ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8996 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การประเมินผลหลักสูตรปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก233 พ4 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: LG395.ก233 พ4 (1).

ห้องสมุด:
จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติพระมหากษัตริย์นักสื่อสาร [วิดีทัศน์] / นิวัต วงศ์พรหมปรีดา ; พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; และ, แนะนำศูนย์รังสิต / จัดทำโดย ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ปทุมมาศ มีบำรุง บท, บรรยาย ; เต็มใจ สุวรรณทัต อำนวยการผลิต.

by นิวัต วงศ์พรหมปรีดา | ปทุมมาศ มีบำรุง | เต็มใจ สุวรรณทัต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2531?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG58 (1). :

การประเมินหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : รายงานการวิจัย / โดย พรทิพย์ พิมลสินธุ์.

by พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: LG395.ก233 พ414 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2542 : รายงานการวิจัย / โดย พรทิพย์ พิมลสินธุ์.

by พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: LG395.ก233 พ398 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาสัมฤทธิ์ผลหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : รายงานการวิจัย / โดย พรทิพย์ พิมลสินธุ์.

by พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: LG395.ก233 พ416 2548 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการผลิตหนังสือพิมพ์ "มหาวิทยาลัย" (Stylebook) / โดย มาลี บุญศิริพันธ์, แก้วกาญจน์ จูเจริญ, รุจน์ โกมลบุตร.

by มาลี บุญศิริพันธ์ | แก้วกาญจน์ จูเจริญ | รุจน์ โกมลบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2548?] [2005?]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4783 .ม646 2548 (3).

ห้องสมุด:
การบริหารหนังสือพิมพ์ "ลานนาโพสต์" : ข้อเสนอต่อการปฏิรูปหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น / รุจน์ โกมลบุตร.

by รุจน์ โกมลบุตร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2554 [2011]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.ท4 ร718 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4784.ท4 ร718 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN4784.ท4 ร718 2554 (1).

ห้องสมุด:
การรับรู้ของผู้บริหารและบุคลากรที่มีต่อแนวคิดเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม = Perception of administrators and in-hourse employees towards corporate social responsibility : รายงานผลการวิจัย / โดย แอนนา จุมพลเสถียร, ประไพพิศ มุทิตาเจริญ.

by แอนนา จุมพลเสถียร | ประไพพิศ มุทิตาเจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2554 [2011]Other title: Perception of administrators and in-hourse employees towards corporate social responsibility.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD60.5.ท9 อ833 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD60.5.ท9 อ833 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การกำหนดยุทธวิธีสร้างสรรค์โฆษณา / โดย นิวัต วงศ์พรหมปรีดา.

by นิวัต วงศ์พรหมปรีดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5837 .น64 (1).

ห้องสมุด:
แผนประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : ศึกษากรณีแผนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย นุตรฮายาตี โกศลศักดิ์.

by นุตรฮายาตี โกศลศักดิ์, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2847 .น734 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544