ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 23 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 30 พระราชบัญญัติ. เล่ม 1 / รวบรวมโดย พันตำรวจเอก นัยนา เกิดวิชัย.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT13 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT13 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT13 2551 (1).

ห้องสมุด:
รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 30 พระราชบัญญัติ. เล่ม 2 / รวบรวมโดย พันตำรวจเอกหญิงนัยนา เกิดวิชัย.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่สอง.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT13 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT13 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT13 2550 (1).

ห้องสมุด:
รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 30 พระราชบัญญัติ / รวบรวมโดย พันตำรวจโทหญิงนัยนา เกิดวิชัย.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT13 .2544 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ; และ, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / รวบรวมโดย พันตำรวจเอกหญิง นัยนา เกิดวิชัย.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ (2540) | นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิตินัย, 2546Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5254.ก6 2546ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5254.ก6 2546ก (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 / พลตำรวจตรีหญิง นัยนา เกิดวิชัย.

by นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2552Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3448 .น64 2552 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3448 .น64 2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3448 .น64 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3448 .น64 2552 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา ; วิธีพิจารณาความอาญา / รวบรวมโดย พันตำรวจเอกหญิง นัยนา เกิดวิชัย.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัยนา เกิดวิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2548Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3794.32499.ก52 2548ค (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3794.32499.ก52 2548ค (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3794.32499.ก52 2548ค (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 / พันตำรวจโทหญิง นัยนา เกิดวิชัย.

by นัยนา เกิดวิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิตินัย, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV7816.55.ก2 น64 (1).

ห้องสมุด:
รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 30 พระราชบัญญัติ / รวบรวมโดย พันตำรวจเอกหญิงนัยนา เกิดวิชัย.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2546Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT13 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT13 2546 (2).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ; และ, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / รวบรวมโดย พันตำรวจโทหญิง นัยนา เกิดวิชัย.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ (2540) | นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิตินัย, 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5254.ก6 2541 (1).

ห้องสมุด:
รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา / [รวบรวมโดย] พันตำรวจเอกหญิงนัยนา เกิดวิชัย.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัยนา เกิดวิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2548Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT13 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT13 2548 (1).

ห้องสมุด:
รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา / รวบรวมโดย พันตำรวจเอกหญิงนัยนา เกิดวิชัย.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2547Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT13 2547 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 / พันตำรวจโทหญิง นัยนา เกิดวิชัย.

by นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2490 .น643 2543 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2490 .น643 2543 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2490 .น643 2543 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / พันตำรวจโทหญิง นัยนา เกิดวิชัย.

by นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิตินัย, 2542Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT74 .น64 2542 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT74 .น64 2542 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT74 .น64 2542 (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 / พันตำรวจเอกหญิง นัยนา เกิดวิชัย.

by นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3448 .น64 2548 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3448 .น64 2548 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3448 .น64 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3448 .น64 2548 (3).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / พันตำรวจเอกหญิง นัยนา เกิดวิชัย.

by นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2548Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT74 .น64 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT74 .น64 2548 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT74 .น64 2548 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT74 .น64 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT74 .น64 2548 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ; ประมวลกฎหมายอาญา ; พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 / รวบรวมโดย พันตำรวจเอกหญิงนัยนา เกิดวิชัย.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัยนา เกิดวิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2548Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT494 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT494 2548 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT494 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT494 2548 (1).

ห้องสมุด:
ประกันภัยภาคบังคับ : คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 / พันตำรวจเอกหญิงนัยนา เกิดวิชัย.

by นัยนา เกิดวิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1031 .น64 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1031 .น64 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะประกันภัย / พันตำรวจโท ธนพร วุฒิกรวิภาค.

by ธนพร วุฒิกรวิภาค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2551Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT998 .ธ33 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT998 .ธ33 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT998 .ธ33 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT998 .ธ33 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT998 .ธ33 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544