธิ์ โพธิแท่น ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ[โดย] สายทิพย์ สุคติพันธ์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 1 : 2533) | วิสุทธิ์ โพธิแท่น, 2493- | สายทิพย์ สุคติพันธ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ7 ธ45 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ7 ธ45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ผ7 ธ45 (11).

ห้องสมุด:
สันติ ราษฎร์ ประสงค์ / หัวหน้ากองบรรณาธิการ กมลพร เศรษฐชัย, กองบรรณาธิการ คมกริช แก่นเกษม, นัทชนันท์ แทนวิสุทธิ์.

by กมลพร เศรษฐชัย | คมกริช แก่นเกษม | นัทชนันท์ แทนวิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก233 ส633 2554 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LG395.ก233 ส633 2554 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544