ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 749 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระภูษาผ้าทรงในราชสำนักสยาม / เรียบเรียงโดย เผ่าทอง ทองเจือ.

by เผ่าทอง ทองเจือ, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน), 2549Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NK8978.7.ก1 ผ73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ART NK 2006 481250 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: NK8978.7.ก1 ผ73 (1).

ห้องสมุด:
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย = Islamic Bank of Thailand / จัดทำโดย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [2546]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG3300.59.ก44อ65 ธ36 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3300.59.ก44อ65 ธ36 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาไทยในยุคโลกานุวัตร [วีดิทัศน์] : สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติ ในศตวรรษที่ 21 / โดย ธนาคารกสิกรไทย.

by ธนาคารกสิกรไทย.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ธนาคาร, 2537Availability: Available for reference (2)Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: VTG .ก6445 (2). :

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินจังหวัดอุบลราชธานี / โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย | การประชุมประเมินภาพเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (2544 : อุบลราชธานี).

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : ธนาคาร, [2544]-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ7อ7 ภ65 2545 (1).

ห้องสมุด:
ธนาคารกลาง / ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : ธนาคาร, [2512]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ธ36245 (1).

ห้องสมุด:
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินจังหวัดชัยภูมิ / โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย | การประชุมประเมินภาพเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ (2543 : ชัยภูมิ).

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : ธนาคาร, [2544]-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ7ช6 ภ65 2543 (2).

ห้องสมุด:
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินจังหวัดขอนแก่น / โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย | การประชุมประเมินภาพเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (2544 : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ).

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : ธนาคาร, [2544]-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ7ข5 ภ65 2543 (2).

ห้องสมุด:
รายงานคณะกรรมการและงบดุล / ธนาคารทหารไทย จำกัด.

by ธนาคารทหารไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [2535?]-Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG245 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG245 2549 (2). :

ห้องสมุด:
สมหมาย ฮุนตระกูล / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2536Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ส34 ส432 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS570.6.ส34 ส432 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1993 113009 (1).

ห้องสมุด:
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติพนักงานธนาคารไทยทนุ / ธนาคารไทยทนุ จำกัด (มหาชน).

by ธนาคารไทยทนุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [2540?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ท965จ45 (1).

ห้องสมุด:
สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / [จัดทำโดย] ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : ธนาคาร, 2543-Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.57.ล6 ส37 2543 (3).

ห้องสมุด:
การค้าและการลงทุนในอาเซียน / ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการ บมจ. ธนาคารนครธน.

by ธนาคารนครธน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ธนาคาร, 2539Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ก644793 (1).

ห้องสมุด:
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินจังหวัดร้อยเอ็ด / โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย | การประชุมประเมินภาพเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (2544 : ร้อยเอ็ด.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : ธนาคาร, [2544]-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ7ร5 ภ65 2543 (2).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายชวลิต ธนะชานันท์ / [ธนาคารแห่งประเทศไทย].

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2552Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG1552.ช42 อ375 2552 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG1552.ช42 อ375 2552 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2009 540661 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / ธนาคารนครหลวงไทย = Annual report / Siam City Bank.

by ธนาคารนครหลวงไทย | Siam City Bank.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [2547?]-Other title: Annual report.Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1358 2549 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG1358 2550 (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG1358 2546 (2). :

ห้องสมุด:
ภาวะธุรกิจปี ... และแนวโน้ม / งานวิจัย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน).

by ธนาคารทหารไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ธนาคาร, 2548-Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445.ฮ9อ7 ภ648 2548 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544