ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 451 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายสัญชาติ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติสัญชาติ (Nationality Act) พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย (Act on Conflict of laws)

by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: นิติบรรณการ, 2516Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท92 ห4 2516 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX4270.ท92 ห4 2516 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4270.ท92 ห4 2516 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4270.ท92 ห4 2516 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการซักถามพยาน / โดย หม่อมหลวงสุพร อิศรเสนา.

by สุพร อิศรเสนา, ม.ล, 2479-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5418 .ส73 2542 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5418 .ส73 2542 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5418 .ส73 2542 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม กู้ยืม ฝากทรัพย์.

by พจน์ ปุษปาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2517Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ย7 พ2 2517 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ย7 พ2 2517 (2).

ห้องสมุด:
ชุมนุมคำพิพากษาฎีกา ตั๋วเงิน พ.ศ. 2472-2511.

by สมชัย ศิริบุตร, 2483- | เสมอ อินทรศักดิ์.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมครั่งที่ 2 โดย สมชัย ศิริบุตร และ เสมอ อินทรศักดิ์.Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, นิติบรรณการ, 2511Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท630.3 .ส162 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบจนถึงปัจจุบัน / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT939 .ป46 2542 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT939 .ป46 2542 (2).

ห้องสมุด:
คำบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว.

by สอาด นาวีเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2517Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท320 .ส19ป 2517 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการร่างคำร้อง-คำขอ-คำแถลง / ม.ล. สุพร อิศรเสนา.

by สุพร อิศรเสนา, ม.ล, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, [2534?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2231 .ส72 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน : อธิบายเรียงมาตราตามแนวประกาศของคณะปฎิวัติ กฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ... / โดย สมจิตร ทองประดับ.

by สมจิตร ทองประดับ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD940.6 .ส4 2542 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

by อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2542Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ม4 อ6 2542 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ม4 อ6 2542 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ม4 อ6 2542 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือคดีวิสามัญฆาตกรรม / รวบรวมโดย สนิท สนั่นศิลป์, บุญร่วม เทียมจันทร์.

by สนิท สนั่นศิลป์ | บุญร่วม เทียมจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2527Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5171 .ค73 (1).

ห้องสมุด:
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค : ศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, สมจิตร์ ทองศรี.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | สมจิตร์ ทองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ช6 2531 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.ต5 ช6 2531 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะซื้อขาย / โดยประพนธ์ ศาตะมาน และ ไพจิตร ปุญญพันธ์.

by ประพนธ์ ศาตะมาน, 2460-2532 | ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ป4 2529 (2).

ห้องสมุด:
กลโกงซื้อขายที่ดิน / ประพันธ์ ทรัพย์แสง.

by ประพันธ์ ทรัพย์แสง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2534Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD890.572 .ป46 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD890.572 .ป46 (3).

ห้องสมุด:
ศิลปการว่าความ = Law practice / โดย สัมฤทธิ์ รัตนดารา.

by สัมฤทธิ์ รัตนดารา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2535Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT53.5 .ส63 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT53.5 .ส63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT53.5 .ส63 (2).

ห้องสมุด:
โน้ตแนะนำและสัมมนาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว.

by มานิต มานะทัต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, นิติบรรณการ, 2512Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค4 ม6 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย.

by ประพนธ์ ศาตะมาน, 2460-2532.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2525Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ป4 2525 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร โดย สัก กอแสงเรือง และ ประภาส พฤกษาพงษ์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สัก กอแสงเรือง, 2484- | ประภาส พฤกษาพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: UB710 .ท9 2530 (1).

ห้องสมุด:
สัญญาจ้างแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2533Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.จ7 ก7 2533 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.จ7 ก7 2533 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544