ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 189 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเงินธุรกิจ = Business finace / เรียบเรียงโดย กรรณิการ์ ลิปตพัลลภ ... [และคนอื่นๆ].

by กรรณิการ์ ลิปตพัลลภ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาบริหารธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4244.655 .ก56 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4244.655 .ก56 (1).

ห้องสมุด:
การวางแผนพัฒนาระดับท้องถิ่น = [Regional development planning] / ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี.

by ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 [2002]Other title: Regional development planning.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HT391 .ช726 2545 (2).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบธุรกิจข้าวโพด โดยเน้นหนักชาวไร่ข้าวโพดชั้นเล็ก (Modelling corn commodity system:with special emphasis on small scale corn growers) โดย จำเนียร บุญมา และคนอื่นๆ.

by จำเนียร บุญมา | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9049.ข63 จ6 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศไทย A study about the development of manufactured exports of Thailand โดย จีรพรรณ กุลดิลก และคนอื่นๆ.

by จีรพรรณ กุลดิลก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท93 อ73 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท93 อ73 (1).

ห้องสมุด:
การเงินและการธนาคาร.

by สันติภาพ จินดาแสง, 2496- | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG221 .ส6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG221 .ส6 (4).

ห้องสมุด:
คณิตเศรษฐศาสตร์ (Mathematical economics).

by เรืองไร โตกฤษณะ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HB135 .ร8 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB135 .ร8 (3).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำส้มพร้อมดื่ม 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภค = Factors a affecting pure orange juice purchasing decisions of consumers / วรรณวิษา ศรีรัตนะ และ วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย.

by วรรณวิษา ศรีรัตนะ | วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553Other title: Factors affecting pure orange juice purchasing decisions of consumers.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 098/2554 (1).

ห้องสมุด:
ระบบตลาดสินค้าปลาหมึกสดในประเทศไทย โดย เรืองไร โตกฤษณะ และคนอื่นๆ.

by เรืองไร โตกฤษณะ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9469.ห43 ร83 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสวัสดิการของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม บางประเภท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (A study on economic and welfare conditions of werkers in the certain types of the industry in the North-Eastern part of Thailand), รายงานผลการวิจัย.

by ชนนท์ อรัณยกานนท์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7059.5 .ช34 (2).

ห้องสมุด:
Khunūpakān ngānwičhai dān khō khō̜ng Mahāwitthayālai Kasētsāt / คุณูปการงานวิจัยด้านโคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / โดย ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล ... [และคนอื่น ๆ].

Chanchai Petchprapunkul. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Sētthasāt. Sūn Wičhai Sētthasāt Prayuk. by ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Wičhai Sētthasāt Prayuk Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SF241 .ค737 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI SF 2015 649817 (1).

ห้องสมุด:
Khunūpakān ngānwičhai dān kai khō̜ng Mahāwitthayālai Kasētsāt / คุณูปการงานวิจัยด้านไก่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / โดย วลีรัตน์ สุพรรณชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

Walīrat Suphanchāt. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Sētthasāt. Sūn Wičhai Sētthasāt Prayuk. by วลีรัตน์ สุพรรณชาติ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Wičhai Sētthasāt Prayuk Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SF481.7 ค737 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI SF 2015 649803 (1).

ห้องสมุด:
การประกอบอาชีพอิสระ : หนทางแก้ปัญหาการว่างงานของบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ = Self employment : the possibility to reduce unemployment for new graduates in economics / โดย ยุพิน ประจวบเหมาะ.

by ยุพิน ประจวบเหมาะ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5382.5 .ย75 (1).

ห้องสมุด:
Khunūpakān ngānwičhai dān khāo khō̜ng Mahāwitthayālai Kasētsāt / คุณูปการงานวิจัยด้านข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / โดย สมหมาย อุดมวิทิต, ธานี ศรีวงศ์ชัย, ชเนษฎ์ ม้าลำพอง.

Sommāi ʻUdomwithit. Thānī Sīwongchai. Chanēt Mālamphō̜ng. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Sētthasāt. Sūn Wičhai Sētthasāt Prayuk. by สมหมาย อุดมวิทิต | ธานี ศรีวงศ์ชัย | ชเนษฎ์ ม้าลำพอง | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Wičhai Sētthasāt Prayuk Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SB191.ข6 ส445 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI SB 2015 649780 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์การจัดการ II : เศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อการจัดการ = Managerial economic II : macroeconomics for management / โดย สันติยา เอกอัคร.

by สันติยา เอกอัคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549Other title: Managerial economic II : macroeconomics for management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.22 .ส64 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD30.22 .ส64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD30.22 .ส64 (2).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่องแบบจำลองปัจจัย-ผลผลิต : ทฤษฎีและการประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย.

by วรวุฒิ หิรัญรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB142 .ว43 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สมพร อิศวิลานนท์, เรืองไร โตกฤษณะ บรรณาธิการ.

by สมพร อิศวิลานนท์ | เรืองไร โตกฤษณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ส6 ศ74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.ส6 ศ74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC79.ส6 ศ74 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544