ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 3420 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ไหมและผลิตภัณฑ์ / งานวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม 2 ฝ่ายวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

by กองวิจัยสินค้าและการตลาด. ฝ่ายวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม. งานวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม 2.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งาน, 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9926.ท92 ห94 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสัมมนาบทบาทองค์การเยาวชนภาคเอกชนกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน / งานประสานงานเยาวชน กองประสานงานเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by การสัมมนาบทบาทขององค์การเยาวชนภาคเอกชนกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (2526 : ทำเนียบรัฐบาล) | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : งาน, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ792.ก64 2526 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HQ792.ก64 2526 (1).

ห้องสมุด:
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร / รวบรวมและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง.

by สำนักพระราชวัง. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : งาน, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ส72 (1).

ห้องสมุด:
รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา... / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. งานวิจัยสถาบัน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งาน, 2531-Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ท72527ร65 2549 (1). :

ห้องสมุด:
นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี / จัดทำโดย งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

by มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: (กรุงเทพฯ) : งาน, 2532-Availability: Available for loan (4)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LG395.ก247 ม532 2533 (4).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พัฒนาการของมนุษย์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 3 / จัดทำโดย งานแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

by คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. งานแพทยศาสตร์ศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งาน, 2535Availability: Available for loan (7)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W18 .พ63 (7).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาเรื่องพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับเตรียมแพทย์และปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / งานแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.

by การสัมมนาเรื่องพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตระดับเตรียมแพทย์และปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (2535 : ชลบุรี) | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. งานแพทยศาสตร์ศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งาน, [2535]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W18 .ก68 (2).

ห้องสมุด:
โครงการสำรวจการท่องเที่ยวภายในประเทศปี... / งานสถิติ กองสถิติและวิจัย ฝ่ายวิชาการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองสถิติและวิจัย. งานสถิติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : งาน, 2531-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: G155.ท9 ค94 2531 ล. 7 (1).

ห้องสมุด:
เลือกเรียนอะไรดีที่ธรรมศาสตร์ [วีดิทัศน์] / [จัดทำโดย] งานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บท & ประสานงาน วีระ ค้าขึ้น.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. งานแนะแนวการศึกษา | วีระ ค้าขึ้น.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : งาน, [2528?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ธ44423ล83 (1). :

ท่องเที่ยวภาคอีสาน / จัดทำโดย งานพัฒนาข่าวสาร กองบริการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองบริการท่องเที่ยว. งานพัฒนาข่าวสาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : งาน, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ท723365 (1).

ห้องสมุด:
เลือกเรียนอะไรดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ... / จัดทำโดย งานแนะแนวการศึกษา.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. งานแนะแนวการศึกษา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งาน, 2540-Availability: Available for loan (11)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก233 ธ4865 2540 (8), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LG395.ก233 ธ4865 2546 (3).

ห้องสมุด:
อุตสาหกรรมไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์ / งานวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม 1/2 กลุ่มวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม 1 กองวิจัยสินค้าและการตลาด.

by งานวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม 1.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งาน, 2536Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9769.ผ93 อ73 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544