ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 31 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพยาบาลผู้รับบริการทางนรีเวชที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ = Nursing care of abnormal bleeding for gynecological patients / จิตใส จันทวดี.

by จิตใส จันทวดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2541Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY156.7 .จ62 (4).

ห้องสมุด:
หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพ = Principles and using qualitative research in nursing and health / เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

by เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2552Other title: Principles and using qualitative research in nursing and health.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .พ726 2552 (7). Checked out (4).

ห้องสมุด:
การเล่นในเด็กป่วย / แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร.

by แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2552Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS350.4 .จ864 2552 (5).

ห้องสมุด:
คู่มือการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางปัญญา / คณะผู้จัดทำ สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : ชานเมืองการพิมพ์, 2552Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS368 .ค742 (2).

ห้องสมุด:
ความปวดและการจัดการความปวดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาพิเศษ = Pain and pain management in special population / บรรณาธิการ ชัชชัย ปรีชาไว, อนงค์ ประสาธน์วนกิจ, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร.

by ประชุมวิชาการเรื่องความปวดและการจัดการความปวดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาพิเศษ (2550 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) | ชัชชัย ปรีชาไว | อนงค์ ประสาธน์วนกิจ | วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา | สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2550Other title: Pain and pain management in special population.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL704 .ป462 (2).

ห้องสมุด:
ตำรามะเร็งปอด = Textbook of lung cancer / กรีฑา ธรรมคำภีร์ บรรณาธิการ.

by กรีฑา ธรรมคำภีร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์], 2550Other title: Textbook of lung cancer.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF658 .ต646 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้พื้นฐานสำหรับพยาบาลดูแลระบบหายใจ = Respiratory care / บรรณาธิการ สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ.

by สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : ชานเมืองการพิมพ์, 2552Other title: Respiratory care.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY163 .ค564 2552 (1).

ห้องสมุด:
Respiratory care : การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจน / สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ บรรณาธิการ.

by สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : ชานเมืองการพิมพ์, 2549Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF26 .ร753 2549 (1).

ห้องสมุด:
การบริการสุขภาพที่บ้าน = Home health care service / สุภาณี อ่อนชื่นจิตร, ฤทัยพร ตรีตรง.

by สุภาณี อ่อนชื่นจิตร | ฤทัยพร ตรีตรง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2544Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY115 .ส746 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด / โดย จิตใส จันทวดี.

by จิตใส จันทวดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2542Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .จ64845น85 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .จ64845น85 (2).

ห้องสมุด:
การประมวลผลและแปลผลข้อมูลจากโปรแกรม SPSS/CP + สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล / เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

by เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2540Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .พ715 (3).

ห้องสมุด:
หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพยาบาลและสุขภาพ = Principles and using qualitative research in nursing and health / เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

by เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2550Other title: Principles and using qualitative research in nursing and health.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .พ726 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โรคไทรอยด์ในเด็ก / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล.

by สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2547Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WK200 .ส426 (2).

ห้องสมุด:
การพยาบาลมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี / ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์.

by ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์.

Edition: [แก้ไขและ้เพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2541Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY156.7 .ฐ636 2541 (1).

ห้องสมุด:
เนื้องอกและมะเร็งในกุมารศัลยศาสตร์ = Tumors in pediatric surgical practice / บรรณาธิการ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา, จิตติ หาญประเสริฐพงษ์.

by สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา | จิตติ หาญประเสริฐพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2552Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO925 .น855 (2).

ห้องสมุด:
การพยาบาลผ่าตัด : การบริหารความเสี่ยง = Perioperative nursing : risk management : เอกสารการประชุมวิชาการพยาบาลห้องผ่าตัด ครั้งที่ 1 / ดวงรัตน์ หมายดี, รัดใจ เวชประสิทธิ์, วิลาวัณย์ จอมทอง บรรณาธิการ.

by ดวงรัตน์ หมายดี | รัดใจ เวชประสิทธิ์ | วิลาวัณย์ จอมทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2547Other title: Perioperative nursing : risk management.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY161 .ก6416 2547 (1).

ห้องสมุด:
หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล = Principles and using multivariate statistics analysis for nursing research / เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

by เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2549Other title: Principles and using multivariate statistics analysis for nursing research.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QA278 .พ72 2549 (9). Checked out (3).

ห้องสมุด:
กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก / บรรณาธิการ สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS200 .ก745 2555 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยวะเพศ = Disorders of sex development / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล.

by สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : ชานเมืองการพิมพ์, 2553 [2010]Other title: Disorders of sex development.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS320 .ส426 2553 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือหัตถการทางวิสัญญี = Handbook of anesthetic procedures / วิรัตน์ วศินวงศ์ [บรรณาธิการ].

by วิรัตน์ วศินวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2554 [2011]Other title: Handbook of anesthetic procedures.Availability: No items available : Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544