ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 410 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประชาธิปไตย ประชาสิทธิ์ ประชาธรรม / นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง. การสัมมนา (ครั้งที่ 12 : 2546) | นวลน้อย ตรีรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .จ75 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .จ75 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .จ75 (2).

ห้องสมุด:
ธนกิจการเมือง : การสัมมนาประจำปี 2548 / ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง. การสัมมนา (ครั้งที่ 14 : 2548-2549 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2549]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB74.ก6 จ75 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการโดยภาคชุมชน : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ].

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : โครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2544Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV400.56 .ก637 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พลวัตไทย : มุมมองจากเศรษฐศาสตร์การเมือง / ผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ บรรณาธิการ.

by ผาสุก พงษ์ไพจิตร | สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Edition: รวมเล่มพิมพ์ครั้ง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB51 .พ45 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HB51 .พ45 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HB51 .พ45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB51 .พ45 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB51 .พ45 (3).

ห้องสมุด:
มิติแนวคิดเศรษฐกิจไทย : บนเส้นทางจากวิกฤติสู่อนาคต / ศุภชัย พานิชภักดิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by ศุภชัย พานิชภักดิ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการบทความวิชาการ ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ม667 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ม667 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยเพื่ออนาคต.

by เทียนฉาย กีระนันทน์, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ท833ก645 (1).

ห้องสมุด:
ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า.

by ทิพาภรณ์ ทวีกุลวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ท724665ต46 (1).

ห้องสมุด:
วงเงินเบี้ยประกันที่พึงใจจ่ายในการทำประกันสุขภาพของข้าราชการ และลูกจ้างประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Health insurance premium Chulalongkorn University staff willing to pay / เอกลักษณ์ อินทุวรรณรัตน์.

by เอกลักษณ์ อินทุวรรณรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG9384 .อ724 (1).

ห้องสมุด:
โครงการการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการจัดทำเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน : รายงานฉบับสมบูรณ์.

by ชโยดม สรรพศรี | จูน เจริญเสียง | จิตตภัทร เครือวรรณ์ | ชลัยพร อมรวัฒนา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (12)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF3800.56 .ค942 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.56 .ค942 ล. 1 (8).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยใน เศรษฐกิจโลก.

by จารุมา อัชกุล | ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล | อรุณ เกียระสาร | มาฆะสิริ เชาวกุล | ธีระ อัชกุล | ศิริกุล จงธนสารสมบัติ | พงศา พรชัยวิเศษกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9อ7 ค94 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9อ7 ค94 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9อ7 ค94 ล. 1 (8).

ห้องสมุด:
การพัฒนาชนบทแนวใหม่ : ความเก่าในทศวรรษใหม่ ?

by ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, ต. 2549.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ก959ก643 (1).

ห้องสมุด:
ความสุข : มณฑลความรู้ใหม่ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, กนกพร นิตย์นิธิพฤทธิ์ บรรณาธิการ.

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | กนกพร นิตย์นิธิพฤทธิ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 [2010]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB74.จ6 ค56 2553 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB74.จ6 ค56 2553 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB74.จ6 ค56 2553 (1).

ห้องสมุด:
การประยุกต์การวิเคราะห์ถดถอยในการวิจัยเชิงประจักษ์.

by เทียนฉาย กีระนันทน์, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ท833ก643 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศในตะวันออกกลาง : สรุปรายงานวิจัย / บรรณาธิการ อิศรา ศานติศาสน์, ลดารัตน์ วัฒนสาครศิริ.

by อิศรา ศานติศาสน์ | ลดารัตน์ วัฒนสาครศิริ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา (ศศนพ.) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55.ฮ7ต6 ค564 2554 (2).

ห้องสมุด:
ลัทธิกีดกันทางการค้าแบบใหม่ (New protectionism)

by แกมทอง อินทรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, หน่วยเศรษฐศาสตร์วิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ก87ล63 (1).

ห้องสมุด:
สถิติเชิงคณิตศาสตร์ / จารุมา อัชกุล.

by จารุมา อัชกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: QA276 .จ65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA276 .จ65 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: QA276 .จ65 (3).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ / รัตนา สายคณิต.

by รัตนา สายคณิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.22 .ร63 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.22 .ร63 2551 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD30.22 .ร63 2551 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค / นราทิพย์ ชุติวงศ์.

by นราทิพย์ ชุติวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .น415 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .น415 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .น415 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .น415 (3).

ห้องสมุด:
2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย / กนกศักดิ์ แก้วเทพ, นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ.

by การสัมมนาวิชาการเรื่อง 2540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย (2544 : กรุงเทพฯ) | กนกศักดิ์ แก้วเทพ | นวลน้อย ตรีรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก6448 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ก6448 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445 .ก6448 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ก6448 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ก6448 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ก6448 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544