ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8100 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พัฒนาการของชนชั้นนายทุนไทย.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB501 .ส57 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB501 .ส57 (3).

ห้องสมุด:
การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา.

by การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2552-Other title: จามจุรีวิชาการ.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z5055.ท9 ก554 2553 (1).

ห้องสมุด:
เครื่องยาและเรื่องสมุนไพรที่น่ารู้ / โดย วิเชียร จีรวงส์.

by วิเชียร จีรวงส์, 2460-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540?]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ว6523364ค74 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์จีนสมัยกุบไลข่าน ตามรายงานของมาร์โค โปโล / ชนาทิพย์ เกสะวัฒนะ.

by ชนาทิพย์ เกสะวัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS752 .ช36 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS752 .ช36 (4).

ห้องสมุด:
ชีววิทยา.

by ศุภชัย วาณิชวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2481Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: QH308 .ศ7 (1). :

ห้องสมุด:
สถิติธุรกิจ / โดย ดวงใจ วีสกุล และคนอื่นๆ.

by ดวงใจ วีสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HA40.ธ7 ด5 2526 (2).

ห้องสมุด:
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวปี 2533 / โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; นักวิจัย ธเนศ ขันติการุณ...[และคนอื่นๆ].

by ธเนศ ขันติการุณ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: G155.ท9 ร65 (1).

ห้องสมุด:
ความชุกของฟันหน้าล่างครอบบน ในเด็กกรุงเทพมหานคร อายุ 8-10 ปี : รายงานผลการวิจัย / โดย พรทิพย์ ชิวชรัตน์.

by พรทิพย์ ชิวชรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2534?]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU440 .พ43 (1).

ห้องสมุด:
วิจัยชาวเขา.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สโมสรนิสิตฯ. ชมรมศึกษาและวิจัยชาวเขา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2512-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570 .ช6 2512-15 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิสนธิในหลอดแก้วและการย้ายฝากตัวอ่อน / กิติยา ศรีศักดิ์วัฒนะ ... [และคนอื่น] ; บรรณาธิการ มณีวรรณ กมลพัฒนะ.

by กิติยา ศรีศักดิ์วัฒนะ | มณีวรรณ กมลพัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WQ205 .ก64 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ205 .ก64 (2).

ห้องสมุด:
เรื่องสั้นเยอรมันสำหรับนักศึกษา.

by อำภา โอตระกูล, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PT1116 .อ6 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการวิจัยโลกทรรศน์ วรรณกรรมพื้นบ้านหมู่บ้านขามธาตุ ขอนแก่น.

by จารุณี กองพลพรหม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GR312 .จ58 (1).

ห้องสมุด:
การตลาดระหว่างประเทศ.

by ปรียา วอนขอพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1007 .ป45 2526 (2).

ห้องสมุด:
เซรามิกส์.

by ปรีดา พิมพ์ขาวขำ.

Edition: ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP807 .ป44 2527 (1).

ห้องสมุด:
ตรรกวิทยาทั่วไป.

by กีรติ บุญเจือ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BC117 .ก6 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจระหว่างประเทศประยุกต์

by ประชุม โฉมฉาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2509Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1007 .ป4 (3).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยโครงการสำรวจภาวะทางเศรษฐกิจสังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร โดย เทียนฉาย กีระนันทน์ และคนอื่น ๆ.

by เทียนฉาย กีระนันทน์, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท92 ก43 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
การวิจัยเรื่องการสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 / โดย อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, สุธี พลพงษ์, ไศลทิพย์ จารุภูมิ.

by อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต | สุธี พลพงษ์ | ไศลทิพย์ จารุภูมิ, 2506-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P92.ท9 อ73 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารรัฐกิจแผนใหม่ (Modern public adminstration) ของ เฟลิกซ์ เอ. ไนโกร และ ลอยด์ จี. ไนโกร โดย ติน ปรัชญพฤทธิ์.

by ไนโกร, เฟลิกซ์ เอ | ไนโกร, ลอยด์ จี | ติน ปรัชญพฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .น9 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1358 .น9 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการทำงาน / จัดทำโดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ; แปลโดย วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ | องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: T60 .ก6 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T60 .ก6 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: T60 .ก6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544