ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 49 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โคลงโลกนิติ / สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร (ละมั่ง) ทรงพระนิพนธ์ ; ถอดความเป็นร้อยแก้ว เทพ สุนทรศารทูล.

by เดชาดิศร (ละมั่ง), สมเด็จฯ กรมพระยา, 2336-2402 | เทพ สุนทรศารทูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN6095.ล9 ด68 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN6095.ล9 ด68 (2).

ห้องสมุด:
ชีวิต / โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารีมหาเถร ).

by สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ), 2453-2534.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, [2540?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ช6 ส435 (2).

ห้องสมุด:
สวดมนต์เจ็ดตำนานแปล (ฉบับสหธรรมิก) / โดย ท. ธีรานันท์.

by ท. ธีรานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, [2539?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5578 .ท14 (2).

ห้องสมุด:
ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ / โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ).

by พระราชนันทมุนี (ปั่น), 2454-2550.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, [2541?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .พ4567ท63 (2).

ห้องสมุด:
นามสกุลพระราชทาน 6,432 สกุล / รวบรวมโดย เทพ สุนทรศารทูล.

by เทพ สุนทรศารทูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, [2541?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CS3050 .น64 (1).

ห้องสมุด:
ภาษาไทย 5 นาที / โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ.

by จำนงค์ ทองประเสริฐ, 2472-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, 2546-Availability: Available for loan (20)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4158 .จ63 2546 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4158 .จ63 2546 (10).

ห้องสมุด:
จริยศาสตร์เพื่อการครองคู่ที่ยั่งยืน / กอบบุญ บุญแช่ม เขียน.

by กอบบุญ บุญแช่ม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, [2541?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก533จ46 (2).

ห้องสมุด:
สวดมนต์สิบสองตำนานแปล (ฉบับสหธรรมิก) / โดย ท. ธีรานันท์.

by ท. ธีรานันท์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, [2541?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ5578 .ท14 2541 (1).

ห้องสมุด:
ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสูง / โดย ทรงยศ สิงห์ชาตรี.

by ทรงยศ สิงห์ชาตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, [2543?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: QT255 .ท424 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QT255 .ท424 (2).

ห้องสมุด:
พระประวัติและพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว).

by สมเด็จพระสังฆราช (สา), 2356-2442.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, [2541?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ940.ส6 ส62 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) : รัฐบุรุษ 4 แผ่นดิน / โดย วิรัช ถิรพันธุ์เมธี.

by วิรัช ถิรพันธุ์เมธี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, [2543?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ย4 ว646 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ย4 ว646 (1).

ห้องสมุด:
ปฏิบัติวิปัสสนาแล้วได้อะไร / รวบรวมเรียบเรียงโดย พระมหาไสว ญาณวีโร.

by พระมหาไสว ญาณวีโร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5630.ว6 พ56133 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ5630.ว6 พ56133 (1).

ห้องสมุด:
เล่าเรื่อง "ชาดก 50 เรื่อง" / โดย นาวาโท วิโรจน์ พิศเพ็ง.

by วิโรจน์ พิศเพ็ง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, [2541?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1463 .ว64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ1463 .ว64 (1).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมหลักธรรมพระพุทธศาสนา / [บรรณาธิการ]โดย น.อ.(พิเศษ) ปรีชา นันตาภิวัฒน์.

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- | ปรีชา นันตาภิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4190 .พ45338 (1).

ห้องสมุด:
พระอารามหลวงและอารามสำคัญ 263 อาราม / เทพ สุนทรศารทูล.

by เทพ สุนทรศารทูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ6336.ก2 ท73 (1).

ห้องสมุด:
ศาสนาเปรียบเทียบ / สุจิตรา (อ่อนค้อม) รณรื่น.

by สุจิตรา รณรื่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, 2538Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL80.2 .ส40 2538 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL80.2 .ส40 2538 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BL80.2 .ส40 2538 (1).

ห้องสมุด:
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น / พันตำรวจโท ลำดวน ศรีมณี.

by ลำดวน ศรีมณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, [2543?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BC117 .ล63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BC117 .ล63 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีวิจัย = Research methodology : แนวการเขียนเค้าโครงงานวิจัยและรายงานการวิจัยประจำภาค พร้อมด้วยแบบฟอร์มสำหรับนักวิจัย / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.

by ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, 2546Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2369 .ณ42 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LB2369 .ณ42 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: LB2369 .ณ42 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2369 .ณ42 (1).

ห้องสมุด:
เบื้องหลังกาพย์เห่เรือ ในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค / โดย นาวาเอก (พิเศษ) ทองย้อย แสงสินชัย.

by ทองย้อย แสงสินชัย, น.อ. (พิเศษ), 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, 2549Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ท5724 บ82 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ท5724 บ82 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.ท5724 บ82 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544