ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 314 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ดรรชนีวารสารการแพทย์ไทย = Thai index medicus / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักหอสมุด.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525-Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: ZW1 .ม56 2525 (5).

ห้องสมุด:
120 ปี ศิริราช = 120 years of achievements.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี ศิริราช | 120 years of achievements | One hundred twenty years of achievements.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WX28.JT3.2B3ศ64 ก135 2551 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX28.JT3.2B3ศ64 ก135 2551 (2).

ห้องสมุด:
หอสมุดศิริราช : ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดห้องโสตทัศนศึกษา.

by คณะแพยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดห้องโสตทัศนศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z675.พ8 ห5 (2).

ห้องสมุด:
Interdisciplinary medicine in practice / บรรณาธิการ อัจฉรา สัมบุณณานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by อัจฉรา สัมบุณณานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Z6658 .อ63 2547 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือโลหิตวิทยา / สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

by คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงแก้ไข.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529Availability: Available for loan (8)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH100 .ค74 2529 (8). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เวชศาสตร์ทันยุค 2553 / บรรณาธิการ มณี รัตนไชยานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by มณี รัตนไชยานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB100 .ว723 2553 (1).

ห้องสมุด:
เวชศาสตร์ทันยุค 2556 : [Healthy society beyond frontiers] / บรรณาธิการ ประสงค์ ตันมหาสมุทร ... [และคนอื่น ๆ].

by ประสงค์ ตันมหาสมุทร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: Healthy society beyond frontiers.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB100 .ว723 2556 (1).

ห้องสมุด:
เวชปฏิบัติทันยุค - 2537 / คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ [โดย] สุรพล อิสรไกรศีล, อนงค์ เพียรกิจกรรม.

by สุรพล อิสรไกรศีล, 2493- | อนงค์ เพียรกิจกรรม | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB110 .ว728 (5).

ห้องสมุด:
Together towards excellence in health care / บรรณาธิการ อภิชาติ จิตต์เจริญ.

by การประชุมวิชาการ "ฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี ศิริราช-รามาธิบดี บูรณาวิชาการ" (2549 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) | อภิชาติ จิตต์เจริญ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB100 .ก645 (1).

ห้องสมุด:
ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ อุดม คชินทร ... [และคนอื่นๆ].

by อุดม คชินทร | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ต6485 2540 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาบริการของหอสมุดศิริราช : รายงานการสัมมนา ณ ห้องประชุม ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 10-11 มกราคม 2534 / บรรณาธิการ กรรณิการ์ ชลลัมพี, พรทิพย์ อาณาประโยชน์.

by การสัมมนาเรื่องการพัฒนาบริการของหอสมุดศิริราช (2534 : มหาวิทยาลัยมหิดล) | กรรณิการ์ ชลลัมพี | พรทิพย์ อาณาประโยชน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2534Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Z675.พ8 ก64 (1).

ห้องสมุด:
สามัคคีเสวก และ ทศพิธราชธรรม.

by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468 | วชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2415-2501 | สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545 | ธนาคารทหารไทย | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.1.ม2 ส6 (2).

ห้องสมุด:
ตำราเภสัชวิทยา / คณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ สุวัฒน์ วิมลวัฒนาภัณฑ์.

by สุวัฒน์ วิมลวัฒนาภัณฑ์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาเภสัชวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , 2542-Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV4 .ต58 2542 (2).

ห้องสมุด:
การประชุมใหญ่ทางวิชาการงานฉลอง 100 ปี ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 18-22 เมษายน 2531 / บรรณาธิการ อุกฤษต์ เปล่งวาณิช, เสบียง ศรีวรรณบูรณ์, นลินี มาลากุล อัศวโภคี.

by การประชุมใหญ่ทางวิชาการงานฉลอง 100 ปี ศิริราช (2531 : กรุงเทพฯ) | อุกฤษต์ เปล่งวาณิช | เสบียง ศรีวรรณบูรณ์ | นลินี อัศวโภคี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W3 .ก6435 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือแพทย์เวร : สำหรับแพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลศิริราช / ผู้เรียบเรียง กวี เจริญลาภ ... [และคนอื่นๆ].

by กวี เจริญลาภ.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX203 .ค74 2523 (1).

ห้องสมุด:
โรคเอดส์ : อาการทางจิตเวชและการรักษา / สมภพ เรืองตระกูล.

by สมภพ เรืองตระกูล, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM420 .ส433 (2).

ห้องสมุด:
เวชศาสตร์ทันยุค [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / บรรณาธิการ มณี รัตนไชยานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by มณี รัตนไชยานนท์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553-Availability: Available for reference (1)Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG1316 2553 (1). :

ห้องสมุด:
120 ชิ้นเอกของศิริราช = 120 memorabilia of Siriraj / ค้นคว้าเรียบเรียง, กองบรรณาธิการ คณะผู้จัดทำหนังสือ 120 ชิ้นเอกของศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

by คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. คณะผู้จัดทำหนังสือ 120 ชิ้นเอกของศิริราช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551Other title: One hundred twenty memorabilia of Siriraj | 120 memorabilia of Siriraj.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WX28.JT3.2B3ศ64 ก133 (1).

ห้องสมุด:
เวชบำบัดวิกฤต 2000 = Current concepts in critical care 2000 / บรรณาธิการ สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์, สุชัย เจริญรัตนกุล.

by สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์ | สุชัย เจริญรัตนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2543Availability: Available for loan (13)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX218 .ว723 2543 (13).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544