ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 98 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / โดย ศักดิ์ สนองชาติ.

by ศักดิ์ สนองชาติ.

Edition: (แก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ 7).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2549Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ละเมิด.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ล5 ศ6 2549 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ล5 ศ6 2549 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ล5 ศ6 2549 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำบรรยายประมวลกฎหมายที่ดิน.

by ศรีราชบุรุษ, หลวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, นิติบรรณาการ, 2512Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท951 .ศ173 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: ท951 .ศ173 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ตำราว่าความ / ม.ล. สุพร อิศรเสนา.

by สุพร อิศรเสนา, ม.ล, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2528Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2231.ก57 ส73 (3).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ศักดิ์ชัย นิติกังวาลกุล.

by ศักดิ์ชัย นิติกังวาลกุล.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2551Other title: คำอธิบายหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง | คำอธิบายหลักกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .ศ623 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ศ623 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ศ623 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ศ623 2551 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 / สหัส สิงหวิริยะ.

by สหัส สิงหวิริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2550Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1050 .ส56 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1050 .ส56 2550 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT1050 .ส56 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1050 .ส56 2550 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โดย เข็มชัย ชุติวงศ์.

by เข็มชัย ชุติวงศ์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2261 .ข73 2538 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท : ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 (พ.ศ. 2475) มาตรา 1012-1273 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2521 / โดยภาสกร ชุณหอุไร.

by ภาสกร ชุณหอุไร, 2491-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2531Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ห7 ภ6 2531 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ห7 ภ6 2531 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ / วิชา มหาคุณ.

by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3769.ท94 ว75 2530 (1).

ห้องสมุด:
แบบสัญญาธุรกิจ / หม่อมหลวงสุพร อิศรเสนา.

by สุพร อิศรเสนา, ม.ล, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858.ก72 ส75 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858.ก72 ส75 (4).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในหัวข้อวิชางานของพนักงานอัยการ / โดย ปรีชา โกไศยกานนท์.

by ปรีชา โกไศยกานนท์, 2466-2535.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2527Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1748.ก4 ป4 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1748.ก4 ป4 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1748.ก4 ป4 (1).

ห้องสมุด:
การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย = Legal reasoning / วิชา มหาคุณ.

by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2549Other title: Legal reasoning.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: B105 .ว6 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: B105 .ว6 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B105 .ว6 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B105 .ว6 2549 (2).

ห้องสมุด:
ตำราว่าความ (อำนาจฟ้อง) / ม.ล. สุพร อิศรเสนา.

by สุพร อิศรเสนา, ม.ล, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2533Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2229 .ส63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K2229 .ส63 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2229 .ส63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2229 .ส63 (1).

ห้องสมุด:
การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย = Legal reasoning / วิชา มหาคุณ.

by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2534Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: B105 .ว6 2534 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: B105 .ว6 2534 (5).

ห้องสมุด:
คู่มือศึกษากฎหมายลักษณะบัญชีเดินสะพัดและตั๋วเงิน.

by ยงยุทธ กาฬกาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2520Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.บ6 ย2 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง และ ประภาส พฤกษาพงษ์.

by สัก กอแสงเรือง, 2484- | ประภาส พฤกษาพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2517-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 343.1 .ส6 2517 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือนักศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (ภาคสันติ)

by ภาสกร ชุณหอุไร, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2519-Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1308 .ภ6 2519 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX1308 .ภ6 2519 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX1308 .ภ6 2519 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544