ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4571 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพงานบริการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย ปิยาพัชร คนชม.

by ปิยาพัชร คนชม, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Guideline on quality development of educational services for students of Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LG395.ก239 ป646 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก239 ป646 2553 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจปัญหาการฝึกภาคปฏิบัติ ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : รายงานผลการวิจัย / โดย สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ และคนอื่นๆ.

by สุนีย์ เหมะประสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก239 ส7 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเดิมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / โดย นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์, วันทนีย์ วาสิกะสิน, กิตติยา รัตนากร.

by นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์, 2490- | วันทนีย์ วาสิกะสิน | กิตติยา รัตนากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2531?]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก233 น2 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก233 น2 (1).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์การดำเนินงานโครงการบริการสังคมของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / โดย กฤษณา พร้อมศรีทอง.

by กฤษณา พร้อมศรีทอง, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก231 ก444 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดนราธิวาส / นักวิจัย สมชาย ไมตรี.

by สมชาย ไมตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก239 ส646 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยการติดตามผลการปฏิบัติงานของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทัศนะของตนเอง โดย สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, กัลยา เขมะพันธุ์มนัส และ นุชนาถ ปรัตถจริยาวงศ์.

by สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ | กัลยา เขมะพันธุ์มนัส | นุชนาถ ปรัตถจริยาวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะกรรมการหน่วยวิจัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก233 ส7 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน โครงการปริญญาเอกสาขาการบริหารสังคม = The study of operation process of doctor of philosophy in social work (social administration) / สมชาย ไมตรี.

by สมชาย ไมตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งานบริการการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Study of operation process of doctor of philosophy in social work (social administration).Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก233 ส415 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายและการวางแผนสังคม 2 / ศรีทับทิม พานิชพันธ์.

by ศรีทับทิม พานิชพันธ์, 2481-2550.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2528?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN28 .ศ46 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์คะแนนและข้อสอบ โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : รายงานการวิจัย / โดย สมชาย ไมตรี.

by สมชาย ไมตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งานบริการการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก2326 ส42 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความสนใจและการเลือกอันดับในการสอบ คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2532 / กิตติยา รัตนากร.

by กิตติยา รัตนากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศสตร์, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก2326 ก67 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก2326 ก67 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาความสนใจและการเลือกอันดับเข้าศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2533 / โดย กิตติยา รัตนากร.

by กิตติยา รัตนากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก2326 ก66 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก2326 ก66 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544