ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1078 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวทางการเขียนคำฟ้องคดีอาญา

by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: 1 Publication: นิติธรรม 2562Availability: :

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ / รวบรวม[และเรียบเรียง]โดย อำพน เจริญชีวินทร์.

by อำพน เจริญชีวินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3092.ก58 2542 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน / เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

by เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ส75 2542 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ส75 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ต5 ส75 2542 (6).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์นิติธรรม.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์นิติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2542?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3220.ก28 2542 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3220.ก28 2542 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3220.ก28 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3220.ก28 2542 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3220.ก28 2542 (1).

ห้องสมุด:
คดีความผิดต่อทรัพย์ : เชิงวิเคราะห์จากคำพิพากษาศาลฎีกา และชี้ขาดความเห็นแย้งของอธิบดีกรมอัยการ ถึงอัยการสูงสุด / สมพร พรหมหิตาธร, ศรีนิดา พรหมหิตาธร.

by สมพร พรหมหิตาธร, 2480- | ศรีนิดา พรหมหิตาธร, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4230.ก58 2542 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4230.ก58 2542 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4230.ก58 2542 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4230.ก58 2542 (2).

ห้องสมุด:
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ : หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 / วรวิทย์ ฤทธิทิศ.

by วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2506-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1147 .ว456 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1147 .ว456 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1147 .ว456 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1147 .ว456 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "กฤษฎีกา" / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ช6316 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ช6316 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ช6316 (2).

ห้องสมุด:
พยานหลักฐานในคดีแพ่ง / สมพร พรหมหิตาธร, ศรีนิดา พรหมหิตาธร.

by สมพร พรหมหิตาธร, 2480- | ศรีนิดา พรหมหิตาธร, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1672 .ส43 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .ส43 2543 (2).

ห้องสมุด:
วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียนและสิทธิพิเศษ / โดย รุจีรัตน์ สีต์วรานนท์ โททาริ.

by รุจีรัตน์ สีต์วรานนท์ โททาริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JV6548 .ร73 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JV6548 .ร73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JV6548 .ร73 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา / ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

by ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5090 .ป46 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1, สนธิสัญญา / โดย ประสิทธิ์ เอกบุตร.

by ประสิทธิ์ เอกบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538Other title: สนธิสัญญา.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX3695 .ป36 2538 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .พ94 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .พ94 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2535 / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 พ63 2538 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4270.ท9 พ63 2538 (4).

ห้องสมุด:
กฎหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ = Law on Intellectual Property and International Trade Courts : พร้อมข้อสังเกต / วัส ติงสมิตร.

by วัส ติงสมิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1155 .ว65 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1155 .ว65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1155 .ว65 (2).

ห้องสมุด:
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ / อรรถพล ใหญ่สว่าง, วัชรา ไชยสาร รวบรวมและเรียบเรียง.

by อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | วัชรา ไชยสาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2476 .อ45 (2).

ห้องสมุด:
เล่นปืนไม่ให้ถูกจับ / สมพร พรหมหิตาธร.

by สมพร พรหมหิตาธร, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8059 .ส43 2541 (2).

ห้องสมุด:
ถาม-ตอบกฎหมายลักษณะละเมิด : สรุปความรู้เตรียมตัวสอบ / สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT834 .พ23 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .พ23 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการจัดทำนิติกรรมสัญญา / อำพน เจริญชีวินทร์.

by อำพน เจริญชีวินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .อ63 2542 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544